Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRAREA PRACTICĂ №2

(Partea 2)

Tema: Activitatea de creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova.

Obiectivul: familiarizarea elevilor cu spectrul serviciilor bancare în vederea


acordării creditelor de către băncile comerciale

1. Studiaţi Informaţia privind creditele băncii pentru 3 perioade (potrivit


variantei). Rezultatele studiului includeţi în tabel
Tabelul 1
Informaţii referitoare la activitatea de creditare a băncii comerciale Eximbank
Categoria creditelor 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020

(Credite acordate...) mii lei % mii lei % mii lei %
1. agriculturii 22,783 0,01 22,613 0,02 23,015 0,01
2. industriei alimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. în domeniul construcţiilor 434 0,26 150 0,11 396 0,25
4. de consum 80,428 0,05 85,412 0,05 93,943 0,06
5. industriei energetice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. băncilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. instituţiilor finanţate de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bugetul de stat
8. CNAS /CNAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Guvernului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. unităţilor administrativ- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
teritoriale /instituţiilor
subordonate unităţilor
administrativ-teritoriale
11. industriei productive 5.053 0,01 4,895 0,01 4,705 0,01
12. comerţului 77,413 0,05 74,582 0,05 76,692 0,05
13. mediului financiar nebancar 2,779 0,01 12,348 0,01 24,239 0,02
14. pentru procurarea / 613,887 0.38 633,05 0,47 652,96 0.40
construcţia imobilului 5 5
15. organizaţiilor necomerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. persoanelor fizice care 212 0,12 208 0,15 181 0,11
practică activitate
17. în domeniul transportului, 102,910 0,06 104,19 0,08 103,18 0,06
telecomunicaţiilor şi 1 3
dezvoltării reţelei
18. în domeniul prestării 6,197 0,01 6,359 0,01 6,862 0,01
serviciilor
19. Alte credite acordate*** 56,890 0,04 55,542 0,04 53,274 0,02
Total credite în valută 1614,34 100% 1356,9 100% 1615,8 100%
naţională 97 78

2. Prezentaţi grafic și formulați concluziile respective:


a. structura creditelor pe ramuri pentru fiecare perioadă analizată;
b. evoluția ratei medii a dobânzii aferente soldurilor creditelor acordate
agriculturii, în domeniul construcţiilor și de consum.
3. Realizaţi un studiu de caz pentru creditul de consum acordat în valută naţională
(termenul de achitare nu mai mic decât 1 an):
a. întocmiţi graficul de rambursare a creditului, reieşind din condiţiile
băncii analizate;
b. determinaţi şi calculaţi suma comisioanelor aferente;
c. determinați rata anuală efectivă a dobânzii;
d. formulați concluziile respective.