Sunteți pe pagina 1din 2

I n t r o d u c e r e

În economia naţională o importanţă mare are cercetarea indicilor preturilor.


În practica se utilizează diferiţi indici de măsurare şi apreciere a preţului, cum ar fi
ipc, ippi, deflatorul pib ş. A. Toţi aceștia corespund fie etapelor diverse ale
procesului de producţie şi distribuţie, fie a agregatelor macroeconomice diferite,
fie gradului de dezvoltare a diferitor sectoare ale economiei naţionale in particular.
Trăsătura comuna a acestor indici este ca ei reprezintă o anumita modalitate de
cuantificare a inflaţiei şi de previzionare a preţurilor însă, fiecare dintre aceştia nu
oferă informaţii complete asupra realității.
Analiza evoluţiei preţurilor in economie este un domeniu de mare interes
pentru categorii largi de utilizatori şi este in funcţie de scopul urmărit de fiecare
categorie in parte: banca centrala, doreşte cunoaşterea evoluţiei preţurilor in sfera
producţiei de bunuri şi servicii, in sfera consumului, in agricultura, la import -
export pentru a fundamenta politicile monetare; guvernul şi celelalte organe ale
puterii centrale sunt interesate de cunoaşterea şi utilizarea evoluţiei preţurilor
pentru fundamentarea politicilor economice şi sociale; organismele internaţionale
apreciază performanţele economice şi sociale ale ţarii in comparaţie cu alte ţari şi
in funcţie de acestea, fundamentează politici globale; cercetătorii, analiştii
economici, presa, publicul larg, in funcție de preocupările şi cunoașterea fiecăruia,
o folosesc pentru studii, analize şi alte variate utilizări.
Lucrarea de faţa își propune sa aducă contribuţie la precizarea posibilităților
de investigare prin metode statistice a principalelor probleme teoretice şi practice
legate de cercetarea formarii şi mișcării preţurilor, de sistemul de preţuri ca latura
esenţiala a mecanismului de funcţionare a economiei naţionale.
Pornind de la obiectivul de baza a tezei de a cerceta indicii preţurilor utilizaţi
in economia naţionala, precum şi metodele de previziune a acestora, teza este
conceputa cu următoarea structura: introducere, doua capitole care reflecta
conţinutul de baza al cercetării, concluzie, bibliografie, anexe.
Capitolul i “indicii statistici a preţurilor” prezintă o definire generala a
indicilor statistici, precum şi a funcţiilor lor. Totodata, sunt puse in evidenţa
clasificarile indicilor, in special cea dupa sistemul de ponderare. Deasemenea el
include analiza generala a indicatorilor statistici de apreciere şi previzionare a
preţurilor: indicelui preţurilor de consum, indicelui preţurilor producţiei
industriale, deflatorului pib.
Capitolul ii “previzionarea preţurilor” include clasificarea metodelor de
prognoza şi descrierea succinta a lor. Conform acestora este descris un caz
particular pentru prognozarea indicilor preţurilor la energie electrica.

S-ar putea să vă placă și