Sunteți pe pagina 1din 2

Perifraze verbale

Perifrazele verbale sunt formate dintr-un verb, numit aux. şi un verb folosit
la un mod nepersonal, nepredicativ (infin., part. sau gerunziu) şi sunt deosebit
de mult folosite în limba span. Intre verbul (aux.) şi verbul la modul impers.
(numai la infinitiv) se interpun, în cele mai multe cazuri, prep. a, de sau, mai
rar, conj. que.

Perifraze formate cu verb (aux.)+infin. :

Aceste perifraze dau acţiunii o orientare spre viitor : Ir a+infin. exprimă o


acţiune ce are loc în viitor : Voy a escribir una carta=Voi scrie această
scrisoare, verbul ir putând fi folosit la timp. prezent, imperf. ind. şi subj.; Voy a
comer=Urmează să mănânc; Comeré=Voi mânca; Iré a comer=voi merge să
mănânc.
Echar a+infin., fiind echiv. cu empezar a+infin., resp. ponerse a+infin.=a
începe să : Echó a reírse=A început să râdă, putându-se spune şi empezó a
reírse şi se puso a reírse;
Venir a+infin. exprimă o acţiune care se termină aprox. : Siempre veníamos a
ponernos de acuerdo=Mereu ne punem de acord; dacă se fol. timpul perf.
compus acţiunea e terminată : Hemos venido a ponernos de acuerdo, putându-
se fol. în această situaţie şi llegar : hemos llegado a …
Acabar de+infin. exprimă o acţiune recent term. : Acabo de comer=Tocmai am
mâncat (terminat de mâncat); fol. la imperfect : Acabábamos de comer=Tocmai
terminaserăm de mâncat (mai mult ca perf. în română); la prezent forma
negativă se traduce prin prezent : No acaba de trabajar=Nu termină de lucrat,
iar fol. la viitor exprimă o acţiune probabilă în prezent : Pedro acabará de llegar
ahora mismo=E probabil ca Petre să sosească chiar acum;
Volver a+infin. exprimă vrepetarea unei acţiuni, a face ceva din nou : Vuelvo a
leer esta novela=Citesc din nou (iar) acest roman;
Haber de+infin. : Hemos de morir=Cu toţii murim (trebuie să murim); hay
(impers.) que+infin. are sensul trebuie să, identic cu tener que+infin., tener
conj. la toate pers., doar că, în primul caz, e o obligaţie impersonală : Hay que
trabajar=Trebuie să lucrăm (să se lucreze); hay que salir a las cinco=trebuie să
ieşim (a se ieşi) la (ora) 5; în cazul lui tener que obligaţia e mai intensă, de
obicei impusă : tienes que ayudar a tus hermanos=trebuie să-ţi ajuţi fraţii; tengo
que escribir la tarea=trebuie să scriu tema;
Deber+infin. : Nicolas debe callarse=Nicolas trebuie să tacă; María debe ir de
compras=Maria trebuie să meargă după cumparături; când e însoţit de prep. a
sau de denotă o probabilitate : Jorge debió de asistir a aquella fiesta=Jorge
trebuie să fi fost la acea petrecere (probabil că a fost); Debe de ser
hermanos=Probabil că sunt fraţi; Poder+infin.=a putea să sau a putea+ infin. :
No puedo mover la mano=Nu-mi pot mişca mâna;
Soler+infin. sau acostumbrar a+infin. semnifică repetare=a obişnui să : Todas
las mañanas solía correr una ora=In fiecare dimineaţă obişnuia să alerge o oră;
Acostumbra a comer tarde=Mereu mănâncă târziu;
2

Dejar de+infin. exprimă faptul a trebuie să se înceteze acţiunea (nu mai…) :


¡Deja de quejarte tanto!=Nu te mai plânge atât!

Perifraze formate cu verb (aux.)+gerunziu :

Acestea exprimă o acţiune în desfăşurare : Estar+gerunziu : Estaba leyendo


en su cuarto=Citea în camera sa; Está lloviendo desde las tres=Plouă de la ora 3
(în continuu);
Ir+gerunziu exprimă caracterul prog. al unei acţiuni : Los árboles se van
deshojando=Copacii se desfrunzesc (încetul cu încetul);
Andar+gerunziu : acţiunea se deplasează pt. a fi orientată spre diferite obiecte :
Pedro andaba buscando sus libros=Pedro îşi căuta cărţile (peste tot);
Venir+gerunziu : acţiunea e prog., dar, spre deos. de ir+gerunziu, e orientată
spre prezent, arătând de când durează : Desde hace muchos años Pedro venía
acariciando vanas esperanzas=De mulţi ani Petre nutrea speranţe zadarnice; No
viene ocultando sus intenciones=Nu-şi ascunde intenţiile;
Seguir+gerunziu=a continua să : Sigue fumando a pesar de las
recomandaciones del médico=Continuă să fumeze în ciuda recomandărilor
medicului.

Perifraze formate cu verb (aux.)+part. :

În cazul acestor perifraze part. se acordă în gen şi nr. cu subiectul la care


face referire şi plasează acţiunea în trecut : Tener+part. se póate folosi numai
dacă verbul la part. e tranzitiv : Tengo leídas muchas novellas=Am citit multe
romane;
Dejar+part. implică faptul că agentul e absent : En su testamento dejó mandado
que …=In testamentul său a dispus ca …; Dejó arruinada a su familia=Şi-a
lăsat ruinată familia;
Llevar+part. arată ce s-a realizat dintr-o acţiune începută şi neterminată : Llevo
andados unos cinco kilómetros=Am parcurs deja 5 km.

IONEL CRIVEANU