Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa 3 ADVERBUL

Adverbul este partea de vorbire neflexibilă (nu are forme diferenţiate) care arată o caracteristică a unei acţiuni sau a unei
însuşiri.

- adverbe de loc: aici, acolo, departe, aproape,


I Clasificare
a. ȋn funcţie de sens: - adverbe de timp: acum, atunci, ieri, târziu, devreme, odată, întotdeauna

- adverbe de mod: abia, aşa, alene, bine, româneşte, vitejeşte

- simple: bine, rău, limpede


b. ȋn funcţie de structură:
- compuse: odată, târâș-grăpiș, deodată
- adverbe relative (!!! au rol dublu: în frază sunt elemente
subordonatoare, iar în propoziţie au funcţie sintactică de
circumstantial de loc/mod/timp): unde, cum, când, cât
c. ȋn funcţie de rolul ȋn propoziţie sau ȋn frază:

- adverbe predicative (!!! au funcţie sintactică de predicat


verbal): fireşte, negreşit, pesemne, poate, probabil, sigur,
desigur, cu siguranţă, fără îndoială, de bună seamă
urmate de conjuncţia subordonatoare că
II Grade de comparaţie

A. grad pozitiv: bine


B. grad comparativ – de superioritate: mai bine (decât ....)
– de egalitate: tot atât de bine, la fel de bine (ca ....)
– de inferioritate: mai puţin bine (decât ...)
C. grad superlativ - relativ – de superioritate: cel mai bine
– de inferioritate: cel mai puţin bine
– absolut: foarte bine, deosebit de bine, extraordinar de bine, super bine, biiiine
!!! Adverbe fără grade de comparaţie:
- exprimă însuşiri ce nu pot fi comparate: unic, principal, perfect, egal, veşnic.
- în limba latină, reprezintă ele însele forme de comparativ sau de superlativ: exterior, interior, minim, maxim,
anterior, posterior, superior, inferior, suprem, optim.
- sunt superlative în sine : extraordinar, formidabil, senzaţional, fantastic, excepţional, impecabil, colosal

III Funcţii sintactice


1. Circumstanţial de loc: Ajung acolo.
2. Circumstanţial de timp: Plec mâine.
3. Circumstanţial de mod: Învăţ foarte bine.
4. Nume predicativ: Este bine că munceşti.
5. Atribuit adverbial: Casa de acolo este nouă.
6. Predicat verbal (în cazul adverbelor predicative): Fireşte că te anunţ.
!!! OBS
Există adverbe fără funcţie sintactică:
- adverbe de negaţie: nu
- adverbe de mod: chiar, mai, si, nici

Locuţiuni adverbiale
în grabă, din nou, pe de rost, de-a pururea, pe negândite, pe neaşteptate, rând pe rând, clipă cu clipă, harcea-parcea,
târâş-grăbiş, în faţă, în spate, de-a lung, în centru

Model de analiză:

(Învăţ) foarte bine : adverb de mod, simplu, grad de comparaţie superlativ absolut, funcţie sintactică de
circumstanţial de mod

S-ar putea să vă placă și