Sunteți pe pagina 1din 2

Numele,prenumele____________________________ clasa______ data:__________ puntaj:_____nota:_____

Evaluare sumativă ,,Plante’’


SUCCES!
1.6p Identifică pe baza imaginii de mai jos organele unei plante cu flori și notează-le în căsuțile
corespunzătoare.

2. 7p

3.4p Grupează noțiunile, formând 2 triade și respectând consecutivitatea: originea organelor- exemple - funcția
principală.
Asigură nutriția plantei, organe generative, frunza, semința, tulpina, organe vegetative, realizează înmulțirea
plantei, rădăcina.
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
4. 6p Așează în ordine etapele de viață enumerate mai jos pentru a forma ciclul de viață potrivit, scriind cifrele
1,2,3....
5. 6p

6. 4p Realizează corespondența dintre termenii din coloana A și funcțiile lor din coloana B.

Tulpina

Argumentați în câteva enunțuri, care este rolul plantelor în natură și în viața omului.
7. 6p

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Convertirea 40-38 37-35 34-30 29-24 23-18 17-12 11-8 7-4 3-2 1-0
în puncte
+ 1p din oficiu!