Sunteți pe pagina 1din 2

Intrebari chestionar

1. În ce mod a fost organizat procesul de învățare la distanță?


a) sincron (video+audio conferinta)
b) asincron(mesaje)
c) combinat
2. Prin ce modalități au fost desfășurate activitățile de învățare cu profesorul în perioada instruirii la distanță?
a) e-mail
b) Skype
c) Viber
d) Moodle
e) GoogleClassromm
f) Zoom
g) Webbex
h) Moodle-Jitsi
i) Jitsi
j) Discord
k) GoogleMeet
l) WhatsApp,
3. În cazul în care ați utilizat și alte instrumente vă rugăm să la specificați aici: ______
4. Considerați că este necesară interacțiunea online sincronă cu profesorii în această perioadă?
a) Da
b) Nu
5. Argumentați răspunsul dvs la întrebarea precedentă: _deoarece material oricum ne-a fost predată și ea ne
este necesară_
6. Considerați că activitatea de învăţare online poate înlocui activitatea „față în față” din sala de clasă/laborator?
a) Da
b) Nu
c) Parțial
7. În opinia dumneavoastră, care au fost principalele obstacole în calea tranziţiei la învăţarea online/la distanţă?
a) Accesul profesorului la tehnologie (computere/smartphone/tablete, software, conexiune slabă la Internet)
b) Accesul elevilor la tehnologie
c) Comunicarea cu elevii
d) Nivelul scăzut de competenţă digitală în rândul profesorilor
e) Nivelul scăzut de competenţă digitală în rândul elevilor
f) Menţinerea motivării/implicării tuturor elevilor
g) Transformarea activităţilor şi conţinutului pentru învăţarea online/la distanţă,
h) Pregătirea elevilor pentru învăţarea online/la distanţă
i) Volumul de muncă şi nivelul de stres sporite, asociate cu munca de acasă
j) Gestionarea şi organizarea timpului
k) Nu am întâmpinat dificultăţi
8. Menționați oricare altă dificultate cu care v-ați confruntat și nu se regăsește în lista de mai sus. _Practic, nicio
platformă nu are capacitatea de a lucre live fluent cu un număr mare de participanți, adică sunt întârzieri, spre
deosebire de contactul direct__
9. Cum apreciați calitatea sarcinilor de lucru primite online?
a) Atractive
b) Utile
c) Corespunzătoare
d) Neatractive
e) Necorespunzătoare
f) Nu ştiu
10. Ați fost contactat și încurajat de învățător/profesor/diriginte să participați la activitățile de învățare online/la
distanță? Da
11. Ați primit aprecieri/răspunsuri/observaţii la sarcinile de lucru primite și rezolvate în cadrul activităților de
învățare online?
a) Da
b) Nu
c) În mică măsură
12. La ce activități de învățare online ați participat cu plăcere în acestă perioadă? Oferiți un exemplu.
___Toate__________________
13. Considerați că, după reîntoarcerea la școală, ar fi util ca învățarea online/la distanță să rămână parte a
practicii școlare? ____în mica măsură; ar fi o soluție în anumite circumstanțe________________
14. Ce ai propune profesorului pentru îmbunătățirea procesului de învățare de la distanță? (recomandări
concrete) _____să se adapteze cu diferite interfațe ale diferitor platforme___________________

1. a,b,c
2. a,c,d,f,h,i
4. a
5. este necesară deoarece material oricum ne-a fost predată și ea ne este necesară
6. b
7. a,c,f
8. Practic, nicio platformă nu are capacitatea de a lucra live fluent cu un număr mare de participanți, adică sunt
întârzieri, spre deosebire de contactul direct
9. b
10. da
11. da
12. toate
13. în mica măsură; ar fi o soluție în anumite circumstanțe
14. să se adapteze cu diferite interfațe ale diferitor platforme