Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Dr.ing. Mircea BOJAN

CONVERTOARE DE CONDIȚIONARE
A
REȚELEI
TEMATICA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Introducere. Generalităţi. Locul convertoarelor de condiționare a rețelei în electronică şi energetică.


2. Clasificarea convertoarelor de condiţionare a rețelei. Performanţe impuse.
3. Bazele teoretice ale funcționării convertoarelor de condiționare a rețelei.
4. Circuite electronice specifice convertoarelor de condiţionare a rețelei.
5. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de condensatoare conectate static.
6. Compensatoare statice de putere reactivă.
7. Scheme de comandă şi reglare specifice compensatoarelor statice de putere reactivă.
8. Filtre de armonici de putere. Transmiterea flexibilă a energiei electrice.
9. Condiţionarea rețelei folosind redresoarele cu factor de putere unitar şi sursele stabilizate în
regim de comutație prevăzute cu corectare activă a factorului de putere.

10. Principiul condiţionării active şi complexe a reţelei folosind convertoarele PWM de curent
continu.

11. Generalităţi privind corectarea complexă a factorului de putere cu ajutorul convertoarelor


PWM de curent continuu.

12. Condiționarea indirectă a rețelei cu sisteme de iluminat moderne și surse de alimentare


neîntreruptă.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Acha, E.; Agelidis, V.G.; Anaya-Lara, O.; Miller, T.J.E.: - ”Power Electronic Control in Electical
Systems”, NewnesPower Engineering Series, Reed Educational and Professional Publishing Ltd.,
2002.
2. Akagi, H.; Watanabe, E.H.; Aredes, M.: - ”Instantaneous Power Theory and Applications to Power
Conditioning”, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, 2007.
3. Alexa, D., Hrubaru, O.: - ”Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere”, Bucureşti: Editura
Tehnică, 1989.
4. Alexa, D., Gâtlan, L., Ionescu, F., Lazăr, A.: - ”Convertoare de putere cu circuite rezonante”,
Bucureşti: Editura Tehnică, 1998.
5. Bairanzade, M.: - ”Electronic Lamp Ballast Design”, AN 1543/D, ON-Semiconductor, 2009.
6. Bitoleanu, A., Popescu, M.: - ”Filtre active de putere”, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
7. Bojan, M.: - ”Strategii de comandă şi reglare adecvate conversiei de c.a./c.c. cu condiţionarea
reţelei de intrare de curent alternativ”, Teză de Doctorat, Cluj-Napoca, 2016.
8. Deng, E.E.: - ”Negative Incremental Impedance of Fluorescent Lamps. Simple High Power Factor
Lamp Ballasts”, Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy, California Institute of Technology,
Pasadena, California, 1996.
9. Derckx, E.: - ”CFL 13W Demo PCB with UBA2021 for Integrated Lamp-Ballast Designs”,
AN98091, Philips Semiconductor, 1998.
10. Emadi, A.; Nasiri, A.; Bekiarov, S.B.: - ”Uninterruptible Power Supplies and Active Filters”,
Illinois Institute of Technology, CRC Press LLC, 2005.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

11. Erickson, R.W.: - ”Fundamentals of Power Electronics”, Boulder, USA: University of Colorado,
2003, (available on the WEB).
12. Fărcaş, C., Petreuş, D., Palaghiţă, N.: - ”Îmbunătăţirea factorului de putere în sistemele moderne
de alimentare”, Cluj: Editura Risoprint, 2003.
13. Frgal, P.: - ”Dimmable Light Ballast with Power Factor Correction”. Designer Reference
Manual, Freescale Czech Systems Center, DRM067, Rev.1, 12/2005.
14. Hortopan, G.: - ”Compatibilitate electromagnetică”, Bucureşti: Editura Tehnică, 2005.
15. Kelemen, A., Maria Imecs: - ”Electronică de putere”, Bucureşti: E.D.P., 1983.
16. Kolar, J.W., Ertl, H.: - ”Status of the Techniques of Three - Phase PWM Rectifier Systems with
Low Effects on the Mains”, Nurnberg: PCIM’99, Conference, Seminar 27, 1999.
17. Kolar, J.W. – IPES – Interactive power electronics seminar, ETH-Zürich, Switzerland.
18. Marschalko, R., Micu, D.O.: - ”Convertoare de ca/cc cu modulare în durată a impulsurilor şi
aplicaţii”, Cluj: Editura Mediamira, 1997.
19. Marschalko, R.; Fodor, D.; Teodosescu, P.: - ”Electronica pentru ingineri electrotehnicieni,
Volumul IV, Elemente moderne de electronică de putere”, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2014.
20. Mazda, F.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition, Newnes Power Engineering Series,
Elsevier Science, 1997.
21. Nillsen, O.K.: - ”Ballast with Active Power Factor Correction”, US Patent Nr.6,150,768, Nov.21,
2000.
22. Rashid, M.H.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition Butterworth-Heinemann
(Elsevier), Oxford, UK, 2011. ……..etc.
Cursul 13 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Convertoare de Condiționare a
Rețelei

11. Generalităţi privind corectarea complexă a factorului


de putere cu ajutorul convertoarelor PWM de curent
continuu.
Cursul 13 - CCR

Obiectivele cursului

❖Introducerea unui nou concept, acela de corectare


complexă a factorului de putere (CPFC);

❖Prezentarea principiului de funcționare, avantajele


și dezavantajele metodei.
Cursul 13 - CCR

La finalul cursului se vor cunoaște următoarele:

❖Cunoașterea metodei de corectare complexă a


factorului de putere (CPFC);

❖Avantajele și limitările metodei, precum și comparații


cu alte metode similare.

