Sunteți pe pagina 1din 35

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Aktulgali Maxim-Erencan

2019-2020
Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Ceban Augustin

2019-2020
Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Cotoman Artur

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești


Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Malai Daniel

2019-2020
Liceul Teoretic Mălăiești
Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Malai Radu

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești


Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Mazur Gheorghe

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești


Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Mihailov Ion

2019-2020

Liceul
Teoretic Mălăiești
Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Morari Ion

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești


Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Orbu Mihai

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești


Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Pîslari Mihail

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Sapojnic Silviu

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Barbacari Diana

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Dubău Lia

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Dvorean Dina

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Gornean Ionela

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Grosu Mădălina

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Jalbă Ionela

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Iacob Nicoleta

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Malai Mădălina

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Mihailov Valeria

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Tanas Mădălina

2019-2020

Liceul
Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevei clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Vedrașcu Ruslana

2019-2020

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliul
profesional

Brînza Aliona

anul de studii 2019 − 2020

Instrumente
de evaluare

Nomenclatorul
Liceul Teoretic Mălăiești

,,Implementarea
standardelor de
competență profesională”
Brînza Aliona
profesor de fizică

Liceul Teoretic Mălăiești

,,Implementarea
standardelor de
competență profesională”

Ghimp Valentina
profesor de
matematică-fizică
Portofoliul profesorului
Cuprins:
I. Date personale
• Curriculum Vitae;
• Copia actelor de studii;

II.Activitatea la disciplina școlară


• Proiectarea didactică de lungă durată pentru anul curent
de studii;

• Proiectarea didactică la ore (de scurtă durată sau unități);


• Proiecte didactice ale activităților extracurriculare pentru
anul curent de studii;

• Instrumente de evaluare aplicate la clasă pentru probele


sumative, teze (matrici de specificație,conținuturi, bareme
de corectare, bareme de notare) pentru anul curent de studii;

• Rapoarte (realizarea programei școlare, media, calitatea,


reușita, semestrial și anual) pentru ultimii doi ani de studii.

Portofoliul clasei
Cuprins:

I.Date generale la clasă


• Tabelul nominal al elevilor clasei cu date de contact;
• Consiliul clasei, responsabilități;
• Lista copiilor beneficiari de alimentație gratuită, ajutor material
pentru școlarizare ;
• Componența nominală a comitetului de părinți;
• Rapoarte la clasă solicitate conform Nomenclatorului
Documentației școlare;

II. Activitatea la clasă


• Calendarul activităților extrașcolare la care vor participa elevii
clasei;
• Rezultatele prelucrate ale aplicării diverselor instrumente de
monitorizare a colectivului de elevi;

III. Activitatea de diriginte


• Proiectarea didactică de lungă durată la disciplină Dezvoltare
personală (și planurile pe unități);
• Proiecte ale activităților extrașcolare, planuri de scurtă durată,
Procese-verbale ale ședințelorcu părinții;
• Instrumente didactice aplicate la clasă;

IV. Proiecte, parteneriate

,,Cei care educă copiii sunt demni


de mai multă onoare decât cei
care le dau viață; de aceea pe
lângă viață dăruiți copiilor și arta
de a trăi bine, educându-i”.
(Aristotel)
,,Educația este cel mai frumos dar
pe care-l poate dobândi omul”.
(Platon)

,,Educația nu este pregătirea


pentru viață, educația este viața
îns

Liceul Teoretic Mălăiești


Anul de studii 2019-2020
Nr. Dosarul Numele, prenumele elevului Data, luna, Notițe
d/o personal anul nașterii
1 A-9 Aktulgali Maxim-Erencan 25.05.2007
2 B-66 Barbacari Diana 09.01.2007
3 C-118 Ceban Augustin 19.04.2007
4 C-119 Cotoman Artur 07.06.2007
5 D-19 Dubău Lia 20.07.2007
6 D-20 Dvorean Dina 08.11.2007
7 G-39 Gornean Ionela 05.06 2007
8 G-36 Grosu Mădălina 12.01 2008
9 I-21 Iacob Nicoleta 21.12.2007
10 J-11 Jalbă Ionela 20.01.2007
11 M-96 Malai Daniel 04.04.2007
12 M-98 Malai Mădălina 17.12.2007
13 M-99 Malai Radu 13.04.2007
14 M-100 Mazur Gheorghe 07.12.2007
15 M-101 Mihailov Ion 15.03.2008
16 M-113 Mihailov Valeria 03.08.2007
17 M-102 Morari Ion 25.09.2007
18 O-23 Orbu Mihai 13.08.2007
19 P-37 Pîslari Mihail 09.03.2007
20 S-34 Sapojnic Silviu 13.08.2007
21 S-55 Stropșa Iacob 11.01.2007
22 T-67 Tanas Mădălina 14.07.2007
23 V-19 Vedrașcu Ruslana 02.12.2007

Directorul L. T. Mălăiești Cotoman Mariana

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Liceul Teoretic Mălăiești

DOSARE
PERSONALE
ALE
ELEVILOR

CLASA ANUL DE NR. DE ELEVI NR. DE ELEVI DIRIGINTE


ÎNVĂȚĂMÂNT LA ÎNCEPUT LA SFÂRȘIT
DE AN DE AN
V-a 2018-2019 23 22 Brînza Aliona
VI-a 2019-2020 23 Brînza Aliona
VII-a 2020-2021
VIII-a 2021-2022
IX-a 2022-2023

Mălăieștii-Noi

Orarul lecțiilor
Luni Marți
1. Fizică 1. Matematică
2. Limba română 2. Limba engleză
3. Istorie 3. Educație fizică
4. Matematică 4. Biologie
5. Limba română 5. Educație tehnologică
6. Educație fizică

Miercuri
1. Educație pentru societate
2. Educație pentru sănătate (opț)
3.Limba română
4. Matematică
5. Limba rusă

Joi Vineri
1. Geografie 1. Dezvoltare personală
2. Limba română 2. Limba română
3. Limba română 3. Limba engleză
4. Matematică 4. Educație muzicală
5. Educație plastică 5. Limba rusă
6. Istorie

Lista elevilor
1. Aktulgali Maxim-Erencan
2. Barbacări Diana
3. Ceban Augustin
4. Cotoman Artur
5. Dubău Lia
6. Dvorean Dina
7. Gornean Ionela
8. Grosu Mădălina
9. Iacob Nicoleta
10. Jalbă Ionela
11. Malai Daniel
12. Malai Mădălina
13. Malai Radu
14. Mazur Gheorghe
15. Mihailov Ion
16.Mihailov Valeria
17. Morari Ion
18. Orbu Mihai
19. Pîslari Mihail
20. Sapojnic Silviu
21. Stropșa Iacob
22. Tanas Mădălina
23. Vedrașcu Ruslana

Liceul Teoretic Mălăiești

Portofoliu
Dezvoltarea
personală
al elevului clasei a VI- a

Profesor: Brînza Aliona


Elev: Stropșa Iacob

2019-2020