Sunteți pe pagina 1din 2

3 TEST DOCIMOLOGIC

Citeşte cu atenţie următorul text pentru a răspunde cerinţelor formulate:

Pasărea oarbă zbura peste noi


striga în portavoce "zbor peste voi
sunt în extaz" şi îşi ducea o aripă la frunte
pasărea oarbă zbura mă lăsa singur
vedeam prin geam gradina paradisul în ceaţă
dincolo de prag vedeam dansul femeilor de porţelan
fragilitatea lor mă emoţiona profund
nimeni nu mai zbura peste noi totul
semăna cu o mănuşă neagră

apoi din umbră s-a ivit stăpâna mohorâtă a grădinii


abia ieşită din sălbăticie
ar fi putut să spargă dansul să nu rămână decât cioburi
era linişte iubita mea şoptea
"ar trebui să calci peste părul meu alb şi să te duci în grădină
să izgoneşti sălbăticiunea"
în glasul ei auzeam cum începea cutremurul
varul pereţilor se crăpa clopoţeii sunau
soarele de trestii uscate se clatină pe tavane
pasărea oarbă se întorcea zbura grăbită pe sub poliţă
era de sticlă şi de ceară şi îsi ducea o aripă la frunte

intrasem în umbra portocalie a grădinii


vedeam cum iubita îsi trecea mâna prin părul ei alb
pasărea oarbă zbura peste mine cădea
era de sticlă şi de ceară cădea din cuib nu se spărgea

( Gellu Naum, Pasărea oarbă )


1. Transcrie din text două cuvinte utilizate cu sens denotativ şi două cuvinte
utilizate cu sens conotativ. (1p)
2. Precizează două mărci lingvistice de realizare a subiectivităţii în versurile:
,,Pasărea oarbă zbura peste noi / striga în portavoce ,, zbor peste voi/ sunt în
extaz’’ şi îşi ducea o aripă la frunte.’’ (0,50p)
3. Precizează elementele imaginarului poetic care exprimă/ sugerează captivitatea
în acest text liric. Rezolvă aceeaşi sarcină prin referire la imaginarul pictorului în
tabloul suprarealist Ultimul zbor al libertăţii al lui Tudor Balş. ( 2p)
4. Prezintă, în 8-10 rânduri, un punct de vedere argumentat despre maniera în care
este interpretat mitul labirintului în poezia şi pictura dată, de exemplu: sublim,
tragic, grotesc, absurd, ironic etc.) (3p)
5. Titlul poeziei sugerează:
 libertatea
 iubirea
 moartea (0,25p)
6. Motivul pentru care poetul a renunţat la semnele de punctuaţie în textul său
este................................................ (0,25p)
7. Construieşte o diagramă Venn în care să incluzi elementele comune şi
distincte în poezia şi pictura suprarealistă. (1, 50p )
8. Încercuieşte litera A (dacă afirmaţia este adevărată) sau G (dacă afirmaţia este
greşită) şi scrie în spaţiul rezervat, afirmaţia corectă. (0,50p)
A. G. 1. Sinonimul neologic contextual al cuvântului sparge este a devasta.
...................................................
A. G. 2. Sintagma ,, pasărea oarbă’’este o metaforă.
...................................................
Punctaj: 1+0,50+2+3+0,25+0,25+1,50+0,50 +1p oficiu