Sunteți pe pagina 1din 1

ALCOOLI-fişă de lucru

1. Metanolul se poate dehidrogena la aldehidă formică, în prezenţa cuprului.


a) Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice.
b) Determinaţi masa de aldehidă formică obţinută prin dehidrogenarea a 20L soluţie de metanol
de concentraţie 96% si densitate 0,79 g/cm3.
c) Ştiind că formolul folosit ca dezinfectant şi la conservarea preparatelor anatomice este o
soluţie în apă de aldehidă formică de concentraţie 40%, determinaţi masa de formol obţinută
din aldehida formică rezultată din dehidrogenarea metanolui.

2. O cantitate de vin cu masa de 4,6 kg, care conţine 15% alcool etilic, este supusă fermentaţei
acetice, în vederea obţinerii oţetului. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice. Determinaţi masa de oţet
obţinută, dacă oţetul are o concentraţie în acid acetic de 9%.

3. O probă de glicerină cu masa de 400 g este supusă nitrării, randamentul reacţiei fiind de 92%
a) Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice.
b) Calculaţi masa de trinitat de glicerină.
c) Calculaţi volumul, măsurat la 727˚C şi 1 atm, al gazelor rezultate din descompunerea
trinitratului de glicerină calculate la punctual b.