Sunteți pe pagina 1din 10

[a] a p.ex.

sale
à p.ex. là
â p.ex. tâche
[a]
 înainte de p.ex. phrase
[z]
p.ex. las ; lasse
 în -as, -asse

at p.ex. référat
en p.ex. centre
em p.ex. membre
[ã] am p.ex. lampe
an p.ex. divan

è p.ex. mère
ê p.ex. tête
e p.ex. traverser 
( în silabă închisă ;în
faţa cons.dublă ) lettre
[ε] et p.ex. carnet
ai p.ex. claire
ei p.ex. beige
est p.ex. il/elle est
(être, a 3-a
pers.prezent)

é p.ex. café
term. er p.ex. parler
term. ez p.ex. répétez
[e] e
( în art. et şi
p.ex. mes ;ces ;et
pron. poses. şi
dem.)

ai p.ex. j'ai
în terminaţii
p.ex. je regarde
[ə] e
( în sil.deschise, p.ex. me; ce; se; le
neac./pron. şi art.
interog.şi dem.)

e
[ə ] ( la sfîrşitul
cuvîntului )
p.ex. sage

in p.ex. matin
im p.ex. simple
ain p.ex. écrivain
[ε] aim p.ex. faim
ein p.ex. plein
yn p.ex. syndicat
p.ex. nymphe
ym
[jε] ien p.ex. chien
i p.ex. tiret
y type
[i] î
p.ex.
p.ex. île
ï p.ex. maïs

[j] i p.ex. pièce


( înaintea vocalei)

il, ill p.ex. vermeil


( după vocală)

[ij] ill p.ex. famille


(după consoană) excepţie : ville [ vilə]

ill
[ji] (urmat de o
voc.în inter.
p.ex. fillette
cuvîntului)

o p.ex. rose;métro
( înainte de [z]; la
sfîrşitul cuv.; înainte héros ;idiot
de o cons.nepron.)
[o] ô p.ex. rôle
au p.ex. faute
excepţie : Paul [p l‫]כ‬
eau p.ex. tableau
o p.ex. monopole
[‫]כ‬ au p.ex. aurore
( înainte de [r])

on p.ex.bombon
[‫]כ‬ om
[u] ou p.ex. blouse

[y] u p.ex.minute
û p.ex. flûte
[γ] u
(înainte de vocală)
p.ex. nuage
eu/oeu p.ex. fleur ;
[œ] (înainte de o
cons.pronunţ.)
soeur
eu p.ex.bleu; il veut;
(lasfîrşitul
sérieuse
[ø]
cuv.;înainte de
cons.nepron.;înain
te de [z])

p.ex. voeu;
oeu noeud
(la sfîrşitul cuv.;
înainte de
cons.nepron.)

[œ] un p.ex. brun


um p.ex.parfum

[w] ou p.ex. oui ;


jouer

oi p.ex. soir
[wa] (şi oi după grupe
nedespărţite cu r)
trois
[wε] oin p.ex. coin

[b] b p.ex.
banane
k p.ex. kilo
c p.ex. climat;
[k] (înaintea cons.
sau voc., la
cour;
sfîrşitul cuv.) sec
q p.ex. cinq
(sau urmat de u)
que

[d] d p.ex. date

[f] f p.ex. foto


ph p.ex. philosophe
[g] g p.ex. gare

g p.ex. tige
[з] (înainte de
e ;i ;y)

j p.ex. jouer

[ŋ] gn p.ex. espagnol

[l] l p.ex. lampe

[m] m p.ex. matin

[n] n p.ex. nombre

[p] p p.ex. père


[r] r p.ex. rougir
s p.ex. sage
c p.ex. place
[s] (înaite de e,i,y ;
sau însoţit de
sidilă)
leçon
p.ex. invitation
t
(urmat de i)

[∫] ch p.ex. cher

[t] t p.ex. train


th p.ex. thé
[v] v p.ex. vipère
w p.ex. wagon

[gz] x p.ex. examen


(între 2 vocale)
[z] z p.ex. zoo
x p.ex. dixième
(urmat de vocală)

s p.ex. rose
(între 2 vocale ;
sau urmat de un vous avez
cuvînt care se
începe cu o vocală)

S-ar putea să vă placă și