Sunteți pe pagina 1din 3

APEL PUBLIC

al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic


privind tentativa de uzurpare a puterii de stat de un grup de deputați în parlamentul
Republicii Moldova

23 aprilie 2021

Constituția Republicii Moldova este Legea Supremă a statului. Nici o lege și nici un alt act juridic care
contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică;
Facem apel către Parlamentul Republicii Moldova și alți actorii politici să se abțină de la atacuri la adresa
Curții Constituționale și a judecătorilor, căci periclitează statul de drept. Constituția Republicii Moldova
este legea supremă a societății și a statului, a cărei respectare este o axiomă, iar deciziile Curții
Constituționale, inclusiv avizul menționat supra, sunt definitive și nu pot fi supuse niciunei căi de atac.
Constatăm că acțiunile întreprinse de majoritatea parlamentară prin aprobarea Hotărârii Parlamentului
privind retragerea votului de încredere dnei Domnica Manole, Președinte și judecător al Curții
Constituționale sunt contrare Constituției, Legii privind Curtea Constituțională, Hotărârii Curții
Constituționale nr. 8/2013 și constituie toate elementele constitutive ale uzurpării puterii de stat. În
același timp, aprobarea în aceeași zi, la diferența de o oră a unei Hotărâri a Parlamentului prin care este
numit în funcție un alt judecător la Curtea Constituțională, fiind cunoscute cu bună știință cerințele
privind modul de revocare a mandatului unui judecător la Curtea Constituțională, demonstrează intenția
majorității parlamentare de uzurpare a puterii de stat.
Susținem decizia Președintelui Republicii Moldova de a convoca Consiliului Suprem de Securitate pentru
a fi discutate și luate acțiuni imediate de autoritățile competente care se impun pentru curmarea
acțiunilor ilegale împotriva Constituției și puterii de stat.
Solicităm Procurorului General să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura respectarea legii și
curmarea acțiunilor ilegale din partea majorității Parlamentului. Considerăm că acțiunile majorității
parlamentare constituie elemente constitutive ale infracțiunii de uzurpare a puterii de stat prevăzute de
articolul 339 din Codul Penal.
Facem apel către partenerii de dezvoltare și misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova,
Consiliul Europei și delegației Uniunii Europene în Republica Moldova să reacționeze prompt la aceste
acțiuni de uzurpare a puterii în stat și de încălcare flagrantă a Constituției Republicii Moldova, în special
în partea ce ține de independența Curții Constituționale.

Platforma Națională a Forumului Societă ții Civile din Parteneriatul Estic a fost creată în anul 2011 ș i în
acest moment are 95 de organizații membre, 7 dintre acestea constituind organizații-umbrelă pentru alte
peste 255 de organizații. Misiunea Platformei este de a consolida procesul de integrare europeană ș i de
dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy ș i monitorizare
pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE ș i a altor documente relevante ce se referă la
Parteneriatul Estic ș i relația RM-UE.
Semnatari:

