Sunteți pe pagina 1din 2

Prof. Spiridon Victoria, Şcoala Gimnazială Nr.

2, Piatra-Neamț
Formarea atitudinii ecologice prin activități extrașcolare
Învățământ gimnazial / Biologie

MOTTO: ,,Educaţia ecologică e cea mai importantă modalitate, cel mai eficient mijloc de
conservare a naturii’’ (Drăgulescu)
Cuvinte cheie: educaţie ecologică, respect faţă de natură, conştiinţă ecologică
Key words : ecological education, respect towards nature, ecological conscience

To be able to survive, we need a proper environment. Therefore we must change everyone’s


mentality, and a great responsibility belongs to us, the teachers, who, by training and education, can
arouse in the hearts of our children that desire of respect towards nature, towards everything that
surrounds.

Pentru a putea supravieţui, avem nevoie de un mediu adecvat. Totuşi, noi suntem cei care îl
împingem la distrugere, pentru că îl exploatăm fără milă. De aceea, trebuie schimbată mentalitatea
tuturor, iar o mare responsabilitate ne revine nouă, dascălilor, care prin instrucţie şi educaţie, putem
trezi în inima copiilor acea dorinţă de respect faţă de natură, faţă de tot ce ne înconjoară.

De aceea, haideţi să-i învăţăm pe copiii noştri ce ar trebui să facă, pentru ei şi în numele
viitorilor lor copii, cât nu este prea târziu! Să-i scoatem în natură, să-i învăţăm să privească cerul
înstelat, să asculte cântecul păsărilor primăvara, să le arătăm un izvor şi să-l cureţe şi să-l îngrijească!
Să-i lăsăm să alerge desculţi prin iarba fragedă, să-i ajutăm să planteze fiecare propriul copăcel şi să
conştientizeze că sunt responsabili de ceea ce au” îmblânzit”!

Să le arătăm că există diverse moduri în care să construim şi să facem ,,Zero risipă”, că ,,orice
învăţ are și dezvăţ”, că putem lăsa deoparte relele obiceiuri şi să ajutăm natura!

Unii dintre şcolarii noştri vor fi mâine manageri de mari companii producătoare de deşeuri care
vor sufoca Pământul sau de fabrici de cherestea care vor defrişa nemilos pădurile noastre. Dacă însă
încercăm să-i transformăm în mici ecologişti, arătându-le rănile multiple ale Pământului care îi hrăneşte
şi pe care se joacă, ale aerului pe care îl respiră şi fără de care viaţa lor nu ar fi posibilă, poate că le
acordăm o şansă pentru un viitor mai puţin ameninţat de norii toxici creaţi de omenire.

Dacă vom reuşi să dezvoltăm la copii un comportament ecologic, atunci lupta este câştigată,
deoarece ei vor educa şi pe cei mari, părinţi, bunici. Un exemplu îl reprezintă proiectele ecologice pe
care le-am desfășurat în perioada 2014-2017 la școala noastră și din care vă împărtășim câteva
activități:.

Pe 22 martie, de Ziua Mondiala a Apei, sub deviza:,,Pentru o Românie curată”, ne-am


implicat în acțiuni menite să ajute la o mai bună informare privind problemele apei: expoziții de
desene, materiale power point despre poluarea apei,întâlniri cu reprezentanții APM Neamț.

În cadrul Campaniei naționale ,,România prinde rădăcini”, în 2016,ne-am oferit sprijinul,


participând alături de Ocolul Silvic Neamţ, la plantarea unor puieți de salcâm într-o zonă în pantă de la
marginea orașului și am împărțit pliante localnicilor, cu denumirea ,,Schimbă-ți atitudinea”.

Oricine poate afirma că puterea exemplului e cea mai bună metodă de a mobiliza un grup pentru
obţinerea scopului propus. Un astfel de exemplu l-au oferit elevii şcolii noastre, cetăţenilor din Piatra-
Neamţ. Ei au participat, , la o acţiuni în cadrul campaniilor de ecologizare..Astfel, dotaţi cu saci
menajeri şi mănuşi, au făcut curăţenie în diverse zone ale oraşului, încercănd să conştientizeze
populaţia să nu mai arunce gunoaiele la întâmplare şi să păstreze oraşul curat. Aceaste acțiuni sperăm
să-şi atingă scopul educativ.

De Ziua Pământului-22 aprilie , înfrumusețăm curtea școlii cu floricele . De Ziua internațională


a păcii,pe 21 septembrie, din 2012 ne-am alăturăm școlilor din întreaga lume și am plantat câte un
copăcel în curtea școlii, copăcel ce va crește împreună cu noi și ne va aminti mereu că ,,pacea este
verde ”.

Cum în fiecare clasă mai sunt elevi ce rup cu ușurință foi din caiete, unii copii le adună, le
selectează şi le dau diverse întrebuinţări la orele de educaţie tehnologică sau la abilități practice..Aşa au
apărut lanţuri de flori, şiruri de vrăbii, rândunele, buchete de ghiocei, fructe, în concordanţă cu
anotimpurile. Pe fiecare exponat scria,,Ai avut noroc.”

Am constatat astfel, că elevii sunt nişte oameni minunaţi; dacă ştii cum să le prezinţi
problemele, dacă eşti chiar tu exemplu, ei devin mici ecologiști, care mai târziu pot fi salvatorii
naturii. Deci ne putem face speranțe că mai există o șansă
Bibliografie:
Al Gore, Pământul în cumpănă, First Plume Printing, January, 1993