Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA TEMATICĂ 7 : CU PRIMĂVARA NE JUCĂM !

Săptămâna III : 28 martie – 1aprilie 2016


Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea
Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Luni Întâlnirea de dimineață •convorbirea,
explicaţia, observarea
28.03
•elaborarea unui afiş pentru spectacolul „Iedul cu dirijată, asaltul de idei,
trei capre” – activitate în echipă; exerciţiul de
CLR 1.4. •confecţionarea unor decoruri pentru antrenament creativ,
Opțional Micii artiști –
2.4. dramatizarea „Iedul cu trei capre” – proiect în turul galeriei;
Elemente specifice
echipă •carton, hârtie colorată,
teatrului – decoruri,
resturi textile, foi A3,
afişul teatral
MA 3,4,5, 6 carioca, markere; Observarea
•activitate frontală, în sistematică
echipe cu sarcini
diferenţiate de lucru;

-formularea de răspunsuri la întrebări legate de Resurse procedurale:


CLR 1.2.
ilustrația din manual conversația, explicația,
2.2.
-despărțirea cuvintelor în silabe și identificarea exercițiul, povestirea
2.4.
sunetului inițial Resurse materiale:
3.1. CLR – Sunetul și litera
-realizarea corespondenței sunet-literă planșe, jetoane Evaluare
3.4. F
-citirea cuvintelor din manual Forme de organizare: frontală,
4.1.
-scrierea literei F activitate frontală, pe individuală
AVAP 2.2.
-decorarea literei F. grupe, independentă.
2.3.
MEM 1.1. -exerciții de adunare în concentrul 0-31 fără MEM – Adunarea în Resurse procedurale:
1.2. trecere peste ordin cu ajutorul bețișoarelor și pe concentrul 0-31 fără conversația, explicația,
1.3. baza imaginilor, axei numerelor trecere peste ordin demonstrația,
1.4. -jocuri didactice exercițiul, jocul
1.5. didactic,
3.1. brainstorming-ul
4.2. Resurse materiale:
CLR 2.4. planșe, jetoane
3.2. Forme de organizare:
AVAP 2.2. activitate frontală, pe
grupe, independentă.
Tehnici de lucru : origami, tangram Resurse procedurale:
Elemente de limbaj plastic : punct, linie, formă exerciţiul,demonstrația
CLR 2.4. -realizarea unui tablou Licurici în noapte (prin , conversaţia
AVAP 1.1. tehnici diverse - pictură, colaj, machetă 3D etc.) Resurse materiale:
Analiza
1.3. -realizarea unei buburuze din coji de nucă pictate hârtie, materiale
AVAP – Confecţii şi produselor
2.2. Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii textile, folii de plastic,
jucării activității
2.3. insecte de primăvară ac, foarfece, ramă de
2.4. ţesut, cretă
MEM 3.1. Forme de organizare:
activitate frontală, pe
grupe, independentă

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Marți DP 2.1. Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
29.03 CLR 1.2. -exerciții de identificare a literelor învățate conversația,
2.2. -exerciții de citire a unor cuvinte explicația, exercițiul
2.4. -exerciții de realizare a corespondenței literă mică Resurse materiale: Observarea
CLR – Literele f și F
3.1. – literă mare de tipar. fișă de evaluare sistematică
3.4. -realizarea unei compoziții cu temă dată. Forme de organizare:
4.1. activitate frontală, pe
AVAP 2.2. grupe, independentă. Evaluare
MEM 1.1. -exerciții de adunare în concentrul 0-31 fără MEM – Adunarea în Resurse procedurale: frontală,
1.2. trecere peste ordin cu ajutorul bețișoarelor și pe concentrul 0-31 fără jocul didactic, individuală
1.3. baza imaginilor, axei numerelor trecere peste ordin brainstorming-ul
1.4. -jocuri didactice Resurse materiale:
1.5. planșe, jetoane,
3.1. Forme de organizare:
4.2. activitate frontală, pe
Analiza
AVAP 2.2. grupe, independentă.
produselor
Educație fizică
- identificarea stărilor emoţionale ale personajelor Resurse procedurale:
CLR 2.4. în contextele ilustrate/ audiate jocul didactic
DP 1.1. -reprezentarea prin desen a stărilor emoţionale Resurse materiale:
1.2. -enumerarea unor reguli de protecţie a mediului jetoane cu chipuri
DP – Emoţii de bază Observarea
2.1. înconjurător care exprimă diferite
denumite prin cuvinte sistematică
3.1. -emiterea unor reguli privind comportamentul în stări emoţionale
3.2. excursie Forme de organizare:
3.3. activitate frontală, pe
grupe, independentă

