Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţare tematică: EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR

Subtema obligatorie: Valorile mele, clasa a V-a


Propunători: Eva Monica SZEKELY, Cristina MIHAI Anexa 2.3.

Grace LIN, POVESTEA REȚETEI FERICIRII

din romanul pentru copii Bătrânul din Lună, Editura ARTHUR, 2009, pp. 67-71, traducere din engleză de Alexandra
Columban

I. LECTURA HERMENEUTICĂ: COMPREHENSIUNEA/ ÎNȚELEGEREA

Nr. crt. Plan simplu Rezumat Detalii care deschid sensul


fragm. global spre interpretare/ a
încetini ritmul/ a pune
întrebări suplimentare
1. O familie fericită/ Cu mulți ani în urmă, trăia o familie neobișnuit de Cu mulți, mulți ani în
neobișnuită/ neobișnuit de fericită, în deplină armonie/ cu toții fiind politicoși unii urrmă…
fericită cu alții/ în care nu exista ocară sau suspin.
2. Răspândirea veștii până la Crudului și ursuzului Magistrat Tigru aceste povești i i se par
urechile Magistratului se par niște născociri.
Tigru.
3. Emisarul spion Magistratul Tigru trimite un emisar să spioneze chiar așa
familia, iar acesta se întoarce uimit, confirmând
fericirea familiei.
4. Dorința nemăsurată/ Magistratul Tigru, deși cuprins de îndoială, râvnește la îndoială: a crede sau a nu
conflictul Magistratului secretul fericirii, chiar cu prețul distrugerii casei crede, a fi sau a nu fi
Tigru familiei fericite. adevărat?
răvnire: dorință, tânjire,
ambiție, invidie
5. Bunicul zâmbitor așază secretul fericirii lor în cufăr, iar
Secretul fericirii lor așezat
emisarul însoțit de armată pleacă spre palatul Secretul fericirii lor
de bunic în cufăr
Magistratului Tigru, fără a face vreun popas. a zâmbit
6. Pierderea foii de hârtie Unul dintre cărăuși se împiedică în dunele de nisip, vântul iscat din senin
datorită vântului iscat iar capacul cufărului se deschide, foaia de hârtie
luându-și zborul din pricina unui vânt iscat din senin.
7. Mânia Magistratului La aflarea veștii că foaia pe care era scris doar un rând răcnind/ peste poate
a fost luată de vânt/ s-a pierdut, Magistratul Tigru s-a
mâniat peste poate, dar este înștiințat că un soldat a
văzut hârtia.
8. Chemarea soldatului- Soldatul-copilandru se înfățișează înaintea copilandru
copilandru bănuit de a fi Magistratului Tigru, însă acesta nu știa să citească și
citit secretul afirmă că nu a văzut decât un singur caracter pe un
rând întreg.
9. Un nou acces de furie a Magistratul Tigru, încruntându-se, cu ochii scânteindu- din nou/ repetarea
Magistratului Tigru i de mânie, luă astfel decizia să pedepsească întreaga
familie.
10. Dispariția întregii A doua zi, Magistratul Tigru împreună cu armata sa pustiul
gospodării a familiei fericite pornesc spre casa familiei pentru a o nimici. Însă când de parcă/ „magia”
ajung acolo găsesc locul pustiu, întreaga gospodărie
fiind parcă măturată fără urmă de pe fața pământului.
10. Prefacerea încruntatului Magistratul Tigru încruntat la vederea acestei dispariții, vântul/ cerul/ Taoism
Magistrat Tigru într-o jură să pedepsească familia, dar un vânt puternic îl Dumnezeu/ Creștinism
statuie de praf transformă într-o statuie de praf, simțindu-se ca și cum „ca și cum”/ magia
cerul l-ar fi batjocorit.
LECTURA HERMENEUTICĂ/ LECTURI SUCCESIV/ Clasa a V-a

Unitatea de învăţare tematică: EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR


Subtema obligatorie: Valorile mele, clasa a V-a
Propunători: Eva Monica SZEKELY, Cristina MIHAI
Anexa 2.1.

