Sunteți pe pagina 1din 13

PLANIFICĂRI

RELIGIE
ORTODOXĂ
CLASELE V-VIII

În realizarea planificărilor s-a ţinut cont de sugestiile din ghidul REPERE


METODOLOGICE PENTRU RELIGIE ( consolidarea achiziţiilor din anul şcolar 2019-2020
şi organizarea activităţii educaţionale în anul şcolar 2020-2021.)
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Pitaru- Potlogi
Clasa a V a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 17,
- semestrul II: 17, 16 cursuri;
Profesor: Sandu Ioana

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020– 2021
Nr. Domeniu de conţinut Comp. Conţinutul învăţării Nr. Săptămȃna Perioada Observaţii
crt specifice ore

SEMESTRUL I
• Lecţie introductivă* 1 S1 14-18.09

1. Iubirea creştină, 3.1;3.2 Recuperare /Consolidare 1 S2 21-25.09


sprijin 1.1;1.2; Iubirea creştină, poruncă data de
pentru 1.33 Domnul Iisus Hristos
convieţuirea 2.1;2.2 Prietenia şi porunca iubiri creştine
cu 1.1;1.2; Recuperare/ Consolidare 1 S3 28.09-2.100 În acest
ceilalţi 1.3 Viaţa în armonie cu ceilalţi, interval de
2.1;2.2 îndemn al lui Dumnezeu timp se vor
Importanţa exemplului personal de recupera/
iubire creşţină consolida,
1.1; 1.2; Recuperare/Consolidare 1 S4 6-9.10 prin comasare,
1,3; Familia şi împlinirea poruncii lecţiile care nu
iubirii s-au realizat
1.1;1.2; Recapitulare, consolidare evaluare 1 S5 12-16.10 în perioada
1.3 15.04-11.06
2.1;2.2; 2020
3.1;3.2

1.1;1.2; • Crearea lumii ( Dumnezeu- 1 S6 19-23.10


1.3; izvorul
Dumnezeu se face existenţei şi Părintele omenirii;
2 cunoscut omului crearea lumii nevăzute)
1.1;1.2; • Crearea lumii ( Crearea lumii 1 S7 26-30.10
1.3; văzute)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S8 2-6.11
1.3; ( crearea omului ; darul vieţii;
promisiunea venirii Mȃntuitorului)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S9 9-13.11
1.3; ( responsabilitatea omului faţă de
Creaţie, cunoaşterea lui Dumnezeu
din diversitatea şi unitatea creaţiei)

1.1;1.2; •Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi 1 S10 16-20.11


1.3; Avraam ( credinţa în Dumnezeul cel
adevărat, legămȃntul lui Dumnezeu
cu Noe şi Avraam; începuturile
poporului ales)
1.1;1.2; • Iosif şi fraţii săi- model de iertare 1 S11 23-27.11
1.3;
1.3;2.1; • Moise, omul care a vorbit cu 1 S12 2-4.12
2.2; Dumnezeu
• De la regale David la Împăratul 1 S13 7-11.12
1.3 Hristos

-Sărbătoarea – timp sfințitor şi de 1 S14 14.12-


3.1; 3.2; bucurie 22.12
3.3
Viaţa comunităţii şi Naşterea Domnului
sărbătorile VACANŢA DE IARNĂ
3 creştine 23 decembrie 2020-10 ianuarie 2021
3.1; 3.2; •Relaţia dintre sărbătorile 1 S15 11-15.01
3.3 religioase şi alte sărbători
 Recapituare şi evaluare 2 S16-S17 18-22.01
semetrială 25-29.01
Vacanţă intersemestrială
30 ianuarie-07 februarie 2021

SEMESTRUL al II lea
• Decalogul : importanţa lui în 2 S1-S2 08-12.02
1.1; 1.2;
2.2
viaţa omului 15-19.02

