Sunteți pe pagina 1din 2
Municipiul Bucuresti - Administratia Strazilor 3 Str. Dormia Ancuta, Nr. 1, Sector 3, Bucuresti 021 3151219 021 31381 70 a fa OE | &:office@aspmb ro SERVICIUL RELATII PUBLICE SI SECRETARIAT MUNICIPIUL BUCURESTI ADMINISTRATIA stuAZiLOR| REGISTRATURA GENEKALA. teat w, [0.9/3 Catre: Presa PMB, Solicitare Libertatea, Addresa: 10919/05.03.2021 Avand in vedere solicitarea cotidianului Libertatea, formulata in baza Legii nr, 54/2001, privind liberul acces Ja informatii de interes public, inregistrata in cadrul subscrisei sub nr. 10919/05.03.2019, va comunicam urmatoarele: 1. Care este costul mediu al instalirii unor limitatoare de vitez din cauciue pe 0 strada cu doua benzi de circulatie? Peo strada cu doua benzi de circulatie, care poate avea 6-7 metri litime, se instaleaz 12- 14 clemente modulare de limitatoare de vitez8. Costurile aferente acestei operatii sunt formate din costul elementului modular (module de mijloc+capete) si costul aferent regici Administratiei Strizilor, instalarea limitatoarelor fiind executat& doar de c&tre angajatii institufiei. Costul unui met liniar de limitator de viteza este 451,25 lei (module de ‘mijloc), iar al modulului de capat este de 112,81 lei/buc. cu TVA inclus, 2. Cfite lucriri avizate de de Comisia Tehnica de Circulatie in 2020, dar nefinalizate pana in acest moment, exist? Cate din aceste lucrari presupun instalarea unor limitatoare de viteazi? $i care este cea mai lungi perioada de asteptare pentru instalarea unor limitatoare de vitezii (timpul dintre avizarea unei lucrri de citre comisia Tehnicd si efectuarea lucririi propriu- zise)? {in anul 2020, au fost inaintate spre aprobare in Comisia Tehnici de Cireulafie 1566 de solicitiri pentru lucrari de semnalizare rutiera, dintre care au fost aprobate limitatoare de vitez pentru 147 de locatii. Administratia Strazilor a instalat in teren limitatoare de vitez pentru 28 de locatii avizate in anul 2020, urmand ci celelalte s& fie programate pentru anul 2021. 3, Activitatea de montare a limitatoarelor de vitezs este prestatd de angajatii Administrafiei Strazilor ori este externalizata? Incepand cu anul 2017, activitatea de montare a limitatoarelor de vitez este prestat& doar de citre angajajii Administrafiei Strizilor Bucuresti deoarece in anul respectiy a fost

S-ar putea să vă placă și