Sunteți pe pagina 1din 2

Cazurile substantivului

Ex.: Sania este nouă. – subiect


Iau sania din debara. – complement
Îi pun saniei o sfoară în față. – complement
Culoarea saniei este roșie. – atribut

Cazul este forma pe care o ia un substantiv pentru a exprima funcția sintactică într-o
propoziție.
În limba română există cinci cazuri ale substantivului: nominativ (N), acuzativ (Ac),
dativ (D), genitiv (G), vocativ (V).

1. Cazul nominativ
- Subiect (cine?): Fetele au ieșit la joacă.
- Nume predicativ (face parte din componența predicatului nominal: cine este?, ce este?):
Vecina mea este patinatoare.

2. Cazul acuzativ
- Complement direct (pe cine?, ce?): Privesc peisajul. Îl văd pe Daniel.
- Complement prepozițional (pentru cine?, pentru ce?, de la cine?, de la ce?, de cine?, de
ce?, cu cine?, cu ce? etc.): El se teme de întuneric. Am desenat pentru plăcerea ei. Nu se
plictisește niciodată de pictură. Se gândește la vacanță. Excelează în realizarea peisajelor de
iarnă.
Obs. Mă bazez pe prieteni. *Îi mă bazez pe prieteni.
pe prieteni = complement prepozițional
- Circumstanțial de loc (unde?, de unde?, până unde?, încotro?, dincotro?): Radu se joacă în
grădină. Aleargă până la gard. Se întoarce spre casă.
- Circumstanțial de timp (când?, de când?, până când?, cât timp?): Am mers în vacanță la
bunici. În decembrie vine Moș Crăciun. Am stat la ei până la sfârșitul anului. Am intrat în
clasă după profesor.
- Circumstanțial de mod (cum?, în ce fel?): Mama mi-a vorbit cu prietenie. Mănâncă fără
grabă.
- Atributul substantival prepozițional (care?, ce fel de?): Mihai a luat cutia de creioane
colorate.

1
3. Cazul dativ
- Complement indirect (cui?): Zăpada îi dădea copacului o înfățișare ciudată. Ramurile
aplecate mărturiseau privitorului durerea lui. Țurțurii ca niște lacrimi de pe crengi îi cereau
omului înțelegere.

4. Cazul genitiv
- Atribut substantival genitival (al, a, ai ale, cui?): Fratele Roxanei are șase ani. A descoperit
cariocile surorii lui. A folosit hârtia blocului de desen.
Obs. Articolul genitival marchează cazul genitiv și stabilește relația dintre substantivul în
genitiv și substantivul determinat de acesta.
Formele articolului genitival sunt:
singular plural
masculin al ai
feminin a ale

Articolul genitival se acordă în gen și număr cu substantivul determinat în genitiv.

5. Cazul vocativ
Dane, spală mașina de dulceață!
Unde este, Mario, bulionul?
Ce faceți, nepoților?
Copilule neastâmpărat, când te potolești?