Sunteți pe pagina 1din 4

Numele, prenumele: Data:

Clasa a V-a…

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


TEST SUMATIV Semestrul I
Clasa a V-a
Anul școlar 2020 – 2021

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute.

Citeşte cu atenţie următorul text:

,,Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din povești: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de
oglindă. Și în cuprinsul larg, uriașul policandru* al cerului își aprinde, una câte una, luminile, ca
într-o nemăsurată sală de danț. Viețuitoarele pustietății sunt îmbătate de farmecul acesta. (…)
Şi cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepuraşul se opri o clipă să se odihnească. Atunci,
de la spate, se ridică, albă şi ea, ca de gheaţă, luna. Stelele păliră; pădurea, copacii, tufele îşi
dezbrăcară deodată umbra. Iar iepuraşul împietri de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ
o arătare cu două coarne grozave. După clipa de spaimă, iepuraşul se destinse ca o coardă şi o
zbughi la goană, se prăvăli în vale, veni de-a dura ca un bulgăre, se sculă şi iar se rostogoli până
jos; apoi o luă de-a dreptul, tăind câmpul. Se opri tocmai în stuhăria iazului.
Acolo, de-abia suflând, se ghemui cu ochii închişi… Să nu-şi mai vază umbra!″
(Emil Gârleanu, ,,Fricosul”)

*policandru, -e n. - Suport frumos ornamentat cu mai multe brațe pentru lumânări sau becuri
electrice, care se atârnă de tavan; lustră; candelabru.

Cerințe:

Partea I. Limba română 40 de puncte


A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: uriașul, împietri. 4 puncte
2. Extrage 3 cuvinte aparținând câmpului semantic al naturii. 6 puncte
3. Precizează din ce sunete (consoane, vocale, semivocale) sunt alcătuite cuvintele: ,,iepurașul”, ,,iazului” 6 p
4. Scrie din câte litere și câte sunete sunt alcătuite cuvintele: ,,lucie”, ,,ghemui”. 4 puncte
6. Scrie timpul verbelor: ,,aprinde”, ,,mergea”, ,,dezbrăcară”, ,,se întinse”. 8 puncte
7. Construiește un enunț în care să existe un verb auxiliar și unul în care să existe un verb la infinitiv;
marchează-le, prin subliniere, pe fiecare. 6 puncte
8. Precizează felul propoziției: ,,Să nu-şi mai vază umbra!”, având în vedere cele 3 criterii de clasificare:
alcătuirea, aspectul predicatului, scopul comunicării. 6 puncte

Partea a II-a: Înțelegerea textului 12 puncte


8. Extrage un indice spațial și un indice temporal din textul dat. 4 puncte
9. Extrage o idee principală. 4 puncte
10. Scrie 2 trăsături ale textului literar, prezente în fragmentul citat. 4 puncte

Partea a III-a: Redactare de text___________________________________________________28 de puncte


Literatura ne oferă fericitul prilej de a intra și de a trăi într-o altă lume, a ficțiunii.
Imaginează-ți că ești iepurașul din povestirea de mai sus. Pornind de la acțiunea din text, redactează o
compunere de 100-150 de cuvinte, în care să propui / să dezvolți o continuare a narațiunii, evidențiind
impresiile pe care le trăiești / le-ai trăit.
Vei primi punctajul acordat dacă:
- Vei relata respectând succesiunea logică și temporală a întâmplărilor;
- Vei folosi persoana I în relatare;
- Vei introduce o mică secvență descriptivă;
- Îți vei evidenția impresiile/ trăirile;
- Vei demonstra înțelegerea textului;
- Vei respecta limita de spațiu.

Pentru REDACTAREA întregii lucrări se acordă 10 puncte (unitatea compoziţiei: 1 punct; coerența
textului: 1 punct; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: 2 puncte; ortografie: 2
puncte; punctuație: 2 puncte; lizibilitate: 1 punct, așezare în pagină: 1 punct).