1.1; 1.2; •Răspunsul omului la chemarea lui 1 S3 22-26.02


4 Iubirea lui 1.3; 3.1 Dumnezeu
Dumnezeu • Mărturisirea credinţei în Vechiul 1 S4 01-5.03
1.1; 3.1
şi răspunsul Testament
omului 1.1; 3.1 • Calităţile omului şi slujirea lui 1 S5 8-12.03
Dumnezeu
• Evaluare 1 S6 15-19.03
3. Viaţa comunităţii Recuperare /Consolidare
şi 3.1; 3.2 Cu Hristos, în Săptămȃnta 1 S7 22-26.03
sărbătorile Patimilor
creştine Recuperare /Consolidare 29.03-1.04
Femeile mironosiţe pe drumul 1 S8
Golgotei şi în Duminica Învierii
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
3.1; 3.3 S9 1 S9
ŞCOALA ALTFEL 12-16.04
12-16.04.2021
Relația dintre sărbătorile
religioase şi alte sărbători (Florii, 19-23.04
Paşti şi Rusalii; confluențe şi S10
specificități)

Relația dintre sărbătorile 26-29.04


religioase şi alte sărbători (Florii,
3.1,3.3 1 S11
Paşti şi Rusalii; confluențe şi
specificități)
VACANŢA DE PAŞTE
30 aprilie-9 mai 2021
5. Viaţa creştinului 1.1; 2.1; Respectul , în lumina credinţei 1 S12 10-14.05
împreună cu 3.1; 3.2
semenii Slijirea propriului popor 1 S13 17-21.05
1.1
Ajutorul oferit semenilor 1 S14 24-28.05
1.1; 2.1;
3.1
1.1; 3.1 Dialogul despre credinţa în 1 S15 31.05-4.06
Dumnezeu

Recapitulare şi evaluare anuală 1 S16-S17 7-11.06


14-18.06
Notă:
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
* **Programul "Şcoala Altfel”- 12-16 aprilie 2021

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a V a


1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/ istoria mântuirii;
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specific;
1.3. Identificarea mesajului moral religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, literare, plastice,
istorice)
2.Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
2.1.Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor
din textele studiate;
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor
criterii date;
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi
diversității religioase
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase;
3.2. Identificarea unor responsabilități fațăde sine şi fațăde comunitate, după repere date, prin raportare la valorile
moral-religioase;
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Pitaru- Potlogi
Clasa a VI a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 17
- semestrul II: 17, cursuri 16 săptămȃni
Profesor: Filip Cosmin Ionuț

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020– 2021
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii
crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
• Lecţie intoductivă 1 S1 14-18.09

Viaţa 1.1;2.1;3.1; Recapitulare/Consolidare 1 S2 21-25.09 În acest


1. creştinului Respectul, în lumina credinţei interval de
împreună cu 1.1;2.1;3.1; Recuperare/ Consolidare 1 S3 28.09-2.10 timp se vor
semenii 3.2; Slujirea propriului popor recupera/
1.1;2.1;3.1; Recuperare/ Consolidare 1 S4 6-9.10 consolida,
Ajutorul oferit semenilor prin comasare,
1.1;2.1;3.1; Recuperare /Consolidare 1 S5 12-16.10 lecţiile care nu
Dialogul despre credinţa în s-au realizat
Dumnezeu în perioada
1.1;2.1;3.1; Lecţie de recapitulare, 1 S6 19-23.10 15.04-11.06
2.2; consolidare, evaluare 202

1.1; 1.2; 1.3; Ţara Sfȃntă în vremea 2 S7- S8 26-31.10


Mȃntuitorului 2-6.11
1.1; 1.2; 1.3; Naşterea şi copilăria lui Iisus 1 S9 9-13.11
Dumnezeu Hristos
se 1.1; 1.2; 1.3; Botezul Domnului 1 S10 16-20.11
1 face 2.1
cunoscut 1.1; 1.2; Iisus Hristos , Învăţătorul lumii 1 S11 23-27.11
omului.
1.1; 1.3; 2.1; Iisus Hristos, Mȃntuitorul lumii 1 S12 2-4.12
1.1; 1.3; 2.1; Înălţarea Domnului Iisus Hristos 1 S13 7-11.12

