Sunteți pe pagina 1din 8

EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ

SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a , Semestrul I ________________

1. Modulul 2 Numerele naturale până la 1 000 000

Subcompetențe:

1.1. Identificarea, citirea și scrierea numerelor naturale 0 – 1 000 000;

1.6. Completarea unor succesiuni de numere naturale asociate după reguli indicate sau
identificate prin observare;

2.1. Efectuarea adunării și scăderii în concentrul 0 – 1 000 000, cu și fără treceri peste ordin.

2.5. Rezolvarea problemelor cu 1 – 3 operații: cu plan sau justificări; prin exercițiu;

Obiectivele evaluării:

1. Să identifice un număr natural într-un șir numeric.


2. Să scrie predecesorul și succesorul numărului natural în concentrul

0 – 1 000 000.

3. Să ordoneze crescător / descrescător numerele naturale în concentrul

0 – 1 000 000.

4. Să completeze un șir numeric, descoperind regula.


5. Să efectueze adunări și scăderi fără trecere peste ordin în limita

0 – 1 000 000.

6. Să efectueze corect operația de înmulțire / împărțire cu 10, 100, 1 000.


7. Să efectueze transformări ale unităților de măsură pentru lungime și masă.
8. Să resolve tipuri de probleme cu plan și justificări.
Barem de corectare:

Nr. Variante corecte Punctaj Punctaj acordat


item maxim
Varianta I Varianta II
Itemul D A 1 punct - 1 punct pentru
1 numărul încercuit
corect.
Itemul Varianta I 6 puncte - câte 1 punct pentru
2 Predecesorul 300 999 10998 909907 fiecare număr scris
Numărul 301000 10 999 909908 corect.
Succesorul 301001 11000 909 909

Varianta II
Predecesorul 400 999 20998 809907
Numărul 401000 20 999 809908
Succesorul 401001 21000 809 909

Itemul 21900, 21901, 21 900, 21 901, 21 902, 4 puncte - câte1 punct pentru
3 21902, 21 903 21 903 fiecare număr scris
corect.

Itemul 4720, 9304, 15502, 1527, 3133, 3756, 11213, 6puncte - câte 1punct pentru
4 28500, 101020, 110020 202050, 220050 fiecare număr ordonat
corect.
Itemul 2763, 2863 3846, 4046 3puncte - câte 1 punct pentru
5 fiecare număr
descoperit conform
regulii.
Itemul 1 m 56 cm 6 km 734 m 4puncte - câte 1punct pentru
6 7 t 486 kg 3 t 914 kg fiecare valoare scrisă
corect.
Itemul 7 060 X 10 = 70600 1 952 X 10 = 19 520 6puncte - câte 1 punct pentru
7 9 804 X 100 =980 400 3 302 X 100 =330 200 fiecare exercițiu
63 560 : 10 = 6 356 98 520 : 10 =9 852 calculat corect.
629 000 : 1000=629 462 000 : 100 =4 620
80 000 +7 700 =87 700 40 404+30 000=70 404
44 988 –2 200=42 788 99 567 – 90 000=9 567

Itemul 142 625 + a = 578 070 202 625 + a = 278 820 4puncte - câte 1 punct pentru
8 a = 435 445 a = 76 195 fiecare operaţie aleasă
c – 78 425 = 103 685 c – 83 365 = 213 605 corect şi cîte 1 punct
c = 182 110 c = 296 970
pentru fiecare rezultat
corect.

Itemul 36 = XXXVI ; 24 = XXIV ; 32 = XXXII ; 14 = XIV ; 4puncte - câte 1 punct pentru


9 fiecare număr
XVIII = 18 ; XXIII = 23 XXVI= 26 ; XXXV = 35 descoperit conform
regulii.
Itemul 1)Care este al doilea număr? 1)Câte kg cu făină de grîu s-au 12puncte *- cele 2 puncte numai
10 8000:10=800 pus în 1000 de saci? pentru o schemă
2)Aflăm suma primelor doua 1000x75kg=75000kg
corectă şi completă.
numerelor? 2)Câte kg cu făină de porumb
s-au pus în 1000 de saci?
8000+800=8800 45kgx1000=45000kg - câte 1 punct pentru
3) Care este al treilea 3)De care făină a fost fiecare etapă a planului
număr? expediată mai mult și cu cât?
75000kg-45000kg=30000kg indicată corect, chiar
8800x100=880000
Răspuns: A fost expediată dacă sînt greşeli
cu 30000 kg mai multă făină ortografice ,
Răspuns:Al doilea și al
treilea număr sunt 800și de grâu.
-câte 1 punct pentru
880000
fiecare operaţie aleasă
corect şi cîte 1 punct
pentru fiecare rezultat
corect.

