Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Inspectoratul Școlar Județean Olt


Casa Corpului Didactic Olt

BIBLIOTECI ŞCOLARE JUDETUL OLT


An școlar 2017 - 2018

Nr.
Unitatea şcolară Nume şi prenume Norma Telefon
crt.
1 Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina Firu Violeta 1 normă 0249434710 şcoală
2 Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina Marincea Monica 1 normă 0249414171 şcoală
Popa Constantina 1 normă
3 Colegiul Naţional Vocaţional „N. Titulescu” Slatina 0249437444 şcoala
Ungureanu Camelia ½ normă
4 Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina Ilie Florina 1 normă 0249436210 şcoală
5 Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina Voiculescu Daniela 1 normă 0249431446 şcoală
6 Colegiul Agricol „Carol I” Slatina/ structura vacant 0249431562 şcoală
7 Colegiul Economic „Petre S. Aurelian” Slatina Leulescu Ioana 1 normă 0249432507 şcoală
8 Liceul cu Program Sportiv Slatina Dulgheru Doina 1 normă 0249435182 şcoală
9 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slatina Craciun Eugenia Cristina 1 normă 0349809722 şcoală
10 Şcoala Gimnazială „Ştefan Protopopescu” Slatina Ungureanu Camelia ½ normă 0249414894 şcoală
11 Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slatina Pălăngeanu Daniela ½ normă 0249431478 şcoală
12 Şcoala Gimnazială Nr. 5 Slatina vacant ½ normă 0349401698 şcoală
13 Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Slatina Tănase Madalina Elena ½ normă 0349401663 şcoală
14 Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Slatina Dumitrescu Georgeta 1 normă 0249433271 şcoală
15 Şcoala Gimnazială „George Poboran” Slatina Buga Codruţa 1 normă 0249438090 şcoală
16 Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu” Balş Enachescu Mihaela 1 normă 0249451064 şcoală
17 Şcoala Gimnazială nr. 1 Balş Cretu Cristina 0,5 norma 0249451347 şcoală
18 Colegiul Tehnic Balş Rosiu Daniela 1 norma 0249451287 şcoală
19 Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” Balş Aurelian Carmen 0,5 norma 0249451993 şcoală
Sîrbu Magdalena 1 normă
20 Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” Caracal 0249515370 şcoală
Vîlceanu Florentina 1 normă
Str. Ionaşcu, Nr. 38, Slatina, Olt, C.P. 230 081, România
Telefon : 0249 406 103 ; Fax: 0249 406 203, E-mail: ccdolt@yahoo.com ; site: www.ccdolt.ro
Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt

21 Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal Buzna Eleonora 1 normă 0249513374 şcoală
22 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Caracal Jumugă Viorica ½ normă 0249511692 şcoală
23 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Caracal Dalea Iulia 1 normă 0249511693 şcoală
24 Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal Curelaru Adina 1 normă 0249511696 şcoală
25 Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal Antia Adriana 1 normă 0249511697 şcoală
26 Liceul Tehnic „Matei Basarab” Caracal Mogoşanu Mihaela 1 normă 0249514381 şcoală
27 Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal Cismaru Eugenia 1 normă 0249511698 şcoală
28 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal Florescu Dorina 1 normă 0249512206 şcoală
29 Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Corabia Grecu Constanţa 1 normă 0249561151 şcoală
30 Colegiul Tehnic „Danubius” Corabia Tănase Rodica 1 normă 0249560744 şcoală
31 Şcoala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia Popa Delia 1 normă 0249560735 şcoală
32 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Corabia Niţu Silvia ½ normă 0249465265 şcoală
33 Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Drăgăneşti Olt Chirca Mariana 1 normă 0249465262 şcoală
34 Şcoala Gimnazială Comani Binca Maria ½ normă 0249465171 şcoală
35 Liceul Teoretic Piatra Olt vacant 1 normă 0249417009 şcoală
36 Şcoala Gimnazială Piatra olt Lilea Viorica ½ normă 0249417277 şcoală
37 Liceul Tehnologic „Constantin Brancoveanu” Scorniceşti Panaitescu Mariana 1 normă 0249460033 şcoală
38 Şcoala Gimnazială „Nicolae Coculescu” Scorniceşti Mihăilă Narcisa 1 normă 0249460429 şcoală
39 Şcoala Gimnazială Strejeştii de Jos Gheorghişor Iuliana ½ normă 0249472177 şcoală
40 Şcoala Gimnazială Pleşoiu Marghidon Camelia ½ normă 0249474021 şcoală
41 Şcoala Gimnazială Redea Dobre Janeta ½ normă 0249544026 şcoală
42 Şcoala Gimnazială Vişina Noua Dădulescu Raluca ½ normă 0249539023 şcoală
43 Şcoala Gimnazială Studina Nică Valerică ½ normă 0249541009 şcoală
44 Școala Gimnazială Fărcașele Militaru Ioana ½ normă 0249531303 școală
45 Şcoala Gimnazială Valea Mare Dogaru Victoriţa ½ normă 0249480533 şcoala
46 Şcoala Gimnazială Negreni Topală Valentina ½ normă 0249464719 scoala

Str. Ionaşcu, Nr. 38, Slatina, Olt, C.P. 230 081, România
Telefon : 0249 406 103 ; Fax: 0249 406 203, E-mail: ccdolt@yahoo.com ; site: www.ccdolt.ro