2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3; Tradiţii de Crăciun 1 S14 14-22.12


comunităţii
şi VACANŢĂ DE IARNǍ
sărbătorile 23 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021
creştine 1.1;1.2;1.3; Recapitulare, consolidare şi 3 S15-S16-S17 11-15.01
2.1; evaluare semestrială 18-22.01
25-29.01

SEMESTRUL al II lea
Iubirea lui 1.1; 1.3; 2.1; • Mărturii despre ajutorul primit 1 S1 8-12.02
3. Dumnezeu şi 2.2; dela Dumnezeu
răspunsul 1.1; 1.3; 2.1; • Recunoştinţa pentru binele 1 S2 15-19.02
omului 2.2; 3.1; primit
1.1; 1.3; 2.1; • Efortul pentru schimbarea 1 S3 22-26.02
2.2; 3.1; vieţii
1.1; 1.3; 2.1; • Mărturisirea credinţei în Iisus 1 S4 1-5.03
2.2; 3.1; Hristos
1.1;2.1; • Recapitulare 1 S5 8-12.03
• Evaluare 1 S6 15-19.03
3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1; • Rugăciunea, temei şi putere a 1 S7 22-26.03
creştinului vieţii
împreună cu creştine
semenii 1.1;2.1; 3.1; • Rugăciunea „ Tatăl nostru” 1 S8 29.03-1.04
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
1.1;2.1; 3.1; S9 1 S9 12-16.04
Şcoala altfel
12-16 aprilie 2021
• Iertarea, semn al bunătăţii S10 19-23.04
sufleteşti

2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3; • Tradiţii de Paşti 1 S11 26-29.04


comunităţii şi
sărbătorile
creştine
VACANŢĂ DE PAŞTE
30 aprilie -9 mai 2021
3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1; • Milostenia, manifestare a 2 S12- S13 10-14.04
creştinului iubirii faţă de semeni 17-21.04
împreună cu 1.1; 1.2; 1.3; • Recapitulare 1 S14 24-28.05
semenii 3.1;
•Evaluare 1 S15 31.05-4.06

Viaţa • Pelerinaje şi procesiuni 1 S16 7-11.06


3.1; 3,2; 3.3
comunităţii şi creştine
sărbătorile 1.1; 2.1; 3.1; • Recapitulare şi evaluare finală 1 S17 14-18.06
creştine 3.2;

* *Programul "Şcoala Altfel”- 11-16 aprilie 2021


COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VI a
1.UTILIZAREA CONCEPTELOR SPECIFIC RELIGIEI PROPRII, ÎN CONEXIUNE CU DIFERITE MANIFESTĂRI ALE
CREDINŢEI.
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
1.1 Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viaţa şi activitatea Mȃntuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice.
1.2 Integrarea unor concept specific în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi cultural.
1.3 Selectarea de informaţii adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu relevanţă moral-religioasă.
2. MANIFESTAREA UNUI COMPORTAMENT MORAL, ÎN VIAŢA PERSONAL ŞI ÎN SOCIETATE, ÎN ACCORD CU
VALORILE RELIGIOASE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
2.1.Prezentarea unor modele spiritual, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate.
2.2 Relaţionarea pozitivă cu colegii, în activităţi, sarcini de învăţare, situaţii-problemă, utilizȃnd reguli de comportament moral-religios
3.RAPORTAREA EXPERIENŢELOR DIN VIAŢA DE ZI CU ZI LA PRINCIPIILE RELIGIOASE, CU RESPECTAREA
IDENTITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII RELIGIOASE
Competene specifice:
La sfărşitul clasei aVI a elevii vor fi capabili:
3.1 Analizarea unor moduri de manifestare a diversităţii religioase în viaţa personal, a grupurilor de apartenenţă, a comunităţii.
3.2 Asumarea unor responsabilităţi faţă de sine şi faţă de ceilalţi, prin raportarea la valorile moral- religioase.
3.3 Analizarea rolului diferitelor sărbători şi tradiţii religioase în viaţa personal şi a comunităţii, cu identificarea de elemente de
specificitate pentru diferite comunităţi

