Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele:...................................... Data:.........................................

TEST DE EVALUARE FINALĂ


ȘTIINȚE ALE NATURII
Clasa a III-a

1. Completează spațiile punctate cu noțiunile corespunzătoare: 21 puncte


Corpurile sunt de două feluri : corpuri cu........................și corpuri .................................. .
Pentru a se dezvolta, viețuitoarele au nevoie de .............................., .................................,
...............................,..................................... .
Plantele se nasc din ............................ . Animalele se înmulțesc prin........................și
prin....................................... .
................................ este un animal nocturn, iar........................... este un animal diurn.
Amfibienii sunt animale care străiesc ........................... și ............................. .
Stratul de la suprafața pământului se numește .................. .
În natură apa se găsește în stare ......................... , ..................................
și ............................
Materialele necesare omului, pe care acesta le ia din natură se
numesc.................................
Corpul solid are .......................... și ........................... propriu.
Singurul metal care se găsește în stare lichidă este......................... .

2. Adevărat sau fals? 7 puncte


Mușchii și ferigile iubesc lumina puternică a soarelui . _____
Toți copacii își pierd iarna frunzele. _____
Pentru a supraviețui plantele și animalele se adaptează. _____
Apa potabilă nu este bună de băut. _____
Norii sunt formați din praf. _____
Petrolul se extrage din mină. ______
Cuprul este un metal roșiatic, folosit în fabricarea cablurilor electrice. _____

3. Răspunde la următoarele întrebări: 34 puncte


a) Care sunt principalele grupe de animale pe care le-ai învățat? (6 puncte)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b) Care sunt păsările care nu zboară ? Numește două dintre acestea. (6 puncte)
______________________________________________________________________________

c) Cum se numește învelișul de aer al Pământului ? (5 puncte)


______________________________________________________________________________
d) Cum se numește râul care curge prin localitatea unde este situată școala la care
înveți ? (4 puncte)
______________________________________________________________________________
e) Care este unul dintre cele mai ușoare metale, folosit și la fabricarea avioanelor ? (3
puncte)
______________________________________________________________________________
f) Deformarea plastilinei este o deformare plastică sau elastică ? (5 puncte )
______________________________________________________________________________
g) Cum se numește fenomenul de transformare a stării de agregare din corp gazos în
corp lichid ? ( 5 puncte)
______________________________________________________________________________
4. Desenează un magnet. Ce poți să spui despre el? 8 puncte
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Scrie un text cu titlul ”Circuitul apei în natură”, în care să folosești următoarele
cuvinte: se evaporă, se solidifică, subterane, condensează, norii, ape curgătoare,
suprafața, stare lichidă, vapori, soare, apa. Realizează și un desen potrivit.
30 puncte

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

FB – 83 – 100 puncte; B – 65-82 puncte; S – 45-64 puncte; I – SUB 45 puncte.

S-ar putea să vă placă și