Sunteți pe pagina 1din 1

SCHITA

Definiție:
Specie a genului epic in proza, de dimensiuni reduse, care înfățișează un singur episod
caracteristic din viața unuia sau mai multor personaje.

Caracteristici:
 Dimensiuni reduse (uneori - miniaturale; este, comparativ cu nuvela, mult mai mica);
 Înfățișează un singur episod semnificativ din viața unuia sau mai multor personaje, din
care se poate deduce integral modul de viață al acestuia;
 Întâmplarea redata este scurta si simpla, caracteristică pentru un individ sau o
colectivitate; episodul prezentat trebuie să rezume o întreagă existență.

Acțiunea:
 Locul si timpul (nu) sunt precizate cu exactitate; limitate la maximum, nu numai timpul
(episoadele, secvențele, prezentarea întâmplărilor), ci și cadrul (o încăpere un
compartiment de tren, un colt de natura etc.);
 Redusă, dar semnificativa.

Personajele (schița are menirea de a contura un personaj):


 Oameni obișnuiți (surprinși în situații obișnuite ale vieții lor), care nu au idealuri înalte;
 Însușirile personajului sunt determinate de fapte (sau de limbaj);
 Portretul este succint realizat, din câteva elemente;
 Accentual se pune, îndeosebi, pe portretul moral (aspectul fizic, cel exterior este,
oarecum, neglijat);
 Adevăratul portret se încheagă din acțiune; (uneori personajul este definit de obiectele
din jur, de ticuri etc.; alteori este fixat printr-un gest caracteristic, mimica etc.);
 Personajul principal are mai multe trăsături caracteristice; una singura este evidențiată,
privita din diferite unghiuri, studiata, cercetata, experimentata (pentru conturarea ei
deplina);
 Sentimentele și gândurile autorului sunt încorporate în personaje (îndeosebi în narator).

Alte obiective de urmărit în analiza schiței:


 Categorii estetice: dramaticul, tragicul, comicul, umoristicul etc.;