Sunteți pe pagina 1din 11

COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA SA

CERERE DE SPONSORIZARE

1. Informatii despre solicitantul pentru sponsorizare

Nume/Denumire solicitant sponsorizare:

Asociația Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală (Centrul DEDiC)

Reprezentant legal:
Anamaria-Alexandra Pop
Numele, functia persoanei de contact si telefon:
Anamaria-Alexandra Pop, director, anamaria.pop@centruldedic.ro, 0743.318.507

Adresa solicitant sponsorizare:

strada Teodor Mihaly nr. 4, scara 3, a. 68, Cluj-Napoca, județiul Cluj

Numar de telefon:
0743.318.507

Numar de fax:

………………………………………………………………………………………………………

Adresa site-ului web al solicitantului pentru sponsorizare:

www.centruldedic.ro

Ce alti sponsori are aplicantul pentru sponsorizare?

1
Proiectul nu are alți sponsori ci doar un finanțator care ne spijină proiectul printr-o
finanțare nerambrusabilă: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca

2. Informatii despre propunerea de sponsorizare

Denumirea evenimentului / actiunii / proiectului ce se doreste a fi sponsorizat:

Transylvania History Days 2018

Descrierea proiectului

În contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri,  echipa Asociației Centrul pentru Dialog
European și Diplomație Culturală a identificat o soluție inovativă pentru promovarea
patrimoniului cultural  istoric al Transilavanei.

Transilvania, aparținând Imperiului Austro-Ungar, a participat activ la desfășurarea Primului


Război Mondial începând cu anul 1914 iar România a intrat în prima confragrație militară abia în
anul 1916.
Proiectul nostru își propune să reconstituie atmosfera de la începutul Primului Război Mondial atât
prin metode Living History cât și într-o metoda inovativă, prin dezvoltarea unei aplicații în Virtual
Reality ce oglindește premisele izbucnirii războiului precum și impactul cestuia.
Pe durata celor 3 zile de desfășurare a activităților proiectului ne propunem să reconsitituim
momentele marcante ale românilor din Transilvania în anii războiului: mobilizarea (1914), intrarea
României în război (1916) și momentul Marii Uniri (1918).

În ultimii ani, s-au înfiinţat numeroase asociaţii cu scopul reconstituirii a diverse aspecte din viaţa
socială, religioasă şi militară din istoria Primului Război Mondial în România ( Asociația 6
Dorobanți, Asociația Tradiția Militară, Asociația Deutsches Freikorps, Asociația IR 33 Cetatea
Aradului, Asociația Edelweiss Ost, Asociația Tradiții Ostășești, Asociația Culturală Tomis).

Acest tip de iniţiative este lăudabil pentru valoarea sa educativă, iar noi considerăm că trebuie
încurajat pentru a se dezvolta şi diversifica.
Din păcate, am constatat în numeroase cazuri un grad destul de ridicat de superficialitate în ceea ce
priveşte veridicitatea istorică a acestor încercări de reconstituire, fie că este vorba despre

2
vestimentaţie, fie că este vorba despre reprezentarea diverselor tehnici militare folosite în
respectiva perioadă istorică.
În acest context, Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală, format în prezent din
absolvenți ai Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, și-a propus organizarea
unui fesitival educativ capabil să redea o istorie veridică și corectă a elementelor specifice
reconstituirii unei perioade istorice.
În ultimul deceniu numeroase orașe din România, mai mici decât Cluj-Napoca, au dezvoltat acest
gen de program iar în Europa și Statele Unite ale Americii astfel de programe reprezintă o tradiție
a schimbului cultural internațional.
Transylvania History Days își propune să organizeze cel mai închegat eveniment de reenactment
din țară pe tema Primului Război Mondial a cărui concept îndrăzneț poate deschide noi direcții de
exploatat în direcția Living History (o disciplină aparte din cadrul domeniului reconstituirii
istorice: pune accent pe condițiile de viață din perioada respectiv, acest  fapt conferă autenticitatea
experinței. De asemenea, componenta de Living History oferă publicului oportunitatea de a
compara prezentul cu trecutul, în cadrul unui muzeu dinamic în aer liber).

