Sunteți pe pagina 1din 3

1 m o n e dd a

2 r e c e p t ă
3 s c h i m b
4 t r o c
5 P h i d o n
6 a u r - d e v i z e
7 b a n c n o t a
8 c a m b i a
p r e - a l f a b e t i z a ț i
10 n o m i n a t i v
11 p u r t ă t o r
12 c e c u l
13 d e c o n t a r e

14 c a r d u r i
15 g u i n e a
16 o r d i n
17 s c r i p t u r a l ă
18 e t a l o n
19 f a c u l t a t i v ă
m a t e r i a l ă
a hotărât în 1976 F.M.I?

1. Ce este constituită de ansamblul mijloacelor de plată direct utilizabile pentru a efectua


plățile pe piețele de bunuri și servicii?
2. Cum se numeau înscrisurile emise de bancherii români ce dovedeau faptul că au primit
în depozit moneda metalică?
3. Ce a constituit punctul de plecare al apariției banilor ?
4. Cum se numea schimbul marfă contra marfă ?
5. Cine este considerat părintele monedei?
6. Conferința valutar-monetară de la Bretton-Woods a stabilit că în relațiile internaționale
funcționează sistemul valutar …?
7. Ce este un titlu de credit care se emite de banca centrală ca rezultat al reescontării
cambiilor?
8. Ce este un instrument de credit sub formă scrisă, prin care debitorul se obligă să
platească creditorului la scadență o sumă determinantă de bani?
9. Banii din societățile Primului Val erau durabili și valoarea lor depindea de greutatea în
metal prețios și nu de cuvintele imprimate pe ei, de aceea ii numeau…?
10.Pe acest tip de cec este scris numele unei persoane concrete și este netransmisibil?
11.Pe acest tip de cec nu este indicat titularul?
12.Ce este un document bănesc prin care deținătorul mijloacelor bănești la bancă îi
ordonează băncii să transfere aceste mijloace altui agent economic?
13.Acest cec este ordinul scris băncii de a efectua de pe contul plătitorului de cec pe contul
beneficiarului cecului?
14.Introducerea în bănci a calculatoarelor a facut posibilă înlocuirea cecurilor și a
numerarului cu…?
15.În Anglia in sec. XX-lea medicii și avocații stabileau prețul serviciilor intr-o monedă
numită …?
16.Acest cec este pentru o persoană concretă dar cu dreptul de andosare ?
17.Această monedă este creată de băncile comerciale?
18.Cu ajutorul aceste funcții a monedei se exprimă valoarea tuturor mărfurilor și serviciilor
precum și valoarea tuturor tranzacțiilor?
19.După puterea liberatorie a monedei deosebim monedă…?
20.Dupa forma de existență avem monedă de cont și monedă…?