Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL CERERE-TIP

Denumirea autoritii sau instituiei publice:.............................................................


...
Adresa: ........................................................................
Data:.
Stimate domnule/Stimat doamn.........................................................................
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informaiile
de interes public. Doresc s primesc o copie a urmtoarelor documente (petentul este
rugat s enumere documentele sau informaiile solicitate ct mai concret):........................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Doresc ca informaiile solicitate s-mi fie furnizate n format electronic, la
urmtoarea adres de e-mail (opional):.............................................................................
Sunt dispus s pltesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor
solicitate (dac se solicit copii n format scris).
V mulumesc pentru solicitudine,
..
(semntura petentului)
Numele i prenumele
petentului:..
Adresa:
.
Profesia (opional):
Telefon (opional):.
Fax (opional):