Sunteți pe pagina 1din 4

Numele........................................

Data......................................

Adjectivul – evaluare
R1
 Subliniază cu o linie adjectivele variabile și cu două linii adjectivele
invariabile din lista dată.

10 puncte

bej * dulce * lila * cuminte * mic * tare * portocaliu * cumsecade * ditamai * deștept

 |Indică numărul de forme al adjectivelor de mai jos:


20 de puncte
moale - .................................................................................
arămiu - ..................................................................................
voios - ..................................................................................
rece - ....................................................................................
singur – ..................................................................................

 Subliniază adjectivele provenite din verb la participiu din propoziția dată:


10 puncte

Cerul înseninat, florile îmbobocite, iarba înverzită și pomii înfloriți anunță sosirea
primăverii călduroase și așteptate de toți.

 Precizează gradul de comparație al adjectivelor date:


10 puncte
foarte amabil - ...............................................................................
la fel de amabil – ..............................................................................
cel mai amabil - ...............................................................................
mai amabil – .....................................................................................
cel mai puțin amabil – ......................................................................

 Alcătuiește enunțuri cu ortogramele cel/ce-l, cei/ce-i.


10 puncte
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................

 Analizează adjectivele din textul de mai jos, precizând ce parte de propoziție


sunt: 30 de puncte
Mă uit la florile foarte frumoase ale grădinii și ascult cântecul melodios al păsărilor
colorate.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................................
10
puncte - oficiu
Numele........................................
Data......................................

Adjectivul – evaluare
R2
 Subliniază cu o linie adjectivele variabile și cu două linii adjectivele
invariabile din lista dată.

10 puncte

roz * grijuliu * vernil * limpede * maro * feroce* vișiniu * grena * școlăresc* vechi

 |Indică numărul de forme al adjectivelor de mai jos:


20 de puncte
arzător - .................................................................................
tare - ..................................................................................
tânăr - ..................................................................................
spațios - ....................................................................................
nou – ..................................................................................

 Subliniază adjectivele provenite din verb la participiu din propoziția dată:


10 puncte

Copiii adunați în curtea școlii, cu haine spălate și călcate așteaptă cu nerăbdare în prima zi
de școală să primească manualele tipărite și colorate.

 Precizează gradul de comparație al adjectivelor date:


10 puncte
tare frumos - ...............................................................................
mai puțin frumos – ..............................................................................
tot atât de frumos - ...............................................................................
cel mai frumos – .....................................................................................
mai frumos – ......................................................................

 Alcătuiește enunțuri cu ortogramele cea/ce-a, cele/ce le.


10 puncte
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................

 Analizează adjectivele din textul de mai jos, precizând ce parte de propoziție


sunt: 30 de puncte
Cocorii cei mai gălăgioși s-au întors de la cuiburile vechi ale casei vopsite din colțul
străzii.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................................
10
puncte - oficiu