Sunteți pe pagina 1din 1

Directorului

I.M.S.P. Institutul de
Medicină Urgentă,
Dlui Mihail Ciocanu,
dr. hab. șt. med., prof. univ.

CERERE
Stimate Domnule Director,
Prin prezenta, solicit permisiunea Dvs. de a efectua cercetările științifice în cadrul
proiectului de cercetarea cu tema „Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, și
permisiunea de a accesa arhiva instituției medicale.

Cercetarea constă în studierea fișelor medicale a pacienților care sunt suspecți la


prezența corpilor străini.

09 martie 2020

Student-doctorand
Nume de familie, Prenume

Semnatura

S-ar putea să vă placă și