Sunteți pe pagina 1din 2

RECLAMAIE ADMINISTRATIV

- model Denumirea autoritii sau instituiei publice ............................


Sediul/Adresa ............................................................
Data .....................................................................
Stimate domnule/Stimata doamna ..........................................,
Prin prezenta formulez o reclamaie administrativ, conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, ntruct la
cererea nr. ........ din data de .......... am primit un rspuns negativ, la data
de ......, ntr-o scrisoare semnat de ....../(completai numele respectivului
funcionar).....
Documentele de interes public solicitate erau urmtoarele: ................
...........................................................................
...........................................................................
Documentele solicitate se ncadreaz n categoria informaiilor de interes
public, din urmtoarele considerente: .........................................
...........................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaiile de
interes public solicitate n scris/n format electronic, considernd c dreptul
meu la informaie, conform legii, a fost lezat.
Va mulumesc pentru solicitudine,
........................
(semntura petentului)
Numele i adresa petentului ............................
Adresa .................................................
Telefon ................................................
Fax ....................................................