1. AEGEE-Chisinău
2. Agenti̦ a de Cooperare Transfrontalieră si̦ Integrare Europeană
3. Alianta INFONET
4. Alianta ONG-urilor active in̂ domeniul Protecti̦ ei Sociale a Copilului si̦ Familiei
5. Alianta Organizati̦ ilor pentru Persoane cu Dizabilităti
6. Alianta pentru Eficientă Energetică si̦ Regenerabilă
7. Alianta In̂treprinderilor Mici si̦ Mijlocii din Moldova
8. Amnesty International Moldova
9. AO ”BIOS”
10. AO ”Institutum Virtutes Civilis”
11. Asociati̧ a Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic
12. Asociati̦ a Femeilor pentru Protecti̦ a Mediului si̦ Dezvoltarea Durabilă
13. Asociati̦ a Femeilor Profesioniste si̦ de Afaceri din Moldova
14. Asociati̦a Internati̦onală a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”
15. Asociati̦ a Micului Business din Moldova
16. Asociati̦ a Nati̦ onală a Trainerilor Europeni din Moldova
17. Asociati̦ a pentru Democrati̦ e Participativă ADEPT
18. Asociati̦ a pentru Guvernare Eficientă si̦ Responsabilă
19. Asociati̦ a pentru Politică Externă
20. Asociati̦ a pentru Reabilitarea Invalizilor din Republica Moldova
21. Asociati̦ a pentru Valorificarea Deseurilor
22. Asociati̦ a Presei Independente
23. Asociati̦ a Promo-LEX
24. Asociati̦a Regională a mamelor cu multi̦ copii si̦ a femeilor-in̂treprinzători din Găgăuzia „VESTA”
25. Automobil Club Moldova
26. ”Ave Copiii”
27. ”BIOTICA”
28. Business Consulting Institute
29. ”Caroma-Nord”
30. CASMED
31. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
32. Centrul de Consultantă Ecologică Cahul
33. Centrul de Dezvoltare Economică si̦ Afaceri Publice
34. Centrul de Informare si̦ Susti̦ nere a Tinerilor Economisț i „CERTITUDINE”
35. Centrul de Inovare si̦ Politici din Moldova
36. Centrul de Instruire si̦ Dezvoltare Educati̦ onală
37. Centrul de Politici si̦ Reforme
38. Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției
39. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
40. Centrul European pentru Initi̦ ative civile „Stalker”
41. Centrul Internati̦ onal pentru Protecti̦ a si̦ Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
42. Centrul Nati̦ onal al Romilor
43. Centrul Nati̦ onal de Asistentă si̦ Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
44. Centrul Nati̦ onal de Mediu
45. Centrul pentru Dezvoltare si̦ Management
46. Centrul pentru Jurnalism Independent
47. Centrul Regional al Studiilor de Mediu ECOS
48. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din Ungheni
49. Centrul Regional de Mediu din Moldova
50. Centrul Regional „Contact” Bălti̦

Pagina 2 din 3
51. Centrul Republican pentru Copii si̦ Tineret Gutta-Club
52. Centrul „Pro-Europa” din Comrat
53. Comunitatea WatchDog.md
54. Confederati̦ a Nati̦ onală a Patronatului din Republica Moldova
55. Congresul Autorităti̦ lor Locale din Moldova
56. Consiliul Nati̦ onal al Tineretului din Moldova
57. ”Cutezătorul”
58. Eco-Contact
59. Eco-Răzeni
60. Eco-Sor
61. ECOTOX
62. ESGA Moldova
63. Federati̦ a Sindicală „SĂ NĂ TATEA” din RM
64. Federati̦ a Sindicatelor din Constructii si̦ Industria Materialelor de Constructi̦ i SINDICONS
65. Femeia si̦ Copilul- Protecti̦ e si̦ Sprijin”
66. Fundati̦ a Est-Europeană
67. Fundati̦ a pentru Dezvoltare din Republica Moldova
68. Fundati̦ a pentru Educati̦ e si̦ Dezvoltare din Moldova
69. Fundati̦ a Soros-Moldova
70. GREEN-School
71. Grupul de Initi̦ ativă a Tinerilor pentru Viitor
72. ”Hai Moldova”
73. IM Swedish Development Partner
74. Institutul de Dezvoltare Urbană
75. Institutul de Instruire in̂ Dezvoltare ”MilleniuM”
76. Institutul de Politici Publice
77. Institutul European de Studii Politice
78. Institutul Muncii
79. Institutul pentru Dezvoltare si̦ Initi̦ ative Sociale „Viitorul”
80. Institutul pentru Drepturile Omului
81. Institutul pentru Politici si̦ Reforme Europene
82. INTECO
83. ”Interacti̦ une”
84. ”INVENTO”
85. Keystone International Human Services Moldova
86. Local Democracy Agency Moldova
87. ”Mame in̂ Acti̦une”
88. Misc̦area Ecologistă din Moldova
89. Organizati̦a Teritorială Ștefan-Vodă a Misc̦ării Ecologiste din Moldova
90. Pro Cooperare Regională
91. Reteaua Nati̦onală LEADER in̂ Moldova
91. ”Terra-1530”
92. Transparency International Moldova
93. Uniunea Organizati̦ ilor Invalizilor din Moldova
94. Медиа Центр Приднестровья

Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și