*- 1 punct pentru
răspuns complet şi
corect.
Total 50 Total :
puncte

Convertirea notelor:

Nota FB B S

Punctaj
46 - 50 32 -45 12 - 31
50 puncte

Rezultatele clasa a IV-a

Pe Au Pe F B B S Media % %
listă scris calităţi însuşitei
i

AU COMIS GREŞELI:

Itemul 1 Itemul 2 Itemul 3 Itemul 4 Itemul 5 Itemul Itemul Itemul Itemul Itemul
6 7 8 9 10

Învăţător: _____________________
EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a ,,___”, Semestrul I _________________
Varianta I
Numele, prenumele elevului_________________________

Itemi Punctaj
1. Încercuiește litera corespunzătoare numărului care se citește cincizeci
de mii cincizeci:

A 50 005; B 55 505; L01

C 500 550; D 50 050

2. Completează tabela :
L012
Predecesorul 300 999
Numărul 10 999 L012
Succesorul 909 909
L012
3. Scrie patru numere consecutive pornind de la numărul 21 899:
L01234
______________ , _____________, _____________, ____________.

4. Ordonează crescător numerele:


9 304, 4 720, 28 500, 15 502, 101 020, 110 020 L0123
L0123
___________________________________________________________

5. Descoperă regula și continuă șirul: L0123

2 463, 2 563, 2 663, __________, _____________.

6. Efectuează transformările: L012

156 cm = ____ m = _____cm L012


7486 kg = ____ t_____ kg
7. Calculează: L0123456
7 060 X 10 = 9 804 X 100 =
63 560 : 10 = 629 000 : 1000=
80 000 +7 700 = 44 988 –2 200=
8. Află numărul necunoscut.

142 625 + a = 578 070 c – 78 425 = 103 685

L012

L012

9. Scrie cu cifre arabe şi cu cifre romane.


L012
36 = ; 24 = ; XVIII = ; XXIII = L012
10. Rezolvă problema cu plan.
Un număr este 8 000, al doilea este de 10 ori mai mic decît primul, iar al treilea este de 100
de ori mai mare decît suma primelor două. Care sunt ultimele două numere?

Schema:
L02

L01
L012

L01
L012

L01
L012

L01
Răspuns:________________________________________________________
_______________________________________________________ . Punctaj/
Nota

EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ


SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a , Semestrul I _________________

Varianta II
Numele, prenumele elevului_________________________

Itemi Punctaj
1. Încercuiește litera corespunzătoare numărului care se citeşte două
sute de mii douăzeci:

A 200 020; B 202 200; L01


C 20 200; D 22 200
2. Completează tabela : L012

Predecesorul 400 999 L012


Numărul 20 999
Succesorul 809 909 L012

3. Scrie patru numere consecutive pornind de la numărul 21 899:


L01234
______________ , _____________, _____________, ____________.

4. Ordonează crescător numerele: L0123


3 133, 1 527, 11 213, 3 756, 202 050, 220 050

___________________________________________________________ L0123

L0123
5. Descoperă regula și continuă șirul:

3 246, 3 446, 3 646 , __________, _____________.

6. Efectuează transformările: L012

6 734 m = ____ km _____m L012


3914 kg = ____ t _____ kg

7. Calculează: L0123456
1 952 X 10 = 3 302 X 100 =
98 520 : 10 = 462 000 : 100 =
40 404+30 000= 99 567 – 90 000=
8. Află numărul necunoscut.

202 625 + a = 278 820 c – 83 365 = 213 605

L012

L012

9. Scrie cu cifre arabe şi cu cifre romane. L012

32 = ; 14 = ; XXVI= ; XXXV = L012

10. Rezolvă problema cu plan.


În cursul unei zile de la o moară au plecat spre magazine 1 000 de saci cu făină de grâu a
câte 75 kg fiecare și 1000 de saci cu făină de porumb a câte 45 kg fiecare. De care făină a
fost expediată mai multă şi cu cât ?

Schema: L02

L01
L012

L01
L012

L01
L012

Răspuns:________________________________________________________ L01
_______________________________________________________ .
Punctaj/
Nota