Sunteți pe pagina 1din 6

FLORIN, I.A.I.

M, 3i21

TEMA DE CASĂ

la disciplina A.I.T. Anul II, I.A.I.M.

La un cazan termic care produce abur pentru sterilizarea echipamentelor medicale, se


foloseşte drept combustibil, gaz metan (gm), gaz furnal (gf) şi gaz de cocserie (gc). Să se
calculeze cantitatea de aer necesară şi reală, volumul de gaze arse rezultat în urma procesului de
ardere, şi temperatura reală de ardere a 1000 m3 de amestec combustibil gazos. Se dau:

1. compoziţia combustibilului :

Compoziţia volumetrică %
Denumirea
Qi
gazelor CO H2 CH4 C2H4 H2S CO2 O2 N2
[kJ/m3N]
Gaz metan (gm) 99,98 0,02 37236
Gaz de furnal (gf) 27,5 3,0 - - - 10 - 59,5 3525
Gaz de cocs (gc) 6 52,0 28 2 0,3 4 0,5 7,2 16256
Gaz amestec 17.8 13.7 23.436 0.463 0.06 0.11 37.35
8 6 6 4 9 6.92 5 6

2. proporţia in amestec :
- gm = 17 [%]
- gf = 60 [%]
- gc = 23 [%]

3. exces de aer:
- λ = 1,05

4. temperatura de preîncălzire combustibil :


- tpc = 100+10∙(nr. St) [0C]
- tpc = 270 [0C]

5. temperatura de preîncălzire aer combustie:


- tpa = 300+10∙(nr. St) [0C]
0
- tpa = 470 [ C]

6. randamentul de ardere :
- η = 0,6 +(nr. St.)/100 [%]
- η = 0.77 [%]
FLORIN, I.A.I.M, 3i21

Rezolvare problema:

1) Compoziţia amestecului combustibil dat prin temă: (17% gm; 60% gf; 23% gc )
% CH4 = (X CmHngm + Y CmHngf + Z CmHngc)·1/100
=(17∙99.98 + 60∙0 + 23∙28)/100 = 23.4366

% C2H4 = (X CmHngm + Y CmHngf + Z CmHngc)·1/100


=(17∙0.02 + 60∙0 + 23∙2)/100 = 0.4634

% H2 = (X H2gm + Y H2gf + Z H2gc )·1/100


=(17∙0 + 60∙3 + 23∙52)/100 = 13.76

% N2 = (X N2gm + Y N2gf + Z N2gc )·1/100


=(17∙0 + 60∙59.5 + 23∙7.2)/100 = 37.356

% O2 = (X O2gm + Y O2gf + Z O2gc )·1/100


=(17∙0 + 60∙0 + 23∙0.5)/100 = 0.115

% H2S = (X H2Sgm + Y H2Sgf + Z H2Sgc )·1/100


=(17∙0 + 60∙0 + 23∙0.3)/100 = 0.069

% CO = (X COgm + Y COgf + Z COgc)·1/100


=(17∙0 + 60∙27.5 + 23∙6)/100 = 17.88

% CO2 = (X CO2gm + Y CO2gf + Z CO2gc)·1/100


=(17∙0 + 60∙10 + 23∙4)/100 = 6.92

Compoziţia volumetrică %
CO
CO H2 CH4 C2H4 H2S O2 N2
2
Gaz amestec 17.8 13.7 23.436 0.463 0.06 6.9 0.11 37.35
8 6 6 4 9 2 5 6

Verificare:
17.88 + 13.76 + 23.4366 + 0.4634 + 0.069 + 6.92 + 0.115 + 37.356 = 100%

2) Reacţii de ardere:
CmHn + (m+n/4) ∙O2  mCO2 + (n/2) ∙H2O
H2 + 1/2 O2  H2O
CO +1/2 O2  CO2
H2S + 3/2 O2  SO2 + H2O

3) Cantitatea de aer necesară şi reală pentru arderea unităţii de combustibil:

Omin = 1/100 [ 1/2 CO + 1/2 H2 + 3/2 H2S + (1+4/4)∙CH4 +(2+4/4)∙C2H4 – O2i ]


FLORIN, I.A.I.M, 3i21

Omin = 1/100⋅( 0,5⋅17 ,88+0,5⋅13 , 76+1,5⋅0 , 069+2⋅23 , 4366+3⋅0 , 4634−0 ,33 )


Omin = 0.640719 [m3N O2 /m3N cb.]

Lnec = (100/21)  Omin


Lnec = 3.051043 [ m3N aer/m3N cb. ]

Lreal = Lnec  λ = 3.051043 ∙1,05


Lreal = 3.203595 [ m3N aer/m3N cb. ]

4) Cantitatea de aer necesară arderii cantităţii B de combustibil:

Va = Lreal ∙ B [ m3N aer/h ]


Va = 3203.595 [ m3N aer/h ]

5) Cantitatea de gaze arse rezultate în urma arderii unităţii de combustibil:

VCO2 = (CO2i + CO + m∙CmHn) / 100, = 0.491634 [ m3N CO2 / m3N cb. ]


