Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE CONCEDIU

Subsemnatul (a) ________________________________________________, angajat al


________________________________ in functia de _______________________________,
va rog sa-mi aprobati un numar de ________ zile, in perioada
__________________________________________, reprezentand:
Concediu evenimente speciale, astfel: decesul bunicii

Va multumesc!

Data _______________________
Semnatura _______________________

Colegul care imi va tine locul:_____________________________, Semnatura ___________


(nume, prenume, functie)

Aprobare sef ierarhic: Nume, Prenume ______________________


Semnatura ______________________
Data ______________________