DIRECTOR RESPONSABIL COMISIE METODICǍ


Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Pitaru-Potlogi
Clasa a VII a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I:17 săptămȃni
- semestrul II: 17 săptămȃni, cursuri 16 săptămȃni
Profesor: Sandu Ioana

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020– 2021
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţie
crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
• Lecţie introductivă * 1 S1 14-18.09
Viaţa 1.1; 2.1; 3.1; • Recapitulare/ Consolidare 1 S2 21-26.09 În acest
1. comunităţii Iertarea, semn al bunătăţii interval de
şi sufleteşti timp se vor
sărbătorile 1.1; 2.1; 3.1; Recapitulare/Consolidare 1 S3 28.09-2.10 recupera/
creştine Milostenia, manifestarea a consolida,
iubirii faţă de semeni prin comasare,
3.1;3.2;3.3; Recapitulare/ Consolidare 1 S4 5-9.10 lecţiile care nu
Pelerinaje şi procesiuni creştine s-au realizat
Recapitulare, consolidare, 1 S5 12-16.10 în perioada
evaluare 15.04-11.06
202
1 Dumnezeu 1.1; 1.2; 2.1; • Viaţa omului şi asemănarea cu 1 S6 19-23.10
se 2.2; 3.2; Dumnezeu
face 1.1; 1.2; 1.3; • Lucrarea Duhului Sfȃnt în 1 S7 26-30.10
cunoscut lume
omului. 1.1; 1.2; 1.3; Pogorȃrea Duhului Sfȃnt la 1 S8 2-6.11
3.1 Cincizecime
1.2; 3.1; 3.2; • Sfintele Taine în viaţa 1 S9 9-13.11
creştinilor
1.2; 2.1; 3.1; • Darurile Duhului Sfȃnt 1 S10 16-20.11
3.2; 3.3;
1.1; 1.2; 1.3; Evaluare 1 S11 23-27.11
2.1; 2.2; 3.1;
3.2; 3.3;
1.2; 2.2; 3.1; • Credinţa în primele comunităţi 1 S12 2-4.12
3.2; creştine
• Comuniunea credincioşiloi în 1 S13 7-11.12
Iubirea lui 1.2; 2.1; 2.2;Biserică
Dumnezeu şi 3.1; 3.2; 3.3;
2. răspunsul • Naşterea Domnului – obiceiuri 1 S14 14-22.12
omului şi tradiţii creştine
VACANŢĂ DE IARNǍ
23 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021
1.2; 1.3; 3.1; • Biserica-lăcaş de închinare şi de1 S15 11-15.12
Sfinţire a omului
1.1; 2.1; 2.2; Biserica în istorie 1 S16 18-22.12
3.1;
1.1; 1.2; 1.3; Recapitulare, evaluare, 1 S17 25-29.12
2.1; 2.2; 3.1; consolidare
3.2; 3.3;
Vacanţă intersemestrială
1-7 februarie 2021

SEMESTRUL al II lea

2. Iubirea lui 1.1; 1.2; 1.3; Proiect educative: “Să dărium 2 S1-S2 8-12.02
Dumnezeu 2.1; 2.2; 3.1; bucurie ”* 15-19.02
şi răspunsul 3.2; 3.3;
omului

3. Viaţa 1.2; 2.2; 3.1; -Manifestarea bucuriei în viaţa 1 S3 22-26.02


creştinului 3.2; 3.3; omului
împreună cu 1.3; 2.2; 3.1; - Frumosul în viaţa creştinului 1 S4 1-5.03
semenii 3.2;
Sărbătorile în2.1; 2.2; 3.1; -Prietenia şi iubirea, valori pentru1 S5 8-12.03
viaţa omului 3.2; 3.3; viaţa
Proiect educative : 2 S6-S7 15-19.03
„De la Înviere la Înălţare 22-26.03