VH2O = (H2Oi + H2 + (n/2)∙ CmHn) / 100, = 0.6156 [ m3N H2O / m3N cb. ]
i
VSO2 = (SO2 + H2S) /100, = 0,00069 [ m3N SO2 / m3N cb. ]
VN2 = 79/100  Lreal  Ni/100, = 2.9044 [ m3N N2 /m3N cb. ]
VO2 = 21/100  ( - 1)  Lnec, = 0.03364 [ m3N O2/m3N cb. ]

Vga = VCO2 + VH2O + VSO2 + VN2 + VO2 = 4.045962 [ m3N ga / m3N cb. ]

6) Cantitatea de gaze arse rezultate în urma arderii cantităţii B de combustibil:

Vg = Vga ∙ B [ m3N ga/h ]


Vg = 4045.962 [ m3N ga/h ]

7) Participaţia fiecărui gaz în volumul gazelor arse:

v CO
2
X CO = ¿ 100=
a)
2 v ga 12.15123 %
v H2 O
X H O= ¿ 100=
b)
2 v ga 15.21517 %
v SO
2
X SO = ¿ 100=
c) v 2
ga 0.0171 %
vN
2
X N 2= ¿100=
d) v ga 71.7852 %
vO
X O = 2 ¿ 100=
e)
2 v ga 0.83139 %
FLORIN, I.A.I.M, 3i21

Verificare:
12.15123 + 15.21517 + 0.0171 + 71.7852 + 0.83139 =100%

8) Temperatura teoretică de ardere:


Qi −Q dis +i c + Lreal⋅i a
t t= [0 C ]
c smga⋅v ga

Unde:
- Qi este puterea calorifică a amestecului de combustibil, [kJ/m3N.cb]
- Qdis=(2÷3)%∙Qi , [kJ/m3N.cb]
t
ic - entalpia combustibilului (ic = c c ⋅t pc ; apare numai dacă combustibilul este preîncălzit
pc
-
- Lreal – cantitatea de aer reala arderii unităţii de combustibil (vezi pct. 3)
ta
- ia - entalpia aerului (ia = c a ⋅t pa ; apare numai daca aerul este preîncălzit).
- csmga – căldura specifica medie a gazelor arse* (
c smga =∑ x i⋅ci )

Metoda de calcul pt. temperatura teoretică (paşii de urmat):

a. se va calcula csmga pentru o temperatura adoptată, t1 între 1000 şi 1500 0C;


b. se va calcula temperatura teoretică de ardere t t cu relaţia de la pct. 6;
c. se va compara tt cu t1 calculând eroarea procentuală cu relaţia:

|t −t |
ε = t 1 ⋅100
tt [%]

d. dacă ε < 1 %, calculul se consideră corect;


e. dacă eroarea procentuală ε dintre temperatura gazelor calculată tt şi valoarea
temperaturii adoptată t1 este mai mare de 5 % (ε > 1%), se reia calculul cu noua
valoare a temperaturii, cu care se va calcula căldura specifică medie a gazelor arse
csmga. Cu valoarea obţinută pentru csmga se va determina o noua valoare pentru
temperatura teoretică de ardere.
f. procedura se repetă pana când este îndeplinita condiţia de la pct. d.

Qi = (X∙37236+Y∙3525+Z∙16256)/100
Qi = (17∙37236+60∙3525+23∙16256)/100 = 12184
Qdis= 0.02∙12184 = 243.68

Pentru T=1200°C
c smga = X CO ⋅c CO + X N ¿ c N +X O ¿ c O + X H O ¿ c H O + X SO ¿ c SO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1200
c smga =(12. 15123⋅2 .295+15 .21517⋅1 .766+71. 7852⋅1. 406+0 .83139⋅1. 506)/100
FLORIN, I.A.I.M, 3i21

c 1200
smga =1.56939 [ Kj/m3 N.grd. ]

12184-243 .68
t t= =1880 . 46 [ 0 C ]
1 .56939⋅4 . 045962
Pentru T=1900°C
c 1900
smga = X CO ⋅c CO + X N ¿ c N + X O ¿ c O + X H O ¿ c H O
2 2 2 2 2 2 2 2
1900
c smga=(12. 15123⋅2 . 439+15. 21517⋅1 . 925+71 .7852⋅1 . 478+0 . 83139⋅1. 564 )/100
c 1900
smga =1 .6632 [ Kj/m3 N.grd. ]

12184-243 .68
t t= =1774 . 3 [ 0 C ]
1 . 6632⋅4 . 045962

Pentru T=1880°C

CO2= (2. 423+0. 016⋅80/100 ) =2.4318


H2O= (1. 905+0 . 02⋅80 /100 ) =1.916
N2= (1. 470+0. 008⋅80/100) =1.4744
O2= (1. 556+0 . 008⋅80 /100 ) =1.5604

1880
c smga =(12. 15123⋅2 . 4318+15. 21517⋅1. 916+71 .7852⋅1 . 4744+0. 83139⋅1 . 5604 )/100
c 1880
smga =1 .6611 [ Kj/m3 N.grd. ]

12184-243 .68
t t= =1 776 . 6 [ 0 C ]
1 . 6611⋅4 .0 45962

|t −t |
ε= t 1 ⋅100
Verificare: tt [%]

|1774.3−1776.6|
ε= ⋅100
1774.3 [%] = 0.13 [%]

tr = η∙ tt

tr = 0.77 ∙ 1776.6 = 1368 [0 C ]


FLORIN, I.A.I.M, 3i21