Sunteți pe pagina 1din 10

UNITATEA 1 : ȘCOALA

Disciplina : Comunicare în limba română


Nr.de ore : 8+2 (lectură)
Nr. Conținuturi Comp.
Data Activități de învățare/evaluare Resurse Evaluare
crt. -detalieri- specifice
1. Recapitularea și 1.1 -audierea unei povești citite de către învățător Resurse procedurale: Observarea
evaluarea cunoștințelor 1.2 -numirea personajelor din povestea audiată conversația, sistematică
de la grădiniță; litere de 1.4 -povestirea (în lanț) a textului audiat exercițiul, jocul
tipar cunoscute, povești -identificarea anotimpului pe baza unor didactic Evaluare
2.2 caracteristici desprinse din imagine frontală,
2.3 -enumerarea caracteristicilor unui anotimp pe baza Resurse materiale: individuală
2.4 experienței anterioare planșe cu povești,
-formularea de propoziții despre cuburi/puzzle cu
3.1 anotimpuri/anotimpul preferat imagini din povești,
3.2 -despărțirea în silabe a denumirilor litere mari de tipar
3.3 anotimpurilor/cuvintelor folosite în descrierea
anotimpurilor/denumirilor zilelor săptămânii Forme de
-denumirea jucăriei preferate organizare: activitate
-prezentarea în fața colegilor a jucăriei preferate frontală, pe grupe,
-identificarea personajelor și a poveștilor individuală
reprezentate în imagini
-repovestirea parțială sau integrală a poveștilor
recunoscute
-scrierea literelor cunoscute
-scrierea numelui folosind litere mari de tipar
LECTURĂ – citirea unei imagini; alcătuirea de
propoziții pe baza imaginii prezentate.
-descrierea unei ilustrații
-imaginarea unui dialog între personajele ilustrate
bazat pe utilizarea unor formule date(te rog,
mulțumesc, etc.)
-audierea poeziei Zilele săptămânii
-identificarea activităților specifice fiecărei zile a
săptămânii
-stabilirea corespondenței între textul audiat și
imagine
-memorarea unei strofe, la alegere
-numirea zilelor săptămânii în ordine
-denumirea unor obiecte cunoscute și descrierea
lor
-selectarea unor denumiri după criterii date(litera
inițială)
-despărțirea în silabe a unor cuvinte date
-alcătuirea de propoziții cu subiect dat.
LECTURĂ
UNITATEA 2 : FAMILIA
Disciplina : Comunicare în limba română
Nr.de ore : 15+4 (lectură)
Nr. Conținuturi Comp.
Data Activități de învățare/evaluare Resurse Evaluare
crt. -detalieri- specifice
1. Prezentarea. Salutul. -descrierea unei ilustrații, cu ajutorul întrebărilor
Obiectele școlarului. -alcătuirea de propoziții pe baza ilustrației/
Sunt școlar folosind cuvinte date (Bună ziua ! Vă rog !
Mulțumesc.)
1.1 -crearea unor dialoguri pornind de la ilustrațiile/ Resurse procedurale:
1.2 situațiile date conversația,
1.3 -formularea de întrebări pentru clarificarea unor explicația, exercițiul,
1.4 aspecte neînțelese/neclare din textul audiat/ povestirea, jocul
imaginea analizată didactic,
2.1 -numirea și descrierea obiectelor din penar; brainstorming-ul, Observarea
2.2 prezentarea propriei creații (desen). explozia stelară sistematică
2. Propoziția. 2.3 -descrierea ilustrației
Cartea, prietena mea 2.4 -alcătuirea de propoziții pe baza ilustrației Resurse materiale: Evaluare
-oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de planșe cu povești, frontală,
3.1 informații : Cine? Ce? Unde? Cum? jetoane, planșe cu individuală
3.2 -formularea de mesaje despre sine, despre semne de circulație
3.3 activitățile preferate
3.4 -recunoașterea poveștilor și a personajelor din Forme de
imaginile prezentate organizare: activitate
4.1 -formularea unor răspunsuri ce presupun alegere frontală, pe grupe,
4.2 duală/multiplă independentă.
