Sunteți pe pagina 1din 2

Fisă de lucru

Formularea întrebărilor.
Cui putem adresa întrebări și modalități alternative de a formula întrebări?

1. Ești micul ziarist. Azi te afli la o competiție sportivă , și tocmai ce l-ai întâlnit pe idolul
tău. Adresează-i cinci întrebări legate de cariera lui.
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce te-a impresionat cel mai mult din relatările sale?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Te pregătești să pleci într-o vizită de studiu la Muzeul de științele naturii .Pregătește un


set 5 întrebări la care ai dori să afli răspunsul pe parcursul acestei vizite.
1..........................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................

3. Dorești să afli cât mai multe informații dspre condițiile de participare la un concurs pe
teme de educație rutieră. Formulează un set de întrebări pornind de la formulele de la jos:

Când.......................................................................................................................................
Unde.......................................................................................................................................
Cine........................................................................................................................................
Cu cine...................................................................................................................................
Ce...........................................................................................................................................
Ce fel de................................................................................................................................
Cum........................................................................................................................................
Care........................................................................................................................................

1
4. Formulează întrebări din domeniul științe care să înceapă astfel :

Cine.............................................................................................................................................
Cum............................................................................................................................................
Unde..........................................................................................................................................
De ce.........................................................................................................................................
Pentru cine..............................................................................................................................
Din ce cauză.............................................................................................................................
Pentru ce..................................................................................................................................
Ce fel de...................................................................................................................................

5. Identificați ce drepturi ale copilului au fost încălcate . Formulați întrebări și posibile


răspunsuri folosindu-vă de imaginile de mai jos.

1..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................