Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

Clasa: I
Învăţătoare: Fulgă Mihaela Florica
Şcoala Gimnazială Izbiceni
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educație muzicală
Unitatea de învăţare: Elemente de limbaj muzical-ritmul
Subiectul lecţiei:
 teoretic: ritmul muzical;
 practic: interpretare -,,Grădina mea’’
Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare de cunoștințe
Scopul lecţiei:
 dezvoltarea auzului muzical ca mijloc de percepere a muzicii;
 formarea deprinderii de emisei şi intonaţie corectă;
 educarea gustului estetic şi dezvoltarea dragostei şi interesului
pentru muzică.
Obiective cadru:
 Valorificarea în practica muzicală vocală și instrumentală a
elementelor de limbaj muzical receptate
 Exprimarea prin muzică
Obiective de referință:
a) cognitiv-formative :
O1 - să execute corect exerciţiile de încălzire a vocii;
O2 - să diferenţieze auditiv sunet din natură şi din mediul
înconjurător;
O3 - să însuşească corect noul cântec;
O4 - să redea integral şi fragmentar în colectiv, grupuri mici
şi individual cântecul;
O5 -să marcheze structura ritmică a cântecului prin bătăi din
palme, pe genunchi, pe masa, cu talpa pe podea;
O6 - să cânte în colectiv cu nuanţă medie firească;
O7 - să diferenţieze linia melodică a strofei de cea a
refrenului;
O8 - să interpreteze corect şi expresiv cântecul;
b) afective:
O9 – să participe cu interes la lecţie;
c) psiho-motrice:
O10 – să menţină o poziţie corectă în timpul cântării;
O11 – să respire corect dozându-şi aerul în timpul cântării;

1
Strategii didactice:
a) mod de abordare a învăţării: mixt;
b) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul muzical,
demonstraţia, problematizarea;
c) mijloace de învăţământ: casetofon/CD-player, planşe model cu
conţinutul cântecului, flori;
d) forme de organizare : frontal, individual, pe grupe;
e) tipuri de învățare: receptiv –reproductivă,inteligibilă
Modalităţi de evaluare: continuă (formativă)
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Durata: 45 min.

2
Conţinutul ştiinţific Strategii didactice
Etapele
Activitatea Metode şi Mijloace de Mod de Evaluare
lecţiei Activitatea învăţătorului
elevilor procedee învăţământ organizare
I. Moment Stabilesc ordinea şi disciplina necesare Elevii îşi vor Conversaţia Frontal Individual şi
organizatoric desfăşurării lecţiei. pregăti frontal
Reamintesc poziţia corectă de cânt (spatele drept, rechizitele
lipit de spătar, picioarele pe podea, mâinile pe necesare orei
bancă). de muzică.
Se vor realiza apoi exerciţii prevocale de
II.Exerciţii de respiraţie şi dicţie:
respiraţie - Oftatul (offff!) – înainte de a inspira se scoate
aerul din plămâni Realizează
- Bătaia vântului (vjjjj) – inspiraţie amplă şi exerciţiile
expiraţie lungă prevocale
Demonstrez exerciţiul de respiraţie pe versurile: pentru
„Nasul sus cu toţii, respiraţie şi
Capul înclinat, dicţie. Individual şi
Respirăm acuma Elevii execută frontal
Aerul curat.” exerciţiile de
- inspir profund 1, 2; respiraţie
- expir lent, gradat 3, 4, 5, 6. cerute de
Repet exerciţiul împreună cu copiii de 2 – 3 ori. propunătoare.
- Joc didactic – Ce frumos miroase floarea! –
inspiră nazal şi expiră bucal pe cuvintele Ce
frumos miroase floarea!
- Stinge lumânarea!
- Locomotiva uuu!
Dicţie:
Muzica îmi place mult
Şi s-o cânt şi s-o ascult! Elevii execută
III.Exerciţii de Cer apoi copiilor să execute după mine cerinţa cu
cultură vocală următorul exerciţiu pentru pregătirea vocii: ajutorul

3
propunătoarei.

a a a a a a a
e e e e e e e
i i i i i i i

Demonstrez elevilor exerciţiul de intonaţie apoi


execut împreună cu ei acest exerciţiu.
Execut fragmentul concomitent cu bătăi din
palme.
IV.Reactualiza Voi cânta la block-flötte începutul cântecelului Elevii execută Conversaţia Casetofon/ Frontal,indivi Frontal,indivi
rea ,, Sunt o floare”. cerinţele. Demonstraţia CD-player dual și pe dual și pe
cunoştinţelor Explicaţia grupe grupe
Exercițiul