Scop: Promovarea patrimoniului cultural istoric al Transilvaniei în contextul celebrării a 100


de ani de la Marea Unire

Obiective generale:
1. Lansarea unui produs/aplicație în Virtual Reality care suprinde premisele izbucnirii
Primului Război Mondial precum și experimentarea vieții în tranșee dar și în orașele
cuprinse de flacăra războiului
2. Evidențierea caracterului educativ al istoriei prin arta spectacolului de reconstituire istorică
(reconstituirea unei bătăliei de la Bran-Câmpulung) cu participarea unui număr de 200 de
reenactori
3. Informarea publicului larg că Primul Război Mondial a fost o șansă pentru românii
ardeleni, valorificată prin evenimentul de la 1 decembrie 1918, Alba-Iulia prin organizarea
unei serii de 5 activități de reconstituire istorică narate
4. Prezentarea unui concept inedit de reconstituire istorică la nivel național, construirea la
scară a celor două tipuri de tranșee specifice Primului Război Mondial (frontului vestic și
cel estic).

3
Reconstituirea mobilizării bărbaților din Ardeal în Primul Război Mondial dorim să o facem prin
distribuirea unor manifeste de recrutare. O mașină de inspirație militară va anunța la megafon
începerea războiului în centrul orașului însoțită de manifeste scrise de chemare la război/ fanfară.
Va urma Jurământul care presupune participarea a doi/trei preoți militari- făcând parte din
confesiunile românilor din Ardeal la momentul 1914: catolici, greco-catolici și ortodocși - care
sfințesc detașamentele militare care pornesc spre frontul de război, în cazul de față trupele de
reconsituire istorică participante la evenimentul nostru dar și tinerii dornici să se implice activ la
evenimentul nostru care vor avea ocazia să intre în pielea unui soldat care pornește spre război,
ajutat fiind cu o costumație adecvată tot de către trupele de reconstituire istorică. Ne dorim să
reecrem o stare de spirit specifică războiului și să reușim prin aceasta reconsituire istorică să facem
publicul să înțeleagă ca Marea Uniri reprezintă triumful românilor ardeleni după 4 ani  în război.

Reconstituirea atmosferei de război o vom realiza prin crearea la scară a celor două tipuri de
tranșee specifice frontului vestic și celui estic, precum și dotarea acestora cu recuzita necesară. În
cadrul acestora participanții vor putea lua parte la activitățile specifice unei seri de pe front în
Primul Război Mondial alături de soldații echipați corespunzător. Cadrul va fi completat de efecte
sonore de impact specifice războiului.

Un alt moment remarcabil în ceea ce privește istoria Primului Război Mondial în România este
intrarea armatei românești în Transilvania. Acest moment a declanșat un val de dezertări ale
românilor din armata austro-ungară care au sfârșit înrolați în armata română. Este știut faptul că
aceste dezertări au o latură socială deoarece nu doar militari activi au trecut înspre România ci
numeroase grupuri de populație civilă din satele de lângă Carpați s-au retras alături de armată
română. Aceste fenomene, marginale, neinvestigate îndeajuns pot fi valorificate prin intermediul
evenimentului nostru, deoarece impulsionează participanții spre cercetare și are acea latură a
pedagogiei denumită generic „învățare prin descoperire”. Acesta este și unul din scopurile pe care
le urmărim, să creăm o comunitate interesată de trecut, cu o gândire critică și dornică să cerceteze
alte amănunte ale istoriei pe care nu le-au aflat din manualele de istorie. Intrarea Armatei Române
în Transilvania va fi ilustrată printr-un concert de fanfară militară (cântece patriotice specifice
Primului Război Mondial) completat de reconstiuirea pasului de marș al armatei române prin
Carpați.