-Recapitulare, consolidare, 1 S8 29.03-1.04


evaluare
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
3.1; 3.2;3.3; S9 1 S9 12-16.04
12-16 aprilie 2021
Şcoala Altfel
-Pregătire pentru Sfntele Paşti* S10 19-23.04

-Pregătire pentru Sfntele Paşti* S11 26-29.04


30 aprilie – 9 mai 2021
VACANŢA DE PAŞTE
4. Viaţa S12-S13 10-14.05
comunităţii 1.3; 3.1;3.3; • Praznice Împărăteşti 2 17-21.05
şi sărbătorile 1.3; 3.1;3.3; • Sărbători închinate Maicii 2 S14-S15 24-28.05
creştinw Domnului şi sfinţilor 31.05-4.06

1.1; 1.2; 1.3, Proiect educative “ Lapbook” 1 S16 7-11.06


2.1; 2.2; 3.1;
3.2; 3.3;
Recapitulare şi evaluare finală 1 S17 14-18.06

* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.


* *Programul "Şcoala Altfel”- 12-16 aprilie 2021

COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VII a


1. UTILIZAREA CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI PROPRII, ÎN CONEXIUNE CU DIFERITE MANIFESTĂRI
ALE
CREDINŢEI.
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili
1.1 Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfȃnt în viaţa Bisericii şi în devenirea spiritual a omului, pe baza unor texte religioase;
1.2 Compararea unor modalităţi diverse de manifestare a vieţii religioase sau a unor aspect de învăţătură religioasă;
1.3 Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variante.
2. MANIFESTAREA UNUI COMPORTAMENT MORAL, ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI ÎN SOCIETATE, ÎN ACORD CU
VALORILE RELIGIOASE.
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili:
2.1 Identificarea de repere şi modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal şi social;
2.2 Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viaţa personală şi a grupurilor de apartenenţă, în
Relaţie cu normele civile;

3. RAPORTAREA EXPERIENŢELOR DE VIAŢĂ DE ZI CU ZI LA PRINCIPIILE RELIGIOASE, CU RESPECTAREA


IDENTITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII RELIGIOASE
Competenţe specifice:
La sfărşitul clasei aVIIa elevii vor fi capabili:
3.1 Argumentarea importanţei respectului pentru diversitate şi a comunicării între personae/ grupuri;
3.2 Manifestarea reflecţiei critice faţă de responsabilităţi asumate în viaţa proprie şi a comunităţii, prin raportarea la valori moral-
religioase
3.3. Argumentarea importanţei participării fiecărei personae la viaţa spiritual a comunităţii, ca membru active al acesteia ;
DIRECTOR RESPONSABIL COMISIE METODICĂ
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Pitaru-Potlogi
Clasa a VIIIa
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
- semestrul I : 17 săptămȃni
- semestrul II: 16- cursuri , 14 săptămȃni
Profesor: Filip Cosmin Ionuț