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Miercur DP 2.2. Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
i conversația,
30.03 CLR 1.2. -exerciții de recunoaștere a literelor învățate prin explicația, exercițiul, Observarea
2.2. colorare / încercuire brainstorming-ul sistematică
2.4. - exerciții de identificare a poziției sunetului Resurse materiale:
CLR – Recapitulare
3.1. /literei în cuvânt jetoane, Evaluare
3.4. - citirea unor cuvinte formate din literele învățate Forme de organizare: frontală,
4.1. -colorarea unor litere cu aceeași culoare pentru a activitate frontală, pe individuală
MEM 3.1. forma cuvinte. grupe, independentă.
AVAP 2.3.
Religie
Limba engleză
MM 2.1. - audiţie Albinuţa MM – Elemente de Resurse procedurale: Observarea
-tactarea ritmului prin percuţie corporală sau cu audiţia, interpretarea
ajutorul jucăriilor muzicale Resurse materiale: sistematică
2.2.
-executarea de mişcări libere pe melodie, limbaj muzical : mijloace tehnice de
3.1.
sugerate de ritm Ritmul redare a cântecelor Evaluare
3.3.
Interpretarea (CD player) frontală,
AVAP 2.4.
Forme de organizare: individuală
activitate frontală

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Joi Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
DP 2.1.
31.03 conversația,
-prezentarea unui șir de imagini explicația, povestirea, Observarea
CLR 1.2.
-”citirea” imaginilor și alcătuirea unui scurt text jocul didactic, sistematică
2.2.
oral. CLR – Lectură după brainstorming-ul
2.4.
-identificarea literelor învățate prin colorare cu imagini Resurse materiale: Evaluare
3.1.
diferite culori jetoane frontală,
3.4.
-citirea și scrierea unor cuvinte folosind literele Forme de organizare: individuală
4.1.
învățate activitate frontală, pe
AVAP 2.3.
-colorarea imaginii preferate. grupe, independentă.
Educație fizică
CLR 2.2. Tehnici de lucru : origami, tangram AVAP – Confecţii şi Resurse procedurale: Observarea
2.4. Elemente de limbaj plastic : punct, linie, formă jucării exerciţiul, conversaţia, sistematică
AVAP 1.1. -realizarea unui tablou Licurici în noapte (prin jocul didactic
1.3. tehnici diverse - pictură, colaj, machetă 3D etc.) Resurse materiale: Evaluare
2.2. -realizarea unei buburuze din coji de nucă pictate hârtie, materiale frontală,
2.3. Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii textile, folii de plastic, individuală
2.4. insecte de primăvară ac, foarfece, ramă de
MEM 3.1. ţesut, cretă, materiale Analiza
din natură (frunze/ produselor
petale uscate, ghinde) activității
Forme de organizare:
activitate frontală, pe
grupe, independentă
MEM 1.1. -exerciții de scădere în concentrul 0-31 fără trecere Resurse procedurale:
1.2. peste ordin cu ajutorul bețișoarelor și pe baza exercițiul, jocul
1.3. imaginilor, axei numerelor didactic
MEM – Scăderea în
1.4. -jocuri didactice Resurse materiale:
concentrul 0-31 fără
1.5. planșe, jetoane,
trecere peste ordin
3.1. Forme de organizare:
4.2. activitate frontală, pe
AVAP 2.2. grupe, independentă.

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Vineri CLR 2.4. Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
01.04 conversația, exercițiul,
DP 1.1. -identificarea unor tehnici/ abilităţi personale/ DP – Tehnici simple jocul didactic
1.2. reguli specifice activităţii de învăţare (repetarea, care sprijină învăţarea Resurse materiale:
2.1. exersarea, înclinaţiile către anumite domenii de Reguli de organizare a planșe, jetoane
3.1. studiu, atenţia etc.) învăţării Forme de organizare: Observarea
3.2. activitate frontală, pe sistematică
3.3. grupe, independentă
-exerciții de identificare a literelor învățate Resurse procedurale:
CLR 1.2.
-exerciții de citire a unor cuvinte conversația,
2.2.
-exerciții de realizare a corespondenței literă mică – povestirea
2.4.
literă mare de tipar. Resurse materiale:
3.1. CLR – Evaluare
-realizarea unei compoziții cu temă dată. planșe cu povești,
3.4.
Forme de organizare:
4.1.
activitate frontală, pe
AVAP 2.2
grupe, independentă.
MEM 1.1. -exerciții de scădere în concentrul 0-31 fără trecere MEM – Scăderea în Resurse procedurale:
1.2. peste ordin cu ajutorul bețișoarelor și pe baza conversația, exercițiul,
1.3. imaginilor, axei numerelor jocul didactic,
1.4. -jocuri didactice brainstorming-ul
concentrul 0-31 fără
1.5. Resurse materiale: fișe
trecere peste ordin
3.1. de evaluare
4.2. Forme de organizare:
AVAP 2.3. independentă.
- audiţie Albinuţa Resurse procedurale:
Evaluare
-tactarea ritmului prin percuţie corporală sau cu audiţia, interpretarea
MM 2.1. frontală,
ajutorul jucăriilor muzicale Resurse materiale:
2.2. individuală
-executarea de mişcări libere pe melodie, sugerate MM – Mişcare pe mijloace tehnice de
3.1.
de ritm muzică redare a cântecelor
3.3.
(CD player)
Forme de organizare:
activitate frontală