Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă: «Reproducerea în lumea vie. Legile ereditații.

Varianta ІІ
І. Încercuiește varianta corectă: 2p
1. Ovulele speciei umane reprezintă celule:
a) formate în urma procesului de fecundare
b) identice ca formă și dimensiune cu spermatozoizii
c) producătoare de hormoni sexuali
d) specializate în pastrarea și transmiterea informației genetice

2. Spermatozogeneza reprezintă procesul de:


a) contopire a ovulelor si spermatozoizilor
b) formare a gameților feminini
c) formare a gameților masculini
d) transformare a spermatidelor în spermatozoizi

ІІ. Scrie în centrul celulelor din schema, numărul de cromozomi, dacă se știe că celulele somatice
ale speciei date au 20 cromozomi. 8p

ІІІ. Forma netedă a boabelor de mazăre domină forma rugoasă . Scrie în spațiul acordat
fenotipul plantelor cu genotipurile propuse: 3p
DD- plante cu boabe___________________________
Dd- plante cu boabe___________________________
dd- plante cu boabe___________________________

ІV. Părul ondulat la oameni(A) domină părul drept(a). Determină genotipul pentru fiecare din
fenotipurile propuse: 2p
____ persoane cu părul ondulat.
____ persoane cu păr drept.

V. În experiențele sale, G. Mendel a folosit păstăi de culoare galbenă și verde.Culoarea galbenă a


păstăilor domina culoarea verde. 10p
a) Completează grilajul piennet pentru încrucișarea propusă
b) Scrie în spațiul acordat genotipul păstăilor obținute în urma încrucișării de culoarea verde.

_______________________________________________________________________________

c) Calculează cota parte a păstăilor verzi obținute în urma încrucișării.

VІ. Explică noțiunile: Ereditate, Daltonism. 4p

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

VІІ. În coloanele de mai jos sunt propuse fenotipul și genotipul plantelor de mazăre utilizate
de G.Mendel în experimentele sale . 8p
AA- plante cu boabe galbene BB- plante cu păstăi galbene
Aa- plante cu boabe galbene Bb- plante cu păstăi galbene
aa- plante cu boabe verzi bb- plante cu păstăi verzi
a) Selectează plantele care pot fi utilizate pentru demonstrarea principiului uniformității primei
generații. Scrie în spațiul acordat genotipul și fenotipul acestor plante.

b) Descrie succint etapele și rezultatele experimentului realizat de Mendel.


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

VІІІ. Rezolvă problema. Părinții au grupele sanguine ІІ și ІІІ (ambele heterozigote). Care este
probabilitatea nașterii copiilor cu grupa sanguină І. 10p

Schema de notare

Puncte 47-46 45-43 42-38 37-32 31-26 25-21 20-16 15-11 10-7 6-3

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1