4
Exact cum ne-au obișnuit evenimentele de acest gen, vom utiliza tranșeele la scară pentru a
reconstitui o bătălie mai puțin amintită în manualele de istorie și anume bătălia de la Bran-
Câmpulung. O bătălie în care românii, soldați ai armatei austro-ungare, au luptat împotriva
românilor din armata României și s-a desfășurat între 8-23 octombrie 1916.
În ultima zi a proiectului  ne vom concentra pe momentul Marii Uniri. Prima activitate pe care o
propunem în această direcție este o paradă atipică, formată dintr-un alai cu soldați răniți, obosiți,
unii purtați pe tărgi, precum și femei, mame sau soții, îndurerate că nu-și văd fiul și/sau soțul în
mulțimea ce se întoarce de la război. O asemenea activitate ar trebui să conștientizeze că Marea
Unire s-a făcut cu numeroase sacrificii dar că dincolo de acest aspect, războiul a însemnat și șansa
românilor de-a se unii cu România. Un alt eveniment al acesteu zile va fi o scenetă istorică bazată
pe discursurile personalităților clujene participante la Marea Adunare de la Alba-Iulia. În vederea
celebrării momentului de sărbătoare a Unirii propunem o abordare contemporană, participativă,
prin organizarea unui picnic de victorie la care vor fi intați toți participanții la evenimentului
alături de personalitățile Marii Uniri: Regele Ferdinand și Regina Maria (invitați din cadrul
Muzeului Unirii din Alba-Iulia).  
În vederea impulsionării implicării civice propunem o activitate în ton cu atmosfera epocii pe care
o recreem. „Scrisoare pentru România”, organizatorii oferă participanților o carte poșată cu
design-ul specific perioadei războiului, pe care aceștia sunt îndemnați să noteze un gând,  o idee
din România anului 1918 pentru România 2018. Aceste cărți poștale vor fi centralizate pe un
panou în Piața Unirii la data de 1 decembrie 2018.
Aceste evenimente specifice pentru îndeplinirea o obiectivelor noastre vor fi completate de
atelierele pentru copii:

 Cursuri de prim ajutor- în parteneriat cu Crucea Roșie sau alte entități similare

 Sesiuni de paint ball în pădurea de lângă terenuri

 Tabără „O zi în tranșee” în cadrul căreia copii descoperă o zi din viața unui soldat în
Primul Război Mondial

 Exerciții de orientare, camuflaj, face-painting

5
 Teatru senzorial pentru copii

și târguri meșteșugărești și ateliere de gătit, olărit, ș.a precum și o expoziție inedită de ambulanțe
din Primul Război Mondial, atingând astfel și istoria sanitară a spațiului nostru precum și proiecții
de filme istorice open air.

Evenimentul nostru nu se va concentra doar asupra personalităților istorice care au influențat


Marea Unire, ci asupra aportului adus de oamenii „mărunți”  la un eveniment major al Istoriei
Românilor.

In care din urmatoarele domenii se incadreaza propunerea dumneavoastra de sponsorizare?


  Educativ/ de invatamant;
  Cultural/Artistic;
 Sportiv (descrieti);
 Medico-sanitar;
 Umanitar;
 Social si comunitar;
Asistenta si servicii sociale (descrieti);
Religios –culte;
 Altul (descrieti)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....

Care este amploarea proiectului pentru care solicitati sponsorizare?


 Nationala (enumerati
orasele) ...................................................................................................
 Regionala (enumerati orasele) : Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Baia-Mare
 Locala

6
Determinati numarul beneficiarilor finali ai actiunii de sponsorizare:
  Mii de persoane
Sute de persoane
 Zeci de persoane
 Sub 10 persoane

Data evenimentului: 17-19 august 2018


(Daca intentionati sa organizati evenimente multiple, va rugam sa treceti data evenimentului
initial la “Data inceperii” si data evenimentului final la “Data incheierii”.)
Data inceperii 17 august 2018
Data incheierii 10 decembrie 2018

3. Suma solicitata C.N. Loteria Romana S.A.:

LEI 60.000

3.1. Suma necesara pentru realizarea proiectului:

LEI 140.000

4. Reflectarea evenimentului/actiunii in mass media si diverse locatii, numai daca


aceasta implica si promovarea numelui, a marcii sau a imaginii C.N. Loteria Romana
S.A.

4.1. Publicatii:

Completati urmatoarele informatii pentru fiecare publicatie:

Denumirea / Descrierea publicatiei


Cluj.com
ilikecluj
Zile și Nopți
Clujul Cultural
Cluj Web Story
Clujul de Buzunar

7
urmând ca după primirea sponsorizării să atragem noi parteneri media din restul orașelor
enunțate.

