Sunteți pe pagina 1din 1

Declinarea a III-a

1. Grupați substantivele în tabel, respectând criteriile cerute:


Declinarea a III-a Declinarea a III-a Declinarea a III-a Declinarea a III-a
imparisilabică imparisilabică parisilabică parisilabică
Masculin și feminin Neutru Masculin și feminin Neutru

Leo, -onis( m) = leu Voluptas, -atis (f) = plăcere Auris, -is (f) = ureche
Vulnus, -eris (n) = rană Pes, pedis (m) = picior Nubes, -is (f) = nor
Uxor, -oris (f) = soție Ignis, -is (m) = foc Cubile, -is (n) = pat
Scelus, -eris (n) = crimă Anguis, -is (m) = șarpe Monile, -is (n) = colier

2. Formați cazurile cerute, de la substantivele:


Uxor, -oris : G. Pl...................................................; D.sg. .....................................................
Scelus, -eris: AC. Sg.. ...........................................; D.pl. .......................................................
Nubes, -is : Ac.sg. ................................................; N. Pl. .......................................................
Cubile,-is: N.pl......................................................; G.pl. .......................................................

Declinarea a III-a

1. Grupați substantivele în tabel, respectând criteriile cerute:


Declinarea a III-a Declinarea a III-a Declinarea a III-a Declinarea a III-a
imparisilabică imparisilabică parisilabică parisilabică
Masculin și feminin Neutru Masculin și feminin Neutru

Conclave, -is (n) = cameră Vestis, -is (f) = haină Dux, -ucis (m) = comandant
Lepus, -oris (m) = iepure Aetas, -atis (f) = vârstă Sedes, -is (f)= așezare
Panis, -is (m) = pâine Sedile, -is (n) = sediu Orbis, -is (m) = globul
Soror, -oris (f) = soră Salus, -utis ( f ) = salvare pământesc
Onus, -eris (n) = greutate

2.Formați cazurile cerute, de la substantivele:


Dux, ducis : G. Pl...................................................; D.sg. ......................................................
Onus, -eris: AC. sg. ..............................................; D.pl. .......................................................
Orbis, -is: Ac.sg. ...................................................; N. Pl. .......................................................
Sedile, -is: Ac.pl......................................................; G.pl. .......................................................