Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere,

Subsemnatul/a _________________________________________________________,
student/student-masterand al Universităţii " Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea ___________________________ învătământ cu
frecvenţă/la distanţă, anul _____ de studiu, email _____________@______________doresc să
mă înscriu la susţinerea următoarelor examene restante în sesiunea din
________________2021:
Tipul Număr
Discipline restante Cadru didactic titular
disciplinei* credite

* Tipul disciplinei: 1 – obligatorie, 2 – opţională, 3 – facultativă

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului (UE)


2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) și că sunt de acord cu înregistrarea audio-
video a examenelor la care voi prezent online în sesiunea ____________ 2021.

Data Semnătură student

S-ar putea să vă placă și