Sunteți pe pagina 1din 1

Cine este responsabil de feedback:

cel care \l ofer` sau cel care \l prime[te?


R`spunsul este \ntr-un program de training \n care partea teoretic` se \mbin` cu cea
practic`. |ntr-un cadru relaxant, punem feedback-ul \n contextul eficien]ei.
Afl`m o mul]ime de lucruri despre:
• Ce este, de fapt, un feedback?
• Condi]ii [i contexte \n care se ofer` sau se prime[te o informa]ie.
• De ce seaman` atåt de mult feedback-ul cu o critic`?
• Care este cel mai r`u posibil feedback?
• Cåt este de dificil s` gande[ti un feedback constructiv?
• Cum te preg`te[ti pentru feedback si ce faci cu emo]iile?

A[a \ncepe atelierul, cum continu` depinde \ntotdeauna de feedback-ul participan]ilor.


Mai multe informa]ii pe: www.investiar.ro sau pe avemschimbare@investiar.ro