Sunteți pe pagina 1din 2

Despăduririle și deșertificarea

I. Despăduririle

Despădurirea este acțiunea de înlăturare completă a pădurilor pe o anumită suprafață prin:


-ardere intenționată sau accidentală;
-tăierea pădurii pentru combustibil (lemn de foc) și pentru prelucrare
cherestea, mobilă, celuloză, hârtie);
-efecte ale erupțiilor vulcanice;
Utilizări ale terenurilor defrișate:
-culturi agricole;
-pășuni;
-terenuri pentru construcții;
-căi de comunicație;
Consecințele defrișărilor:
- eroziune prin torenți, șiroiri, alunecări de teren;
- agravarea inundațiilor;
- modificări ale peisajelor;
- dispariţia speciilor de plante şi animale;
- creşterea cantităţii de CO2 şi reducerea
cantităţii de O2;
- aridizarea climei;
- pierderea fertilităţii solului;
- colmatarea cu sedimente a râurilor și
pierderea unor zone piscicole;
Măsuri de combatere:
- împăduriri: - încetinirea ritmului de topire a zăpezii;
- reținerea unei părți a apei din precipitații pe
frunze și ramuri;
- reducerea vitezei de scurgere a apei pe
versanți;
- crearea barajelor verzi: - împiedică extinderea
deșerturilor;
- crează un microclimat
propice culturilor agricole;

II. Deșertificarea
Cauze: - suprapopulare;
- despăduriri;
- suprapășunat;
- poluare;
- secete prelungite;
- irigații în exces și salinizarea solurilor;
- reducerea cantităţilor de precipitaţii;
- temperaturi ridicate (încălzire globală).
Exemple: Africa (Sahel), S Asiei, America de Nord, Australia, Europa;

Combaterea deșertificării:
• Reducerea exploatării pădurilor
• Accelerarea programelor de plantare a arborilor rezistenţi la secetă
• Stabilizarea dunelor de nisip cu vegetaţie
• Reducerea suprapăşunatului şi crearea unor noi surse de venituri pentru populaţie
• Agricultura ecologică
• Irigaţii cu picătura şi folii protectoare împotriva evaporaţiei
• Introducerea metodelor biologice de fertilizare a solurilor
• Educarea locuitorilor din regiunile afectate
• Protejarea ariilor care nu au fost afectate.