Grace LIN, POVESTEA REȚETEI FERICIRII

din romanul pentru copii Bătrânul din Lună, Editura ARTHUR, 2009, pp. 67-71, traducere din engleză de
Alexandra Columban

Etapele rezumării:
1. împărțirea textului în fragmente logice respectând unele criterii care se petrec simultan sau pe
rând:

 momentele subiectului (pot fi marcate prin conjuncții: dar, însă, cu toate că, așadar etc.;
intrarea/ieșirea unui personaj
 alternarea timpurilor/ a modurilor verbale
 schimbarea spațiului/ a timpului acțiunii
 trecerea de la un mod de expunere la altul (narațiune, descriere, dialog);
 alternarea vorbirii directe cu cea indirectă
 comprimarea unor fragmente dialogale
 deducții/ inferențe/ concluzii extrase pe baza unor elemente prezente în text
2. extragerea/ sublinierea informației/ a informațiilor esențiale/ a cuvintelor-cheie;
3. extragerea/ sublinierea informației/ a informațiilor de detaliu/ discriminarea lor/
4. negocierea (în pereche/ echipă) între esențial vs. detaliu, respectiv decizia de a păstra vs. elimina
informația (redundantă/ neimportantă);
3. formularea ideii simple ca idee-titlu și/ sau propoziție simplă;
4. dezvoltarea ideii-titlu (ca motiv/ fără predicat) în propoziție dezvoltată/ enunț (propoziții/ frază);
5. anticiparea prin întrebări suplimentare a unor detalii care deschid sensul spre semnificații mai profunde/
înțelegere aprofundată.
2. Formularea sensului global al textului (cu ajutorul întrebărilor/ împreună cu profesorul/ pe baza unui
model de organizare a textului/ a unui organizator grafic pentru construirea unui câmp semantic în
constelație, v. Anexe) – sarcină/ munca în echipă.
Unitatea de învăţare tematică: EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR
Subtema obligatorie: Valorile mele, clasa a V-a
Propunători: Eva Monica SZEKELY, Cristina MIHAI Anexa 2.2.

Grace LIN, POVESTEA REȚETEI FERICIRII

din romanul pentru copii Bătrânul din Lună, Editura ARTHUR, 2009, pp. 67-71, traducere din engleză de Alexandra
Columban

I. LECTURA HERMENEUTICĂ: COMPREHENSIUNEA/ ÎNȚELEGEREA

Nr. crt. Plan simplu Rezumat Detalii care deschid sensul


fragm. global spre interpretare/ a
încetini ritmul/ a pune
întrebări suplimentare
1. O familie fericită/ Cu mulți ani în urmă, trăia o familie neobișnuit de Cu mulți, mulți ani în
neobișnuită/ neobișnuit de fericită, în deplină armonie/ cu toții fiind politicoși unii urmă…
fericită cu alții/ în care nu exista ocară sau suspin.

2. Răspândite pretutindeni, crudului și ursuzului i se par născociri


Magistrat Tigru aceste povești i se par niște născociri.

3. Emisarul spion chiar așa

4. Deși cuprins de îndoială, Magistratul Tigru râvnește la îndoială: a crede sau a nu


secretul, fericirii chiar cu prețul distrugerii casei crede, a fi sau a nu fi
familiei fericite. adevărat?
răvnire: dorință, tânjire,
ambiție, invidie
5. Bunicul zâmbitor așează secretul în cufăr, iar emisarul a zâmbit
Secretul fericirii lor așezat
însoțit de armată pleacă spre palatul Magistratului
de bunic în cufăr
Tigru, fără a face vreun popas.
6. Pierderea foii de hârtie vântul iscat din senin
datorită vântului iscat din
senin

7. Mânia Magistratului Tigru La aflarea veștii că foaia pe care era scris doar un rând răcnind/ peste poate
răcnind a fost luată de vânt/ s-a pierdut, Magistratul Tigru s-a
mâniat peste poate, dar este înștiințat că un soldat a
văzut hârtia.

8. Soldatul-copilandru se înfățișează înaintea copilandru


Magistratului Tigru, însă acesta nu știa să citească și
afirmă că nu a văzut decât un singur caracter pe un
rând întreg.
9. Un nou acces de furie a din nou/ repetarea
Magistratului Tigru

10. Dispariția întregii


gospodării a familiei fericite …………………………
…………………………..
11. Prefacerea încruntatului
Magistrat Tigru într-o ………………………..
statuie de praf sau …………………………….
Magistratul Tigru se simte ………………………………
ca și cum cerul l-ar fi
batjocorit

II. Formulați sensul global al textului (în minim 15- maxim 25 de rânduri))