4.3 -discuții privind comportamentul unor personaje;
evidențierea unor modele de comportament
-formularea de mesaje despre personajul preferat;
motivarea alegerii
3. Propoziția alcătuită din -descrierea unei ilustrații, cu ajutorul întrebărilor
două cuvinte -recunoașterea unui autor și a personajelor
Jocuri minunate -alcătuirea de propoziții pe baza unor ilustrații
-alcătuirea de propoziții formate din două cuvinte
-formularea de mesaje despre sine și despre
colegi, prin intermediul propozițiilor alcătuite din
două cuvinte
1.1 LECTURĂ
1.2 -realizarea unui desen pentru a indica despre ce Resurse procedurale:
1.3 este vorba în mesaj conversația,
1.4 -numărarea cuvintelor dintr-un enunț explicația, exercițiul,
-joc didactic – concurs pe echipe Cine alcătuiește povestirea, jocul Observarea
2.1 cele mai multe propoziții formate din două didactic, sistematică
2.2 cuvinte? brainstorming-ul,
2.3 -gruparea unor jetoane, două câte două, pentru a explozia stelară Evaluare
2.4 alcătui propoziții formate din două cuvinte, pe frontală,
baza imaginilor. Resurse materiale: individuală
4. Propoziția alcătuită din 3.1 -formularea de mesaje pe baza ilustrațiilor planșe cu povești,
trei cuvinte 3.2 -formularea unor răspunsuri la întrebări adresate jetoane, planșe cu
Programul zilnic al 3.3 de colegi semne de circulație
școlarului 3.4 -formularea de mesaje despre sine
-numărarea cuvintelor dintr-un enunț Forme de
4.1 -alcătuirea de propoziții formate din trei cuvinte organizare: activitate
4.2 LECTURĂ frontală, pe grupe,
4.3 -oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de independentă.
informații : Cine? Ce? Unde? Cum?
-numărarea cuvintelor dintr-un enunț scurt
-stabilirea poziției sau succesiunii cuvintelor din
propoziții orale.
5. Cuvinte alcătuite din -lectură după una sau mai multe ilustrații/benzi
două/trei silabe desenate
În vizită la bunici -formularea de mesaje despre sine/despre propria
familie
-despărțirea cuvintelor în silabe și indicarea
numărului de silabe prin diferite semne – bătăi din
palme, jetoane puse pe bancă, etc.
-jocuri de exersare a unor reguli de comunicare Resurse procedurale:
eficientă, civilizată: vorbire pe rând, ascultarea conversația,
interlocutorului, păstrarea ideii. explicația, exercițiul,
1.1 -jocuri de rol : La telefon ; La cumpărături în care povestirea, jocul
1.2 să se folosească cuvintele : Bună ziua!, Sărut- didactic,
1.3 mâna!, Mulțumesc!. brainstorming-ul,
1.4 LECTURĂ explozia stelară
6. Cuvinte alcătuite dintr- -alcătuirea de propoziții pe baza ilustrației Observarea
o silabă 2.1 -formularea de răspunsuri la întrebări adresate Resurse materiale: sistematică
Casa mea. Adresa mea 2.2 despre sine (adresă) planșe cu povești,
2.3 -despărțirea cuvintelor în silabe și indicarea jetoane, planșe cu Evaluare
2.4 numărului de silabe semne de circulație frontală,
-citirea / povestirea creațiilor proprii (desen – individuală
3.1 Casa mea) Forme de
3.2 -recunoașterea poveștii și a personajelor pe baza organizare: activitate
3.3 ilustrațiilor frontală, pe grupe,
3.4 -jocuri de tipul : Să ne imaginăm... ; Ce s-ar independentă.
întâmpla dacă ...?
