Sunteți pe pagina 1din 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020


Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri
integrate
Titlul proiectului: „Măsuri active pentru integrare socială”
Contract nr.: POCU/18/4/1/101949
Beneficiar: Comuna Negoi, Județul Dolj
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială Negoi, P2 – Fundația Universitară Hyperion

Elev _________________________________ Data __________

SĂ SCRIEM CORECT!
1. Alege varianta corectă:
Tata ar vrea să-și cumpere un c-ar/car nou.El spune car/c-ar vrea să care lemne din pădure
cu acest c-ar/car. Spune car/c-ar trebui să mai adune bani. Un c-ar/car nou costă mulți bani, ne-
a/ne-a spus un neam/ne-am de-al/ deal nostru.

2. Scrie în locul punctelor unul din cuvintele:”c-aș, caș”


Bunica mănâncă……….Cred ……..mânca și eu o bucată de ……..Fratele meu are de
analizat cuvântul ……..Eu cred ……putea să rezolv singur problema.

3. Tăiați forma nepotrivită:


Îți mulțumesc că (mai / m-ai) ajutat când am avut nevoie. Am (mai / m-ai) cerut ajutor și
altora, dar m-au refuzat. M-a/Ma surprins gestul tău. Ne-a/ Nea Andrei m-a /ma făcut să înțeleg
că ești un prieten adevărat.

4. Scrie enunțuri cu cuvintele “va, v-a, var, v-ar, neam, ne-am ”


………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

5. Alege forma corectă :


Bunicul a cumpărat un nai / n-ai .
N-ai / Nai vorbit de mult cu bunicii .
Mama sa/s-a a cumpărat mere sau/ s-au pere?
Rochia s-a/sa este cea mai frumoasă.