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
TEST SUMATIV - Semestrul I
Clasa a V-a
Anul școlar 2020 - 2021
Barem de corectare
Se acordă zece puncte din oficiu.

Partea I. Limba română


1. Notarea sinonimelor (ex. uriașul – imensul, enormul, împietri – înțepeni) 4 puncte: 2 x 2 p
2. Extragerea a 3 cuvinte din câmpul lexical al naturii (ex.: copaci, câmp, iaz, cerului, etc.) 6 puncte: 3 x 2 p
3. Precizarea tipurilor de sunete care alcătuiesc cele 2 cuvinte (Ex.: iepurașul – consoane: p, r, ș, l / vocale: e, u,
a, u / semivocale: i; iazului – consoane: z, l / vocale: a, u, u / semivocale: i, i) 6 puncte: 3 + 3 p
4. Scrierea numărului de litere și al numărului de sunete din care sunt alcătuite cuvintele extrase (lucie – 5 litere,
5 sunete; ghemui – 6 litere, 5 sunete). 4 puncte: 4 x 1 p
5. Scrierea timpului verbelor (aprinde – timp prezent, mergea – timp imperfect, dezbrăcară – timp perfect
simplu, se întinse – timp perfect simplu) 8 puncte: 4 x 2 p
6. Construirea unui enunț în care să existe un verb auxiliar (Ex.: Am înțeles lecția., La ora 16 voi fi terminat
lecțiile., În curând, va veni primăvara.) – 2 puncte și a unuia în care să existe un verb la infinitiv (Ex.: A
început a ninge.) – 2 puncte; marcarea, prin subliniere – 2 x 1 punct 6 puncte: 2 p+2 p+2 p

7. Precizarea felului propoziției: ,,Să nu-şi mai vază umbra!”, având în vedere cele 3 criterii de clasificare
(dezvoltată, negativă, exclamativă). 6 puncte: 3 x 2 p

Partea a II-a: Înțelegerea textului 12 puncte


8. Extragerea unui indice spațial, respectiv a unui indice temporal din textul dat (ex.: pe marginea unei vâlcele –
indice spațial, Iarnă – indice temporal) 4 puncte: 2 p. + 2 p.
9. Extragerea unei idei principale (ex.: Iepurașul se sperie de umbra lui.) 4 puncte
10. Scrierea a 2 trăsături ale textului literar, prezente în fragmentul citat (Ex.: creează o lume ficțională,
transmite emoții, limbajul este expresiv etc.) 4 puncte: 2 x 2 p

Partea a III-a: Redactare de text__________________________________________________28 de puncte


Redactarea unei compuneri de 100-150 de cuvinte, care să dezvolte narațiunea dată, evidențiind impresiile
trăite.
- Relatarea întâmplărilor respectând succesiunea logiă și temporală a întâmplărilor - 6 puncte (relatare cu
respectarea succesiunii întâmplărilor – 6 puncte; ezitantă - 3 puncte; încercare de prezentare a
evenimentelor – 1 puncte )
- Folosirea persoanei I în redactare – 4 puncte
- Introducerea unei secvențe descriptive – 4 puncte
- Evidențierea impresiilor/ a trăirilor proprii – 6 puncte (totală - 6 puncte, parțială - 3 puncte; încercare
de evidențiere - 2 puncte)
- Demonstrarea înțelegerii textului, prin introducerea a minimum 2 unor elemente (atmosferă, sentimente
etc.) existente în textul suport – 4 puncte
- Respectarea limitei de spațiu – 4 puncte

Notă! 10 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări, astfel:


– unitatea compoziţiei: 1 punct
– coerenţa textului: 1 punct
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct
2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie (0 greșeli – 2 puncte; 1-2 greșeli – 1 punct; 3 sau mai multe greșeli – 0
puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de punctuație (0 greșeli – 2 puncte; 1-2 greșeli – 1 punct; 3 sau mai multe greșeli – 0
puncte) 2 puncte
‒ aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
‒ lizibilitatea 1 punct