Sunteți pe pagina 1din 2
Fe eae (0. jonee FA Pp ECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI Strada VASILE CONTA nr. 2-4 _ Tel.Centrala 0232/ 210900, 1232/271687, fax.nr. 0232/ 241963 iasi.ro, www: dspiasi.ro Oper yr date cu caracter personal nr.11730 etre Evaluare Factori de Rise de Mediu ULF 2020 | Citre, INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN IASI asa 4 Avand in vedere inceperea cursurilor si a obligativitafii respectirii Ord. M.S. nr.1456 / 25.08.2020 si a legislatiei sanitare in vigoare de catre toate unitajile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor, va facem cunoscut unele aspecte privind conditiile necesare organizarii sililor de clasi, a deschiderii spafiului de cazare (internat scolar) si a modului de servire a mesei in vederea instituirii masurilor sanitare si de protectie in toate unitifile de invaimént din jud. lagi in perioada pandemiei COVID-19. In contextul epidemiologic actual, va recomandam urmatoarele: = respectarea, in special, a art.7, alin.4,5,6, din Ord. M.S. nr.1456 / 2020 referitor la alimentarea cu apa potabild in regim permanent a unitifii. La inceperea anului scolar autoritafile administrafiei publice locale si conducerea unititilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna gi recreerea copiilor si tinerilor au obligafia si efectueze analiza chimica si microbiologic a apei in cadrul D.S.P. lasi: = in organizarea claselor se va tine cont de respectarea distantarii de minim 1m, astfel este de preferat ca, in condifiile in care se opteazé pentru prezenta fizicd a elevilor, scoala si utilizeze toate spatiile disponibile sau ele din. clasele pregititoare si primare vor invita numai dimineaja; - pentru internatul scolar, avénd in vedere c& majoritatea camerelor dispun doar de un grup sanitar, este recomandabil sa se asigure cazarea a cel mult trei persoane, care si provind din aceeasi zona de domiciliu cu pistrarea unei distanfe minime de Im intre paturi; in situatia in care toaletele sunt comune, dispuse pe hol, se vor lua misuri adecvate pentru asigurarea dezinfectiei permanente si a unui acces controlat astfel incat s& se respecte distantarea fizica a elevilor ; ~ pentru servirea mesei in cantinele unitiilor de invayamant, se recomanda ca acest lucru si se realizeze doar pentru elevii scolii, in serii cu un numar maxim de 20 persoane, cdte 4 persoane / masi, de preferat cu elevi provenind din aceeasi clas si cu pastrarea aceluiasi loc la masdi; servirea mesei se va incepe cu elevii din clasele mici gi nu se vor amesteca elevi din clase si ani de studiu diferiti; = pentru elevii din internat, se poate opta ca micul dejun si cina sa fie sub forma de hrand rece, serviti la vesela de unicé folosinta; pentru elevii din alte unitati gcolare se poate asigura minearea la vesel de unic& folosinfd, prin sistemul catering, Misuri de prevenire si protectie care trebuie asigurate de unitatea de invitimant Sa efectueze, atat pentru elevi cat si pentru personal, triajul epidemiologic care si cup si termometrizarea, Temperatura corporal, masurata in momentul accesului in unitate, se va face cu termometre infrarosu non-contact, valoarea temperaturii ca limita de control fiind de maxim 37,3°C. Dac& 0 persoana este depistati cu o temperatura mai mare decét cea normals, nu i se va permite accesul si i se va recomanda si solicite de urgent asistenta medical. in plus, pentru elevii din internat edt si pentru personalul din cantine gi cel al internatului si invefe in schimburi; elevi triajul va cuprinde gi antecedente personale de simptomatologie respiratorie si eventuale contacte cu persoane care au cdlitorit in strdindtate sau confirmate cu SARS-Cov-2 in ultimele 14 zile (se va completa o declaratie pe propria rispundere, in cazul elevilor minori semnata de parinti) Atét personalul cat gi elevii si poarte si st foloseasc obligatoriu, pe toat% durata activitatilor din scoala echipamentul de protectie: masti de unic& folosin{a care s& acopere gura si nasul. S& asigure Ia usa de acces din exterior covorase speciale cu solutie pe bazi de clor si dispense cu solutie dezinfectanta pentru méini astfel incdt tofi cei care intra in cmin si-si dezinfecteze incalyamintea si mainile inainte de a intra in unitate. Sa asigure masuri corespunzatoare privind curatenia si dezinfectia pardoselilor, a spatiilor comune (clante de la usi, barele curente a scarilor, pervazul ferestrelor, etc.) prin stergere cu api si detergent, apoi cu substanfe biocide pe baz de clor sau alcool. Operatiile de igienizare si dezinfectie respectiv de manipulare a substantelor de curajare si dezinfectie, trebuie realizate de personal instruit in acest sens. Si asigure spafii separate pentru pastrarea echipamentelor gi instrumentelor folosite la curitare si dezinfectie pentru a preveni contaminarea zonelor curate sau a hainelor personalului. Sa asigure mentinerea conditiilor igienice in bai: a curdteniei si dezinfectiei in intregul grup sanitar (vas WC, lavoar, clanfe, pardosealt), in cabina de dus, asigurarea hartiei igienice in fiecare cabina a toaletei, asigurarea de dispensere cu spun situate langa lavoare si a dispozitivelor medicale cu substanfelor dezinfectante. Si verifice ca intreg personalul si aibi efectuate analizele medicale periodice la zi si cursurile de igiend (personalul din cantina si cel care face curatenia). QObligatiile elevilor cazati Sa poarte gi si foloseasc& obligatoriu, pe toati durata gederii (din momentul iesirii din camer pani la reintoarcere) echipamentul de protectie: masti de unied folosinti care si acopere gura si nasul; dupa utilizarea echipamentului de protectie, la revenirea in internat sau ori de cate ori este necesar, si se spele pe maini cu apa si spun, timp de cel puin 20 secunde, pe toate partile mainii si sa foloseasca dezinfectant pentru maini pe bazi de alcool 70%. SA informeze si sd colaboreze cu administratia unitati de cazare la aparitia primelor simptome de imbolnavire, cu respectarea reglementirilor privind proteotia datelor cu caracter personal si a dreptului la viata privat si confidentialitate, SA realizeze curajenia in camera cu aerisirea continua a camerei, daca este posibil sau in reprize de cel putin 30 de minute, obligatoriu la reintoarcerea in camer, curitarea si dezinfectia suprafefelor din camera (bateria /robinetele de la chiuvetd, obiecte de mobilier). {n plus, unitatea va plasa la loe vizibil postere informative pentru a creste impactul mesajelor cheie in randul elevilor cazati si a personalului privind regulile de distantare fizica, lizarea mistilor dew mAainilor gi igiena respiratiei. folosiné care si acopere gura si nasul, promovarea igienei DIRECTOR E) Ec. a 4 SEF CO! shape

S-ar putea să vă placă și