 Timpul estimat pentru studiu individual este de


60 min.
Cursul 13 - CCR

Cuprins

❖ 1. Generalități privind metoda de corectare


complexă a factorului de putere (CPFC)

❖ 2. Prezentare comparativă cu metodele de


condiționare activă și complexă

❖ 3. Prezentarea principiului de funcționare

❖ 4. Avantaje și dezavantaje

❖ 5. Întrebări

❖ 6. Răspunsuri
Cursul 13 - CCR

❖ 1. Generalități

❑ Metoda condiționării active și complexe necesită:

▪ operarea de modificări în structura schemei de control a


convertoarelor PWM de c.a./c.c.;

▪ un sistem relativ complex de achiziție a datelor și prelucrare


de semnal care trebuie amplasat la nivelul PCC;

▪ transmiterea semnalului logic de condiționare (q), în


rețeaua locală poziționată în aval de PCC, trebuie să se facă
în timp real.
Cursul 13 - CCR

❖ 1. Generalități

❑ Metoda corectării complexe a factorului de putere


(CPFC):

▪ impune modificări numai la nivelul schemei de comandă și


reglare a convertoarelor PWM de c.a./c.c., fiind mai
accesibilă în cazul echipamentelor de mică și medie putere;

▪ prezintă dezavantajul posibilității doar de reducere a


distorsiunilor nu și de eliminare ale acestora.
Cursul 13 - CCR

❖ 1. Generalități

❑ Metoda corectării complexe a factorului de putere (CPFC)


necesită:

▪ doar modificarea schemei de control a unui convertor


simplu prevăzut cu corectare activă a factorului de putere
(APFC ≡ SLC = condiționare simplă a rețelei de c.a.);

▪ ceea ce reprezintă o echipare locală cu un bloc suplimentar


de procesare a semnalelor.
Cursul 13 - CCR

❖ 1. Generalități

❑ Principu de bază a metodei corectării complexe a


factorului de putere (CPFC):

▪ eliminarea efectului unui curent armonic se face cu un


curent similar ca amplitudine și frecvență, dar defazat cu
180°, la fel ca și în cazul condiționării complexe;

▪ numai că, aici, acest curent armonic se obține local de către


blocul de procesare de semnal prin prelucrarea
distorsiunilor tensiunii rețelei.
Cursul 13 - CCR

❖ 1. Generalități

❑ Scenarii:

▪ În situația în care tensiunea de alimentare este


distorsionată ca urmare a efectului curenților armonici din
rețea, cu un preconvertor de c.a./c.c. astfel modificat,
devine posibilă obținerea unui comportament de filtru activ
de putere;

▪ În cazul în care tensiunea rețelei nu este distorsionată,


preconvertorul va funcționa în mod obișnuit, cu corectare
activă a factorului de putere (APFC ≡ SLC) ≡ condiționare
simplă a rețelei de c.a. de intrare.
Cursul 13 - CCR

❖ 2. Prezentare comparativă cu metodele de


condiționare activă și complexă
Metoda CPFC – corectare ALC - condiționare activă a CLC - condiționare
complexă a rețelei de c.a. de intrare complexă a rețelei
factorului de putere de c.a. de intrare
Condiționare Limitare a Compensare a energiei Eliminare a conținutului
conținutului de reactive de armonici
armonici
Circuite 1 Bloc de procesare 2 Blocuri suplimentare: 2 Blocuri suplimentare:
suplimentare de semnal 1 de măsură, prelucrare și 1 de măsură, prelucrare
transmitere a datelor (la și transmitere a datelor
nivelul PCC) + (la nivelul PCC) +
1 de condiționare (în 1 de condiționare (în
structura de control a structura de control a
convertorului) convertorului)
Semnal de Curentul armonic, Curent de intrare în Curentul armonic
referință obținut din convertor defazat pentru a obținut la punctul
distorsiunile obține compensare de comun de cuplare (PCC)
tensiunii de energie reactivă (inductivă
alimentare sau capacitivă)
Cursul 13 - CCR

❖ 3. CPFC - principiul de funcționare

❑ Distorsiunea tensiunii se reprezintă cu linie întreruptă și


corespunde cu forma de undă văzută de consumatorii
alimentați de la rețea.
Cursul 13 - CCR

