Sunteți pe pagina 1din 4

Test de verificare a pronumelui la clasa a VII-a

1. Indică varianta în care apar doar pronume personale:

a) mine, l-, te; b) sine, se, te; c) dânsul, dumneata, Măria Sa.

2. Indică varianta în care apar doar pronume personale de politeţe:

a) Măria Ta, Majestatea/Maiestatea sa, tu;

b) dânsul, dumneata, matale;

c) Măria Ta, dânsa, matale.

3. Indică varianta în care apar doar pronume reflexive:

a) şi-, sie, se; b) se, te, îl; c) său, sa, sale.

4. Indică varianta în care apar doar pronume posesive:

a) tu, tine, tău; b) al meu, al tău, al nostru; c) al meu, tău, tine.

5. Varianta în care apar doar pronume demonstrative de apropiere este:

a) acesta, aceasta, ăsta; b) celălalt, cealaltă, cestălalt; c) acelaşi, aceeaşi,


aceleaşi.

6. Varianta în care apar doar pronume nehotărâte este:

a) acesta, altul, noi; b) unul, altul, oarecare; c) altcineva, toţi,


niciunul.

7. Indică varianta în care apar doar pronume negative:

a) nimeni, nimic, niciuna; b) nimeni, nimic, toţi; c) nimeni, toţi, alţii.

8. Indică varianta în care apar doar pronume relative:

a) care, careva, oricine; b) cine, ce , câţi; c) câţi, câţiva,


cineva.

9. Varianta în care apar doar pronume de întărire este:

a) însumi, mie, meu; b) însuţi, ţie, tău; c) însumi,


însuţi, însuşi.

10. Pronumele din enunţurile Am văzut-o pe Ileana. A reuşit prin sine. sunt:

a) pronume personal, pronume personal; b) pronume personal, pronume reflexiv.


11. Pronumele din enunţul Mă bucur pentru tine. sunt:

a) pronume personal, pronume personal; b) pronume reflexiv, pronume personal.

12. Care sunt pronumele posesive din contextele Cartea ta este aşezată pe a mea. L-
am văzut pe al nostru pe stradă.:

a) ta, a mea, l-, al nostru; b) a mea, al nostru.

13. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în contextele Cartea ta e


nouă. Mă bucură responsabilitatea elevilor mei.:

a) pronume posesive; b) adjective pronominale


posesive.

14. Pronumele din enunţul Le dădea celorlalţi cărţi pentru că voia să-i cunoască pe
aceştia. sunt:

a) nehotărâte; b) demonstrative.

15. În enunţul Pe aceiaşi oameni îi văd zilnic., cuvântul subliniat este:

a) pronume demonstrativ de identitate; b) adjectiv pronominal demonstrativ de


identitate.

16. Indică enunţul în care apare un pronume relativ:

a) Ştiu ce ţi-am spus.; b) Ştiu ce poezie ai


învăţat. .

17. Există un adjectiv interogativ în varianta:

a) Ce vor întreba colegii?; b) Ce veşti îmi aduci?.

18. Identifică forma corectă a adjectivelor demonstrative:

a) copiii aceia, fata aceia; b) copiii aceia, fata


aceea.

19. În propoziţia Niciunul nu a solicitat învoire., pronumele subliniat este:

a) nehotărât; b) negativ.

20. Forma corectă a adjectivului de întărire este:

a) fetele însăşi, băieţii însuşi; b) fetele înseşi/însele,


băieţii înşişi.
21. Ce fel de pronume apar în enuţul Unii nu vor ca alţii să reuşească şi toţi sunt
egoişti.:

a) pronume demonstrative; b) pronume nehotărâte.

22. Există un adjectectiv pronominal nehotărât în varianta:

a) Altul a minţit.; b) Alt coleg a minţit.


Răspunsuri Test de verificare a pronumelui la clasa a VII-a

1.a

2.b

3.a

4.b

5.a

6.b

7.a

8.b

9.c

10.b

11.b

12.b

13.b

14.b

15.b

16.a

17.b

18.b

19.b

20.b

21.b

22.b