Sunteți pe pagina 1din 1

v.

2/20

Certificatul se va completa de oficiul central pentru proprietatea industrială


în conformitate cu articolul 120 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii
Europene (Regulamentul privind marca UE) și cu articolul 78 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare (RDMC)

Se adeverește că

Prenume:
Nume:
Cetățenie:
Strada și
Adresa domiciliului numărul
profesional: Codul poștal
Localitatea
Țara

(solicitantul) îndeplinește condițiile stabilite la articolul 120 alineatul (2) literele (a) și (b) din
Regulamentul privind marca UE și este abilitat să reprezinte persoane fizice și juridice în fața
oficiului central pentru proprietatea industrială în probleme legate de mărci, în conformitate
cu articolul 120 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE și cu articolul 78
alineatul (1) litera (b) din RDMC.

Dreptul solicitantului de a reprezenta rezultă din (vă rugăm să bifați o singură opțiune):

i) dreptul de a reprezenta părți terțe în fața oficiului central pentru proprietatea industrială
este condiționat de deținerea unei calificări profesionale speciale:

 solicitantul are calificarea profesională specială necesară.

ii) dreptul de a reprezenta părți terțe în fața oficiului central pentru proprietatea industrială
nu este condiționat de deținerea unei calificări profesionale speciale, caz în care:

 solicitantul a reprezentat în mod curent părți terțe în probleme legate de mărci în


fața acestui oficiu central pentru proprietatea industrială, timp de cel puțin cinci
ani.

sau

 solicitantul are o calificare profesională recunoscută oficial în conformitate cu


reglementările stabilite de statul membru vizat și, prin urmare, nu este supus
condiției de a fi exercitat profesia timp de cel puțin cinci ani.

Data:
Semnătura:
Numele semnatarului:
Oficiul central pentru proprietatea industrială:
Ștampila:

Avenida de Europa, 4 • 03008 Alicante, Spania


Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu