Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
CATEDRA DE DREPT

PORTOFOLIUL
la unitatea de curs
DREPTUL TRANSPORTURILOR

Elaborat:
Student(a/ul) grupei ______,
Prenume NUME

BĂLȚI – 2021
I. Activați în cadrul companiei „Profit” S.R.L., trebuie să expediați bunurile către client
„Tifo” S.R.L.
Întocmiți proiectul contractului de transport:

II. Comentați următoarea opinie:


„O altă deosebire constă în faptul că la încheierea contractului de navlosire, se transmite
un singur atribut al dreptului de proprietate – dreptul de folosință. Pe când în cazul
contractului de locațiune, alături de dreptul de folosință se transmite și dreptul de
posesiune.”
Răspuns:

III. Persoana X a cumpărat biletul de călătorie la trenul Chișinău-București, la prețul de


2.000 lei. Plecarea trenului era programată pentru ora 13:00, însă trenul a plecat cu
întârziere, la ora 16:35.
Pregătiți o reclamație din partea persoanei X către calea ferată: