Sunteți pe pagina 1din 1

Administratorului Campusului Blocul VI,

D-nului .......................................

De la studenții USM, cazați in căminul nr. 4 a USM

mun.Chișinău, str.Tigina 2/4

PETIȚIE

Subsemnatul ........................................ solicit să fie asigurata o atitudine respectuoasă în raportul


cu studenții a colaboratorului campusului nominalizat, d-nei ..........................................

Solicitarea se bazează pe următoarele argumente. În relația cu studenții campusului colaboratorul


nominalizat încalcă prevederile Regulamentului privind funcţionarea căminelor 
din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat .

Astfel, Dnei comunică cu voce ridicată și agresivă, acuză netemeinic (în lipsa argumentelor,
probelor) studenții, lipsindu-le pe unii de posibilitatea de a beneficia de cameră în cămin,
amenință neîntemeiat cu excluderea din cămin, intră în cameră fără a preîntîmpina (a bate la
ușă).

Considerăm că acest comportament depășește atribuțiile de serviciu și nu reprezintă un mod


normal de interacțiune a conducerii Campusului cu studenții.

............................ ................................................

S-ar putea să vă placă și