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020– 2021
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Obsrvaţii
crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1 Viaţa Lecţie introductivă 1 S1 14-18.09
comunităţii 1.3; 3.1; 3.3; Recapitulare/ Consolidare 2 S2-S3 21-25.09 În acest
şi sărbătorile Praznice Împărăteşti 28.09- interval de
creştine 2.10 timp se vor
1.3; 3.1; 3.3; Recapitulare/ Consolidare 2 S4-S5 6-9.10 recupera/
Sărbătorile închinate Maicii 12-16.10 consolida,
Domnului şi sfinţilor prin comasare,
Recapitulare, consolidare, evaluare 1 S6 19-23.10 lecţiile care nu
s-au realizat
în perioada
15.04-11.06
2020
2. Dumnezeu Se 1.1;1.2;1.3;2.1; Iubirea, temeiul vieţii 1 S7 26-30.10
face cunoscut 1.1;1.2;1.3;2.2; Descoperirea Sfintei Treimi în 1 S8 2-6.11
omului Istoria biblică
1.1;1.2;1.3;3.3; Mărturisirea Sfintei Treimi în 2 S9-S10 9-13.11
“Simbolul de credinţă” 16-20.11
1.1;1.2;1.3;3.1; Sfȃnta Treime în Sfȃnta Liturghie 1 S11 23-27.11
şi în viaţa Bisericii
Recapitulare 1 S12 2-4.12
Evaluare 1 S13 7-11.12
Naşterea Domnului * 1 S14 14-22.12
VACANŢA DE IARNĂ
23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021
3. Iubirea lui 1.2;2.1;2.2;3.2 Cuvȃntul lui Dumnezeu, lumina 1 S15 11-15.01
Dumnezeu pentru oameni
Şi 1.2;2.12.2;3.3 Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii1 S16 18-22.01
Răspunsul
omului Recaptulare, consolidare, evaluare 1 S17 25-29.01
Vacanţă intersemestrială
30 ianuarie-07 februarie 2021
SEMESTRUL al II lea

Viaţa 1.1;1.2;2.1;3.1 Libertate şi responsabilitate în 8-12.02


2 S1-S2
creştinului ; viaţă 15-19.02
4. împreună cu 1.1;1.2;2.1;3.2 Optimismul şi stăruinţa în viaţa 2 S3-S4 22-26.02
semenii ; omului 1-5.03
Provocari ale lumii 2 S5-S6 8-12.03
1.1;1.2;2.1;3.3
contemporane şi atitudinea 15-19.03
;
creştinilor
Recapitulare 1 S7 22-26.03
1 S8 29.03-
Evaluare
1.04
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
S9 1 S9 12-16.04
Viaţa 12-16 aprilie 2021
5. comunităţii şi Şcoala Altfel
Sărbătorile Învierea Domnului S10 19-23.04
creştine
Învierea Domnului 1 S11 26-29.04

30 aprilie – 9 mai 2021


VACANŢA DE PAŞTE
1.1;1.2;2.1;3.1; Rolul muzicii în viaţa omului 1 S12 10-14.05
1.1;1.2;2.1;3.1; Literatura religioasă şi viaţa creştină1 S13 17-28.05
1.1;1.2;2.1;3.1; Arta religioasă şi viaţa creştină 1 S14 31.05-
4.06
Recapitulare, consolidare, evaluare 2 S15-S16 7-11.06
14-18.06
Notă:
 Din orele aflate la dispoziţia profesorului
 * *Programul "Şcoala Altfel” – 12-16 aprilie 2021
COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VIII a
1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
1.1. Argumentarea importanței asumării modelului de iubire trinitară pentru împlinirea personală şi a comunități;
1.2. Formularea de argumente pentru susținerea importanței unor idei, fapte, evenimente cu relevanță moral-religioasă, în
plan individual şi social;
1.3. Compararea modurilor în care un mesaj religios poate fi exprimat prin forme de comunicare diferite;
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile
religioase;
2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în
viața personală şi social;
2.2. Asumarea de responsabilități specifice în contexte şcolare şi extraşcolare de colaborare cu ceilalți,
respectând diversitatea grupului, inclusiv cea religioasă

3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității


religioase
3.1. Susținerea rolului valorilor spirituale comune ale oamenilor, ca factor de promovare a comuniunii şi ca sursă de
rezolvare a problemelor ce apar în viața cotidiană;
3.2. Analizarea calităților personale care susțin etapele propriei deveniri, în relație cu valorile moral-religioase;
3.3. Implicarea în activități şi proiecte individuale şi de grup, centrate pe nevoi şi aspecte de viață spirituală a comunității

DIRECTOR RESPONSABIL COMISIE METODICǍ

S-ar putea să vă placă și