Sunteți pe pagina 1din 26

FO N D AT Ă

19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013

TEST NR. 1
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
 presiunea si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 -;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste; A
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300; F
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta; A
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului; A
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  500 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 110÷110;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 60÷70m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Gradul de recirculare este < 2;
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 2
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 presiunea si masa;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
 -;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2m;  1,5m;  1m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;;
 540 N/m2;  580 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):

9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;  H = 80÷90m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou) = NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 3
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 presiunea si masa;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 -;
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2,5m;  1,5m;  2m;  1m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  560 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  500 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 4
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 presiunea si masa;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 -;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 1m;  0,5m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 500 N/m2;  540 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):

9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 60÷70m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 40÷50m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 5
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 presiunea si masa;
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 -;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1,5m;  1m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 60÷70m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 100÷110m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 6
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
 presiunea si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 -;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  500 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 100÷110;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 60÷70m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Gradul de recirculare este < 2;
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 7
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 presiunea si masa;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
 -;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2m;  1,5m;  1m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  580 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;  H = 80÷90m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou) = NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 8
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 presiunea si masa;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 -;
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2,5m;  1,5m;  2m;  1m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;;
 540 N/m2;  560 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  500 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 9
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 presiunea si masa;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 -;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 1m;  0,5m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 500 N/m2;  540 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 60÷70m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 40÷50m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 10
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 presiunea si masa;
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 -;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1,5m;  1m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 60÷70m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 100÷110m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 11
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
 presiunea si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 -;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  500 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 100÷110;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 60÷70m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Gradul de recirculare este < 2;
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR.12
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 presiunea si masa;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
 -;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2m;  1,5m;  1m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  580 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;  H = 80÷90m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou) = NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 13
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 presiunea si masa;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 -;
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2,5m;  1,5m;  2m;  1m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  560 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  500 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 14
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 presiunea si masa;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 -;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 1m;  0,5m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 500 N/m2;  540 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 60÷70m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 40÷50m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 15
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 presiunea si masa;
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 -;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1,5m;  1m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;;
 540 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 60÷70m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 100÷110m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 16
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
 presiunea si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 -;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  500 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 100÷110;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 60÷70m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Gradul de recirculare este < 2;
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 17
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 presiunea si masa;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
 -;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2m;  1,5m;  1m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  580 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;  H = 80÷90m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou) = NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 18
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 presiunea si masa;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 -;
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2,5m;  1,5m;  2m;  1m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  560 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  500 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 19
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 presiunea si masa;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 -;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 1m;  0,5m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 500 N/m2;  540 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 60÷70m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 40÷50m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 20
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 presiunea si masa;
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 -;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1,5m;  1m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 60÷70m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 100÷110m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 21
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
 presiunea si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 -;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  500 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 100÷110;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 60÷70m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Gradul de recirculare este < 2;
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 22
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 presiunea si masa;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
 -;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2m;  1,5m;  1m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  580 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;  H = 80÷90m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou) = NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 23
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 presiunea si masa;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 -;
 m2/s;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  2,5m;  1,5m;  2m;  1m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  560 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  500 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 60÷70m;  H = 90÷100m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 24
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 volumul si temperatura;
 presiunea si masa;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 m3/h;
 -;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 1m;  0,5m;  1,5m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 500 N/m2;  540 N/m2;  520 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 100÷110m;  H = 60÷70m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 40÷50m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013
TEST NR. 25
Bifează
Întrebarea ??? cusuta
Puncte
1. Fluidul ideal (Pascal) este caracterizat de (0,5p):
 neomogen, incompresibil, fara fluiditate;
 omogen, cu vascozitate, compresibil;
 cu fluiditate, incompresibil, omogen;
 compresibil, cu vascozitate, neomogen;
 incompresibil, omogen, fara vascozitate;
2. Densitatea unui gaz variază direct proportional cu (0,5p):
 presiunea si masa;
 volumul si temperatura;
 temperatura si presiunea;
 masa si volumul;
 temperatura si masa;
3. Unitatea de masura pentru criteriul Reynolds, este (0,5p):
 m2/s;
 -;
 m3/h;
 m/s;
 m4/h;
4. Sa se calculeze diametrul la iesire a unei conducte cu sectiunea circulara, prin care circula un gaz la temperatura
constanta, pe baza urmatoarelor date:(1,5p): Se dau: w1=28800 m/h; d1=500 mm; w2=200 cm/s; d2=?
 0,5m;  1,5m;  1m;  2m;  2,5m; o 
5. Pierderile de presiune pe traseul unui fluid pot fi (0,5p):
 dinamice, statice, geometrice, frecare;
 frecare, barometrice, geometrice, rezistente locale;
 rezistente locale, geometrice, atmosferice, dinamice;
 geometrice, dinamice, frecare, rezistente locale;
 statice, dinamice, frecare, rezistente locale;
6. Precizați care din definitile următoare sunt false si care sunt adevărate (marcând in cusuta cu F sau A) (1p):
 la scăderea temperaturii, vâscozitatea gazelor creste;
 variaţia relativă a volumului de fluid este direct proporţională cu variaţia de presiune;
 trecerea de la curgerea laminară la curgerea turbulentă are loc la valoarea R ≤2300;
 presiunea dinamică se exercită în toate direcţiile miscării fluidului prin conducta;
 pierderi de presiune datorate rezistenţelor locale apare din cauza modificărilor de viteza a gazului;
7. Analizând traseul din fig. 1 (verso) cu dimensiunile geometrice prezentate, prin care circulă un gaz, la o anumită
temperatură, să se calculeze pierderile de presiune (2p):Se dau: debitul de gaz prin conducta Dg = 22608 m3N/h;
tg=3500C; ta=270C; ρ0g=1,3147 kg/m3; ρ0a=1,2930 kg/m3; α = 1/273; Coeficient frecare gaz-perete μ =0,05; Coeficientii
de rezistenta locala ξ1-2 = 0,56; ξ2-3 = 0,45; ξ3-4 = 0,54; ξ4-5 = 0,42; acceleratia gravitationala g=9,81m/s2;
 540 N/m2;  520 N/m2;  500 N/m2;  580 N/m2;  560 N/m2;
8. Valoarea minima a debitului, în cazul ajutajelor prezentate la curs, se obţine pentru (0,5p):
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile ascuţite;
 Ajutaj cilindric cu muchiile rotunjite, evazat;
9. Să se dimensioneze un coş de caramida necesar evacuării prin tiraj natural, a unui volum de gaze arse(1,5p). Se dau:
V’ga= 8500m3N/h, tb=3000C; tg=2200C; ta=200C Σpp=265,2N/m2; w02=4m/s; Pb=750torri; ρ0g=1,3240kg/m3; ρ0a=1,2930kg/m3;
 H = 60÷70m;  H = 40÷50m;  H = 80÷90m;  H = 90÷100m;  H = 100÷110m;
10. Recirculatia naturala este atunci cand (0,5p):
 Debitul ventilatorului este < 2;
 Presiunea recirculata este > 2;
 Gradul de recirculare este > 2;
 Viteza gazului recirculat este < 2;
 Gradul de recirculare este < 2;
Nota finala = suma număr puncte + 1pc. oficiu (cadou)= NOTA FINALA
FO N D AT Ă
19 7 6
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR
SI A MEDIULUI
Nume prenume student:____________________________________________________ Grupa: _1731
Disciplina: AGREGATE SI INSTALATII TERMICE Data:12/12/2013