Sunteți pe pagina 1din 4

Rezolvarea problemei la AIT

1) Compoziţia amestecului combustibil dat prin temă: (6% gm; 60% gf; 34% gc )

% CH4 = (X CmHngm + Y CmHngf +Z CmHngc)·1/100


=(6∙99.98 + 60∙0 + 34∙28)/100 = 15.519

% C2H4 = (X CmHngm + Y CmHngf + Z CmHngc)·1/100


=(6∙0.02 + 60∙0 + 34∙2)/100 =0.6812

% H2 = (X H2gm + Y H2gf +Z H2gc )·1/100


=(6∙0 + 60∙3 + 34∙52)/100 =19.48

% N2 = (X N2gm + Y N2gf +Z N2gc )·1/100


=(6∙0 + 60∙59.5 + 34∙7.2)/100 = 38.148

% O2 = (X O2gm + Y O2gf +Z O2gc )·1/100


=(6∙0 + 60∙0 + 34∙0.5)/100 =0.17

% H2S = (X H2Sgm +Y H2Sgf +Z H2Sgc )·1/100


=(6∙0 + 60∙0 + 34∙0.3)/100 =0.102

% CO = (X COgm + Y COgf + Z COgc)·1/100


=(6∙0 + 60∙27.5 + 34∙6)/100 =18.54

% CO2 = (X CO2gm +Y CO2gf + Z CO2gc)·1/100


=(6∙0 + 60∙10 + 34∙4)/100 =7.36

Verificare: a+b+c+d+e+f+g+h= 100%

2) Reacţii de ardere:
CmHn + (m+n/4) ∙O2  mCO2 + (n/2) ∙H2O
H2 + 1/2 O2  H2O
CO +1/2 O2  CO2
H2S + 3/2 O2  SO2 + H2O

3) Cantitatea de aer necesară şi reală pentru ardereaunităţii de combustibil:


Omin = 1/100 [ 1/2 CO + 1/2 H2 + 3/2 H2S + (1+4/4)∙CH4 +(2+4/4)∙C2H4 – O2i ]
1/100⋅( 0,5⋅18 . 54+0,5⋅19. 48+1,5⋅0 . 102+2⋅15. 519+3⋅0 ,6812−0 ,17 )
Omin =
Omin =0.520742[m3N O2 /m3Ncb.]

Lnec = (100/21) Omin = 2.479724[ m3Naer/m3Ncb. ]

Lreal = Lnec λ = 2.60371[ m3Naer/m3Ncb. ]

4) Cantitatea de aer necesară arderiicantităţii B de combustibil:


Va= Lreal∙ B= 2603.71[ m3Naer/h ]
5) Cantitatea de gaze arse rezultate în urma arderii unităţii de combustibil:
VCO2 = (CO2i + CO + m∙CmHn) / 100, = 0.4278[ m3N CO2 / m3N cb. ]
VH2O = (H2Oi + H2 + (n/2)∙ CmHn) / 100, = 0.5188 [ m3N H2O / m3N cb. ]
VSO2 = (SO2i + H2S) /100, = 0,001 [ m3N SO2 / m3N cb. ]
VN2 = 79/100  Lreal Ni/100, = 2.3438[ m3N N2 /m3N cb. ]
VO2 = 21/100  ( - 1)  Lnec, = 0.0273[ m3N O2/m3N cb. ]

Vga = VCO2 + VH2O + VSO2 + VN2 + VO2 = 3.4134[ m3N ga / m3N cb. ]

6) Cantitatea de gaze arse rezultate în urma arderii cantităţii B de combustibil:


Vg = Vga∙B =3413.4[ m3Nga/h ]

7) Participaţia fiecărui gaz în volumul gazelor arse:


v CO
2
x CO = ¿ 100=
a)
2 v ga 12.5334%
v H2O
x H 2 O= ¿ 100=
b) v ga 15.199%
v SO
x SO = 2 ¿100=
c)
2 v ga 0.0299%
vN 2
x N 2 = ¿ 100=
d) v ga 71.4368%
vO
x O = 2 ¿100=
e)
2 v ga 0.8009%

Verificare: a+b+c+d+e =100%

8) Temperatura teoretică de ardere:

Q i −Q dis +i c + Lreal⋅i a
t t= [0 C ]
c smga⋅v ga

Unde:
- Qi este puterea calorifică a amestecului de combustibil, [kJ/m3N.cb]
- Qdis=(2÷3)%∙Qi , [kJ/m3N.cb]
t
ic - entalpia combustibilului (ic = c c ⋅t pc ; apare numai dacă combustibilul este preîncălzit
pc
-
- Lreal – cantitatea de aer reala arderii unităţii de combustibil (vezi pct. 3)
ta
- ia - entalpia aerului (ia = c a ⋅t pa ; apare numai daca aerul este preîncălzit).
- csmga – căldura specifica medie a gazelor arse* (
c smga =∑ x i⋅ci )
Metoda de calcul pt. temperatura teoretică (paşii de urmat):

a. se va calcula csmga pentru o temperatura adoptată, t1 între 1000 şi 1500 0C;


b. se va calcula temperatura teoretică de ardere t t cu relaţia de la pct. 6;
c. se va compara tt cu t1 calculând eroarea procentuală cu relaţia:

|tt −t 1|
ε= ⋅100
tt [%]

d. dacă ε < 1 %, calculul se consideră corect;


e. dacă eroarea procentuală ε dintre temperatura gazelor calculată tt şi valoarea
temperaturii adoptată t1 este mai mare de 5 % (ε > 1%), se reia calculul cu noua
valoare a temperaturii, cu care se va calcula căldura specifică medie a gazelor arse
csmga. Cu valoarea obţinută pentru csmga se va determina o noua valoare pentru
temperatura teoretică de ardere.
f. procedura se repetă pana când este îndeplinita condiţia de la pct. d.

Qi = (X∙37236+Y∙3525+Z∙16256)/100
Qi = (6∙37236+60∙3525+34∙16256)/100 = 9876.2
Qdis= 0.02∙9666.4 = 197.524

Pentru T=1200°

c smga= X CO ⋅c CO2 + X N 2 ¿ c N 2 +X O2 ¿ c O2 + X H 2 O ¿ c H 2 O + X SO 2 ¿ c SO2


2

c smga=1.5732 [ Kj/m3 N.grd. ]

9876 .2-197 .524


t t= =1802 .38 [ 0 C ]
1. 5732⋅3 . 4134

Pentru T=1250°

CO2=2.3055
H2O=1.7785
N2=1.4175
O2=1.509

c smga= X CO ⋅c CO2 + X N 2 ¿ c N 2 +X O2 ¿ c O2 + X H 2 O ¿ c H 2 O + X SO 2 ¿ c SO2


2

c smga =1.5847 [ Kj/m3 N.grd. ]


9876 .2-197 .524
t t= =1789 . 3 [0 C ]
1. 5732⋅3 . 4134
|t −t |
ε= t 1 ⋅100
Verificare: tt [%]

|1802. 38−1789 .3|


ε= ⋅100
1802. 38 [%] =0.723

tr = η∙ tt

tr = 0.66∙1789.3= 1181