Sunteți pe pagina 1din 5

Nume şi prenume _________ Data ____________

Test de evaluare

1. Calculează:
54 : 6 = 28: 4 = 90: 10 = 18 : 2 : 3 =
36 : 4 = 32 : 8 = 5:5= 35 : 5 : 7 =
81 : 9 = 18 : 3 = 6:1= 64 : 8 : 4 =

2. Află:
a) numărul cu 5 mai mic decât 15: ___________________
b) sfertul numărului 24: ___________________________
c) numărul de 7 ori mai mic decât 56: _______________________
d) înzecitul numărului 5: ___________________________
e) pătrimea numărului 16: _____________________________
f) treimea numărului 27: _______________________________
g) dublul numărului 8:__________________________________
h) șesimea numărului 36:______________________________________
i) optimea numărului 24:______________________________________

3. Rezolvă respectând ordinea operațiilor:

 28: 7 + 4x6 = ……......

……………………...

 9x9 – 49 : 7 = …………

……………………….

 24 : 8 + 2x10= …….……

……………………………
4. Scrie valoarea de adevăr ( A adevărat și F fals) a enunțurilor de mai jos:
 Conductorul este un material care permite trecerea curentului electric prin el.
 Proba înmulțirii și a împărțirii se face și prin operația inversă.
 Becul se aprinde când circuitul electric nu este întrerupt.
 Becurile economice consumă mai mult decât alte becuri.

5. Din produsul numerelor 9 şi 5 ia câtul numerelor 64 şi 8. Ce număr ai obţinut?

6. Rezolvă problema:
La un magazin s-au adus 100 de tuburi cu cremă de pantofi ambalate în cutii. S-au vândut
7 cutii cu câte 8 tuburi cu cremă neagră şi 5 cutii cu câte 6 tuburi cu cremă maro.
Câte tuburi cu cremă au rămas nevândute?
Rezolvare:
U.Î. ,, Călător pe aripile imaginației”
Împărţirea. Circuitul electric. Ordinea efectuării operaţiilor. Probleme

Competențe specifice:

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la


numărare și/sau grupare ori de câte ori este necesar
1.5. Efectuarea de înmulțiri/împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărțit, împărțitor,<, >, =, +, -, ., :) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizare unor
modele sau regularităţi din mediul apropiat
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a+/-b =x, a+/-b+/-c =x în concentrul 0-1000, a.b=x, a:b=x
în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ :

Com Calificativul
-pe- Itemul
Foarte bine Bine Suficient
tența
Calculează câturi în concentrul
Află 10 – 12 Află 7 – 9 Află 3 – 6
1.5. 0 – 100
câturi câturi câturi
Află nr. Află nr. Află nr.
1.4. Găseşte rezultate, respectând fructelor fructelor fructelor
1.5. ordinea efectuării operaţiilor pentru 3 pentru 2 pentru 1
copii copii copil
5–6 3-4 1-2
1.4.
Rezolvă enunțuri matematice enunțuri enunțuri enunțuri
1.5.
matematice matematice matematice
2–3
1.5. Află numărul necunoscut 4 numere 1 număr
numere
1.6. 3 operaţii 2 operaţii 1 operaţie
Rezolvă întrebarea matematică
matematice matematice matematică
3-4 1-2
3.1. Stabileşte valoarea de adevăr 5 răspunsuri
răspunsuri răspunsuri
pentru enunţuri date corecte
corecte corecte
3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
Completează spaţii lacunare cu
3.1. corespunzăto corespunzăt corespunzăt
informaţii corespunzătoare
are oare or
5.2. Rezolvă o problemă rezolvare rezolvă scrie şi
corectă şi problema cu rezolvă 1 –
2 exerciţii,
o eroare de
completă dar fără
calcul
întrebări

CALIFICATIVUL
ITEMI
FINAL
Rezolvă integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi;
BINE
incorect /parţial corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 - 3 itemi; incorect
SUFICIENT
/parţial corect restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr. I7
Numele și prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I8 Cfinal
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi I7
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I8 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observații:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________

Măsuri ameliorative:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________