Sunteți pe pagina 1din 3

TEST

Basmul. Numeralul

I. Citeşte cu atenţie textul dat și răspunde corect cerințelor date:


A fost odată ca niciodată etc.
A fost un împărat şi o împărăteasă. Ei aveau trei copii. Mai aveau pe lângă palaturile lor o
grădină foarte frumoasă. Şi atât de dragi îi erau florile acestui împărat, încât însuşi cu multă tragere
de inimă le plivea şi îngrijea de grădină. În fundul acestei grădini crescuse un măr cu totul şi cu totul
de aur. Împăratul nu mai putea de bucurie că în grădina sa se află un aşa pom cum nu se găsea în
toată lumea. Se tot întorcea pe lângă dânsul şi se tot uita pe de toate părţile la el, de i se scurgeau
ochii. Când, într-o zi, văzu că pomul înmugureşte, înfloreşte, se scutură florile şi roadele se arată;
apoi spre seară dă în pârguială. Îi zâmbea mustaţa împăratului şi îi lăsa gura apă, când se gândea
că a doua zi o să aibă la masa sa mere de aur, lucru ce nu se auzise până atunci.
A doua zi nu se luminase bine de ziuă, şi împăratul era în grădină ca să vază merele cele aurite
şi să-şi împace nesaţiul ce avea de a se uita la dânsele. Dară rămase ca ieşit din minte, când, în loc
de mere coapte aurii, văzu că pomul înmugurise din nou, iară merele nicăieri. Încă fiind acolo, văzu
cum înfloreşte pomul, cum îi cade florile şi cum roadele se arată iarăşi.
Atunci îi mai veni inima la loc şi se mulţumi a aştepta până a doua zi. În ziua următoare, ia
merele de unde nu e. S-a supărat împăratul, nevoie mare, şi porunci la paznici să se puie să prinză pe
hoţi. Dară aşi! unde e pomana aia!
Pomul înflorea în fiecare zi, se scuturau florile, rodul creştea şi seara da în pârg. Noaptea se
cocea. Oarecine venea atunci şi le lua, fără să prinză de veste oamenii împăratului. Pare că era un
lucru făcut: acel cineva care lua merele îşi bătea joc şi de împăratul şi de toţi paznicii lui. Acestui
împărat acum nu-i mai era că nu poate avea mere aurite la masa lui, ciuda cea mai mare era că nici
pârga acestui pom nu o văzuse măcar. Aceasta îl întristă până într-atâta încât p-aci era să se
scoboare din scaunul împărăţiei şi să-l dea celui ce se va lega a prinde pe hoţ.
( Lupul cel năzdrăvan şi Făt-Frumos, basm popular cules de Petre Ispirescu)

1. Formulează două idei principale / secundare din textul propus.


......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Identifică o trăsătură de caracter a împăratului, selectând şi secvenţa din care aceasta reiese.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Explică din ce motiv se bucură împăratul, având în vedere primul paragraf al textului.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Scrie un enunţ în care să menţionezi motivul pentru care împăratul nu putea vedea merele
coapte.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Transcrie formula inițială a basmului.
......................................................................................................................................................................
6. Selectează, din fragmentul dat, un indice temporal şi unul spaţial.
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
7. Identifică în fragment două aspecte care țin de miraculos.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
8. Redactează un text de 10 rânduri în care să descrii ființa fabuloasă care fură merele de aur, așa
cum ți-o imaginezi.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

II. Definiți numeralul.


......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
III. Completează spațiile punctate cu noțiunile corespunzătoare:
a) .................................................... indică un număr.
b) .................................................... indică ordinea prin numărare.
IV. Scrie cu litere urmotoarele numerale cardinale.
a) 6 ...........................................................
b) 18 .........................................................
c) 59 .........................................................
d) 475 ........................................................
e) 2653 ......................................................
V. Formează numerale ordinale de la următoarele numerale cardinale:
a) 8 – feminin: .........................................; masculin .............................................
b) 12 – feminin: .........................................; masculin .............................................
c) 65 – feminin: .........................................; masculin .............................................
d) 78 – feminin: .........................................; masculin .............................................
e) 1044 – feminin: .........................................; masculin .............................................
VI. Alege forma corectă:
a) Patrusprezece / paisprezece;
b) Douăsprezece / doisprezece (fete);
c) Al optelea / al optulea / al optâlea;
d) A cincia / a cincea
e) Al două miilea / a două mielea.

VII. Precizează tipul numeralelor subliniate din textul dat:


În timpul unui incendiu, cei paisprezece pompieri participanți au fost impresionați de
curajul pisicuței Negruța care a intrat în foc pentru a-și salva cei cinci pui. La a doua intrare în casă, a
ieșit cu stufoasa ei codiță pârlită. Când l-a scos pe al cincilea pui, aproape nu mai avea blană. Pompierii
au adoptat trei pui și doi au fost păstrați de stăpânii Negruței. În a doua săptămână, pisicile au primit
douăzeci de pachete de mâncare de la vecini și treizeci și cinci de cutii de conseve de la copiii școlii din
apropiere.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................