Sunteți pe pagina 1din 1

NOTIFICARE DEMISIE

Subsemnatul _____________________________________________, angajat al societatii


__________________________________ in functia de ___________________________________________ prin prezenta va
notific incetarea contractului individual de munca incepand cu data de ____________________ conform articolului
nr. 81 alin. (1) din Codul Muncii

Mentionez ca perioada cuprinsa intre data notificarii si data incetarii contractului de munca reprezinta preavizul
legal, conform art. 81, alin 1 din Codul Muncii.

Data, Semnatura,

S-ar putea să vă placă și