4.1 -exprimarea îngrijorării sau aprecierii față de
4.2 evenimente, persoane, lucruri cunoscute.
7. Cum circulăm ? 4.3 -alcătuirea de propoziții pe baza imaginii
Drumul spre școală -identificarea unor simboluri întâlnite în situații
cotidiene : M – metrou, H – spital, I – informații,
intrare, ieșire, trecere de pietoni, farmacie,
semafor.
-sortarea unor semne
-formularea unor răspunsuri ce presupun alegere
duală/multiplă
-completarea și colorarea unui desen
-exersarea musculaturii fine a mâinii și a
coordonării mișcărilor prin colorare, hașurare în
interiorul unui contur.
8. Evaluare -formularea unor mesaje despre sine și activitățile
Ce știu ? Cât știu ? preferate
Cum știu ? -formularea unor răspunsuri ce presupun alegere
multiplă
-realizarea corespondențelor pe baza imaginilor
-despărțirea cuvintelor în silabe și indicarea
numărului de silabe.
UNITATEA 3 : CÂNTECUL TOAMNEI
Disciplina : Comunicare în limba română
Nr.de ore : 14+3 (lectură)
Nr. Conținuturi Comp.
Data Activități de învățare/evaluare Resurse Evaluare
crt. -detalieri- specifice
1. Sunetul a -observarea unei imagini și identificarea obiectelor
În parc și ființelor a căror denumire sonșine sunetul a
-despărțirea cuvintelor în silabe
-stabilirea poziției sunetului a în cadrul cuvântului
1.1 (în prima/a doua/a treia silabă) Resurse procedurale:
1.2 -alcătuirea de propoziții pe baza imaginii sau conversația,
1.3 folosind cuvintele date explicația, exercițiul,
1.4 LECTURĂ povestirea, jocul
-exersarea musculaturii fine a mâinii și a didactic,
2.1 coordonării mișcărilor prin colorare, completarea brainstorming-ul, Observarea
2.2 desenului explozia stelară sistematică
2.3 -scrierea unor elemente grafice – linii – pe spații
2.4 de 1-2cm Resurse materiale: Evaluare
-interpretarea unui cântec despre toamnă, însoțit planșe cu povești, frontală,
3.1 de joc cu mișcare. jetoane, planșe cu individuală
2. Sunetul e 3.2 -selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a fructe și legume, CD
Povestea unui pomișor 3.3 indica despre ce este vorba în mesaj cu filme de desen
3.4 -ordonarea imaginilor conform succesiunii animat/muzică
faptelor
4.1 -alcătuirea de propoziții pe baza imaginilor Forme de
4.2 -formularea unor descrieri/prezentări elementare organizare: activitate
4.3 ale unor activități frontală, pe grupe,
-despărțirea cuvintelor în silabe independentă.
-stabilirea poziției sunetului e
-dialoguri în diferite contexte, reale sau imaginare,
pe teme de interes
-exersarea poziției corecte la scris
-scrierea elementelor grafice
-decorarea literelor mari de tipar prin colorare
-jocuri de tipul : Să ne imaginăm...
3. Sunetul i -identificarea în ilustrație a obiectelor și ființelor a
Toamna, anotimpul căror denumire conține sunetul i
hărniciei 1.1 -despărțirea cuvintelor în silabe
1.2 -stabilirea poziției sunetului i
1.3 -formularea unor răspunsuri ce presupun alegere
1.4 multiplă Resurse procedurale:
-desenarea unor obiecte a căror denumire conține conversația, Observarea
2.1 sunetul i explicația, exercițiul, sistematică
2.2 LECTURĂ povestirea, jocul
2.3 -memorarea unei poezii didactic, Evaluare
2.4 -alcătuirea de propoziții pe baza unei imagini brainstorming-ul, frontală,
-exersarea poziției corecte la scris explozia stelară individuală
3.1 -scrierea elementelor grafice – bastonașe
3.2 -decorarea literelor mari de tipar prin colorare Resurse materiale:
4. Sunetul o 3.3 -observarea unei imagini și identificarea fructelor planșe cu povești,
Spectacolul vitaminelor 3.4 și legumelor din imagine jetoane, planșe cu
-încercuirea obiectelor a căror denumire conține fructe și legume, CD
4.1 sunetul o cu filme de desen
4.2 -despărțirea cuvintelor în silabe animat/muzică
4.3 -descrierea fructelor și legumelor – joc didactic :
Cum poate fi ? Forme de
-dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, organizare: activitate
pe teme de interes frontală, pe grupe,
-joc de rol Să ne imaginăm... o scenetă din independentă.