V. Captarea Port cu elevii o discuţie pregătitoare pentru


atenţiei înţelegerea noului cântec:
- În ce anotimp suntem?
- Care sunt semnele care ne arată că este
primăvară? Răspund la
- Ce fac păsărelele? Dar copiii? întrebări Individual şi
- Ce fel de moment constituie sosirea primăverii? Conversaţia Planşe frontal
- Cum sunt copiii?
Voi prezenta elevilor planşele cu conţinutul
cântecului şi voi recita pe rând strofele şi refrenul
explicând conţinutul acestora.
VI. Anunţarea Orice cântec exprimă anumite sentimente: Explicaţia Frontal
temei şi a veselie, bucurie, admiraţie, tristeţe. Vouă vă plac

4
obiectivelor mult cântecele vesele şi mai ales cele la care
operaţionale efectuaţi anumite mişcări cu corpul. Ca să reuşiţi
să interpretaţi corect astfel de cântece, trebuie să
învăţaţi să simţiţi legătura care există între cântec
şi mişcările care le puteţi face pe baza melodiei
lui. Acest lucru înseamnă ritm. Astăzi vom învăţa
să simţim şi să redăm ritmul unor cântece prin
cântare şi mişcare.Astăzi vom învăţa un nou
cântec care se numeşte ,,Grădina mea’’ .
VII. Dirijarea a) Perceperea ritmului din cântece învăţate Elevii execută Casetofon/ Frontal,indivi Frontal
învăţării Se vor intona cântecele „Sunt o floare” şi „Dacă cerinţele. CD-player dual și pe
vesel se trăiește” cu : grupe
- bătut ritmic din palme;
- bătut cu mâinile pe picior; Conversaţia
- bătut din degete;
- bătut din picior;
- ridicarea brațelor în plan vertical.
b) Exerciţii de redare a ritmului după model –
prezint fragmente ritmice cu durate diferite şi
elevii le repetă, cu:
-bătăi din palme,
-bătăi cu degetul pe bancă ,
-mers ritmic.
Elevii vor fi îndrumaţi să observe că uneori Demonstraţia
bătăile sunt mai rare şi mai lungi, alteori sunt mai
dese şi mai scurte.( Se va dovedi şi cu mişcarea
braţului în plan vertical). Acest lucru conferă
cântecelor vioiciune, veselie, iar astfel de cântece
îndeamnă oamenii la joc, la dans.
c)Vom învăţa astăzi un cântec care se intitulează Elevii sunt
„Grădina mea” şi pe care vom învăţa să şi atenţi la
dansăm. demonstrarea

5
Familiarizarea copiilor cu conţinutul cântecului. cântecului.
Analiza cântecului.
Demonstrarea cântecului- Intonez model cântecul Explicaţia
Elevii învaţă
„Grădina mea” cântecul.

1. Este o grădină undeva


Nu găsești în lume alta ca ea
Toate florile din ea le știi
E grădina inimii.

Ref.:Grădina mea de-argint e ruptă din timp


Sunt ghioceii mei, turme de miei
Grădina mea cu flori e ruptă din rai
Și înflorește în luna mai.

2.Primăvara e în casa ei
Soarele răsare atunci când îl vrei
Luna îmbrățișează până-n zori
Strat în strat regine flori.

3.Ca să treci prin bolți de cer te întreci


Cu doi poli atât de albi și de reci
Toate florile din ea le știi
E grădina inimii.
Da!

Port cu elevii o discuţie pe baza conţinutului


cântecului. Elevii execută Problematiza
Se studiază cântecul pe strofe, apoi integral. cerinţele. rea
Demonstrez elevilor fiecare fragment de două ori.
Apoi le dau tonul şi semnalul de început şi
repetăm fragmentul până ce-l învaţă toţi elevii.
Apoi trecem la al doilea fragment. După ce elevii

6
au învăţat şi al doilea fragment, repetăm tot
cântecelul, cu toate strofele.
Cântăm încă o dată tot cântecelul, iar
propunătoarea îi acompaniază la block-flötte.
Îi împart pe elevi în două grupe: fetiţele şi
băieţii. Fetiţele vor cânta primul fragment, iar
băieţii al doilea fragment.
Apoi se inversează rolurile.
Cântăm încă o dată cântecelul. Copiii intonează
cântecul, fetiţele marcând ritmul prin bătăi din Elevii cântă în
palme, iar băieţii prin bătăi din picioare. cor, pe grupe
Propunătoarea îi acompaniază la block-flötte. şi individual.
Se va intona pe grupe, individual şi colectiv.
VIII. Se va organiza un concurs pe grupe: Cine Demonstraţia Individual şi
Obţinerea cântă mai frumos? Exerciţiul Frontal
Pe grupe
performanţei muzical
Jocul
IX. Evaluarea În cadrul evaluării, fac aprecieri asupra
performanţei activităţii elevilor şi a comportamentului lor la Individual şi Individual şi
oră, eventual notez prin calificative, acord Evaluare frontal frontal
recompense.
X.Asigurarea Comunicarea sarcinilor. Conversaţia Frontal
retenţiei şi a Învăţarea cântecului „Grădina mea” cu mişcare.
Frontal
transferului

S-ar putea să vă placă și