❖ 3. CPFC - principiul de funcționare

❑ Procedeul formării curentului utilizat în cazul corectării


complexe a factorului de putere.
Cursul 13 - CCR

❖ 3. CPFC - principiul de funcționare

❑ Observații:
▪ Puterea cedată sarcinii neliniare din rețea trebuie
compensată cu o creștere a puterii consumate pe
fundamentală. Capacitatea de filtrare depinde de puterea
instalată a convertorului;
▪ Convertorul trebuie să permită și transfer de putere spre
rețea, cerință care limitează gama de convertoare ce pot fi
utilizate;
▪ Întrucât funcția de filtrare îndeplinită de către convertoarele
de curent continuu cu modulare în durată a impulsurilor
este una secundară, cea primară rămânând alimentarea
unui consumator de curent continuu, performanțele de
filtrare sunt limitate;
▪ Pentru o filtrare eficientă este nevoie ca preconvertorul să
se afle cât mai aproape de consumatorul neliniar.
Cursul 13 - CCR

❖ 3. CPFC - principiul de funcționare

❑ Observații:
▪ Rețeaua considerată pentru investigare.
Cursul 13 - CCR

❖ 3. CPFC - principiul de funcționare

❑ Modul de funcționare:

▪ Efectul curentului sarcinii neliniare pe impedanța Z1


(partea comună a rețelei celor doi consumatori) este o
cădere de tensiune ce are ca rezultat o tensiune
distorsionată la bornele consumatorului R4;

▪ Această cădere de tensiune se poate elimina dacă,


printr-un mijloc oarecare, R4 va consuma un curent
cu un conținut armonic identic, dar defazat cu π: în
acest caz căderea de tensiune datorată sarcinii
neliniare dispare;
Cursul 13 - CCR

❖ 4. CPFC – corectarea complexă a factorului de


putere
❑ Avantajele metodei sunt următoarele:

▪ Simplitate, pentru că asigură o funcție de filtrare


preconvertoarelor cu corectare activă a factorului de putere
prin simpla adăugare în structura acestora a unui bloc de
procesare de semnal;
▪ Cost redus, similar cu corectarea activă a factorului de
putere (APFC ≡ SLC), fiind necesar în plus doar blocul de
procesare de semnal;
▪ Posibilitate de plasare a preconvertorului cu corectare
complexă a factorului de putere foarte aproape de
consumatorii neliniari, adică se poate face o filtrare locală în
locul unde se află sursa distorsiunilor;
▪ Consumatorii de uz general pot funcționa ca filtre distribuite
prin rețea având o acțiune colectivă (lucru în echipă).
Cursul 13 - CCR

❖ 4. CPFC – corectarea complexă a factorului de


putere
❑ Limitările metodei sunt:

▪ Distorsiunile se pot doar reduce, nu şi elimina în întregime;

▪ Eficiența filtrării scade odată cu creșterea frecvenței;

▪ Eficiența filtrării depinde de puterea consumatorului care


îndeplinește filtrarea;

▪ Filtrarea depinde de distanța dintre preconvertor și


consumatorul neliniar;

▪ Trebuie luate măsuri de prevenire a creării de distorsiuni


suplimentare cauzate de eroarea de fază.
Cursul 13 - CCR

❖ 4. CPFC – corectarea complexă a factorului de


putere
❑ Exemplu de convertor cu CPFC - schema bloc + principiul
controlului:
Cursul 13 - CCR

❖ 4. CPFC – corectarea complexă a factorului de


putere
❑ Exemplu de convertor cu CPFC - schema bloc + principiul
controlului:
Cursul 13 - CCR

❖ 4. CPFC – corectarea complexă a factorului de


putere
❑ Exemplu de convertor cu posibilitate de aplicare a
metodei de CPFC - schema electronică de principiu:
Cursul 13 - CCR

❖ 4. CPFC – corectarea complexă a factorului de


putere
❑ Funcționarea unui convertor prevăzut cu CPFC:
Cursul 13 - CCR

❖ 5. Întrebări

1. Care este efectul, la nivelul tenstiunii de alimenatre, în


prezența armonicilor de curent?

2. Care este principiul de funcționare a unui convertor PWM cu


funcție de corectare complexă a factorului de putere?

3. Un convertor PWM de c.a/c.c având strategia de control


bazată pe metoda CPFC contribuie la asigurarea calității
energiei electrice?

4. Care sunt avantajele metodei CPFC?

5. Care sunt dezavantajele metodei CPFC?


Cursul 13 - CCR

❖ 6. Răspunsuri

1. În cazul prezenței armonicilor de curent, în funcție de


amplitudine și frecvență, la nivelul tensiunii de alimentare se
va observa alterarea formei sinusoidale.

2. Metoda de corectare complexă a factorului de putere este


asemănătoare cu metoda condiționării complexe, dar, cu
diferența că semnalul de referință este obținut în funcție de
armonicile tensiunii prezente la punctul comun de cuplare.

3. Da, convertorul PWM, analizează forma tensiunii de


alimentare, iar dacă aceasta este alterată de la alți
consumatori neliniari învecinați, va acționa în a limita nivelul
armonicilor în punctul comun de cuplare.

4. Vezi Slide 20.

5. Vezi Slide 21.


Cursul 13 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Vă mulțumesc pentru atenție!