Modalitate de reflectare a evenimentului / actiunii: publicare coomunicate de presă (3 buc.) și


preluare materiale social media;

Aparitii:
alb-negru
color

Frecventa:
zilnica
saptamânala
lunara

Numar total aparitii .................... 25


4.2. Radio:

Completati urmatoarele informatii pentru fiecare post de radio:


Denumirea / Descrierea postului
Info Trafic
Radio Cluj

Modalitate de reflectare a evenimentului / actiunii:


mentionari în în buletine de stiri. Frecventa (z/s/l) ............. Nr. total
difuzari .................
spoturi de 30 de secunde. Frecventa (z/s/l) 10 z Nr. total difuzari 100
interviuri în cadrul unor emisiuni Frecventa (z/s/l) 2 l Nr. total difuzari 10
altele .................................... Frecventa (z/s/l) .............Nr. total difuzari .................

(Frecventa: zilnica / saptamânala / lunara)

4.3. TV:

Completati urmatoarele informatii pentru fiecare post de televiziune:


Denumirea / Descrierea postului

8
Digi 24
TVR Cluj
PRO TV Cluj

Modalitate de reflectare a evenimentului / actiunii:


mentionari în în buletine de stiri. Frecventa (z/s/l) ............Nr. total difuzari .................
spoturi de 30 de secunde. Frecventa (z/s/l) ............Nr. total difuzari .................
interviuri în cadrul unor emisiuni Frecventa (z/s/l) 3 l Nr. total difuzari 3
altele ...................................... Frecventa (z/s/l) ............Nr. total difuzari .................

(Frecventa: zilnica / saptamânala / lunara)

4.4. Internet
Va rugam sa furnizati urmatoarele informatii referitoare la site-ul dumneavoastra

Denumirea site-ului ……………………………………………………….


www.centruldedic.ro

facebook: https://www.facebook.com/THD2016/

Numar de afisari pe luna (medie):


5
banner cu link catre www.loto.ro

Pozitionare:
Pagina principala
Pagina secundara

4.5. Alte modalitati de promovare a numelui, a marcii sau a imaginii C.N. Loteria
Romana S.A.
În cadrul tuturor evenimentelor noastre putem pune brand-ul Loteriei Române pe
toate materialele noastre folosite pentru prezentarea aplicației noastre despre
izbucnirea și experiența Primului Război Mondial, logo-ul Loteriei pe ochelarii
Ochulus go folosiți la experiența VR.
Bannere dedicate exclusiv susținerii Loteriei Române proiectului nostru.
Posibilitatea colaborării pentru dezvoltarea unui asemenea segment precum
reconstituirile istorice în VR cu imagini filmate 360 în cadrul evenimentelor din
cadrul acestui proiect.

9
4.6. Relatii publice
Va rugam sa selectati elementele incluse in planul de relatii publice elaborat pentru
promovarea evenimentului pentru care se solicita sponsorizare si sa oferiti detalii
suplimentare acolo unde considerati necesar:

Comunicate de presa / Mape de presa


Descriere:
…………………………………………………………………………………………………….....................
............................................................................................................................

Conferinte de presa / Anunturi in mass media


Descriere:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Altele
Descriere:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5. Scurt istoric al activitatii persoanei juridice care aplica pentru sponsorizare

Asociația Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală (Centrul DEDiC) este formată
din studenți și absolvenți ai Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai
Doar anul trecut, anul calendaristic 2017, Asociația a organizat o dezbatere publică pe tema
Mobilizării și dezinformării în cadrul protestelor de la începutul anului, moderată de prof. univ. dr.
Virgiliu Țârău cu participarea reprezentanților partidelor politice, a socitetății civile, dar și cu
participarea câtorva istorici și sociologi.  (https://www.facebook.com/pg/CentrulDEDIC/photos/?
tab=album&album_id=1253228211381266)

Un alt proiect adresat de data aceasta liceenilor s-a concentrat pe promovarea valorilor europene,
îndeosebi pe cetățenie activă. Proiectul este cu atât mai relevant pentru liceeni deoarece ei se
pregătesc pentru vârsta dreptului de vot pe care trebuie să-l exercite. Proiectul a constat în

10
organizarea unui training pregătitor pentru desfășurarea unui concurs de dezbateri ce a avut drept
topic-uri: exercitatea dreptului de vot și legea bunului samaritean.

DATA SEMNATURA SI STAMPILA

11

S-ar putea să vă placă și