spectacol
-scrierea elementelor grafice – oval
-decorarea literelor mari de tipar prin colorare
5. Sunetul u -identificarea în ilustrație a obiectelor și ființelor a
Povești din pădurea căror denumire conține sunetul u
verde -decodarea mesajului încifrat în ghicitori
-identificarea și marcarea imaginilor a căror
denumire conține sunetul u
-dialoguri în diferite contexte, reale sau imaginare
– Să ne imaginăm un dialog între un urs brun și un
1.1 urs polar
1.2 LECTURĂ Resurse procedurale:
1.3 -despărțirea cuvintelor în silabe și realizarea conversația,
1.4 corespondenței cu cifra corespunzătoare explicația, exercițiul,
numărului de silabe povestirea, jocul Observarea
2.1 -alcătuirea de propoziții didactic, sistematică
2.2 -exersarea poziției corecte la scris brainstorming-ul,
2.3 -scrierea elementelor grafice – semiovale explozia stelară Evaluare
2.4 -decorarea/colorarea literelor de tipar după un frontală,
anumit criteriu Resurse materiale: individuală
3.1 Portofoliu – Lipește pe o fișă imagini cu animale planșe cu povești,
3.2 sălbatice de la noi din țară. jetoane, planșe cu
3.3 -interpretarea unui cântecel despre animale fructe și legume, CD
6. Sunetele l și r 3.4 -audierea poveștii/vizionarea filmului Rățușca cu filme de desen
Rățușca cea urâtă, cea urâtă animat/muzică
H.Ch. Andersen 4.1 -numirea personajelor
4.2 -alcătuirea de propoziții pe baza imaginii Forme de
4.3 -formularea propriei opinii în legătură cu povestea organizare: activitate
-despărțirea cuvintelor, identificarea sunetelor l și frontală, pe grupe,
r și marcarea lor independentă.
-cuvinte cu sens opus : Dacă nu e așa, cum e ?
-exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu
ajutorul desenului
-utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/de
scris
-scrierea elementelor grafice – zala
-decorarea literelor de tipar prin colorare
-jocuri de tip labirint : Ajută pescarul să treacă
lacul cu barca.
7. Sunetele s și z -prezentarea unor evenimente semnificative din
O întâmplare viața proprie
-identificarea în ilustrație a cuvintelor ce conțin
sunetele s și z
-despărțirea cuvintelor în silabe
-alcătuirea de propoziții
-formularea de răspunsuri la întrebări ce presupun
alegere multiplă
-exerciții-joc de dicție, cântece, numărători ritmate
1.1 LECTURĂ
8. Evaluare 1.2 -despărțirea cuvintelor în silabe Resurse procedurale:
Ce știu ? Cât știu ? 1.3 -identificarea cuvintelor ce conțin sunetul r conversația,
Cum știu ? 1.4 -participarea la jocuri de grup ca urmare a explicația, exercițiul,
înțelegerii regulilor jocului povestirea, jocul
2.1 -alegerea cuvintelor formate din trei silabe didactic,
2.2 -identificarea/recunoașterea poveștii și a brainstorming-ul,
2.3 personajelor explozia stelară
2.4 -exprimarea propriei opinii în legătură cu o Observarea
situație dată/întâlnită. Resurse materiale: sistematică
3.1 planșe cu povești,